Επιχορηγήσεις συλλόγων και Γιδόπουλος (ξανά) στο Δημοτικό Συμβούλιο 3Β

Την Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014 θα συνέλθει το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, αυτή τη φορά στις 8 μ.μ. Λόγος της αλλαγής ώρας σύμφωνα με το προεδρείο είναι η διεξαγωγή ενημερωτικής εκδήλωσης στην αίθουσα Ιωνία του συνδυασμου “Πόλη για να ζεις“, ο επικεφαλής του οποίου, Γρ. Κωνσταντέλλος, είπε ότι η παράταξή του θα βρίσκεται στο Συμβούλιο στην ώρα της.

Στο 5ο θέμα το Συμβούλιο θα κληθεί να συζητήσει εκ νέου την επιβολή του προστίμου (17.600 ευρώ) που αφαιρέθηκαν από τον Στράτο Γιδόπουλο σε μια εταιρεία που δήλωσε ότι έχει την ευθύνη της παράβασης. Το τελευταίο συμβούλιο αποφάσισε να μην συζητήσει το θέμα, ενώ έχει κατατεθεί ήδη ένσταση για την πρώτη απόφαση των χρεών Γιδόπουλου. Η επιμονή της διοίκησης για στο ζήτημα αυτό προκαλεί ερωτήματα…

Ενδιαφέρον πάντως έχει το γεγονός ότι 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι η επιχορήγηση των Συλλόγων της πόλης, ένα θέμα που απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία θετικών ψήφων (22 στους 33) για να εγκριθεί και που για διάφορους λόγους μεταφέρεται από συμβούλιο σε συμβούλιο. Στην τελευταία συνεδρίαση που πήγε να αποφασίσει σχετικά, για μία παρουσία (του Γιάννη Νιτερόπουλου που έφυγε επικαλούμενος κούραση) δεν συζητήθηκε. Αν τηρηθεί η σειρά της ημερήσιας διάταξης είναι απίθανο να συγκεντρωθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, με τους συνήθεις ρυθμούς του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη της Τετάρτης:

1. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. Γ367 και Γ368 περιοχής Κόρμπι, Δ.Ε. Βάρης, μετά την κατάθεση νέας πρότασης από την Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας
– Ελληνικού – Βούλας – Βουλιαγμένης και Βάρης.
2. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας “Αποψίλωση κοινόχρηστων για πυροπροστασία και κατανομή ποσού 52.521,10 €από ΣΑΤΑ 2013 για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας.
3. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “Διάφορες κατασκευές και αναπλάσεις στην περιοχή του Μεγάλου Καβουρίου”.
4. Παράταση έργου “Διάφορες κατασκευές και αναπλάσεις στην περιοχή του Μεγάλου Καβουρίου”.
5. Λήψη απόφασης περί επιβολής ή μη προστίμου διαφήμισης στην εταιρεία “Π. ΣΚΟΥΛΙΔΑΣ & ΠΡΑΣΣΑΣ & ΠΑΡΛΑΜΑΣ Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ΔΑΡΔΗΣ Ο.Ε” με διακριτικό τίτλο “ΜΑΟ Ο.Ε” για την αυθαίρετη τοποθέτηση δώδεκα (12) αφισών σε κολώνες της ΔΕΗ σε διάφορα σημεία στη Βούλα το έτος 2007. Σχετικά: Η με αριθμ. πρωτ. 65929/5.12.2013 αίτηση-δήλωση της εταιρείας “ΜΑΟ Ο.Ε” δια του διαχειριστή της κ. ΠΡΑΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.
6. Εξέταση αιτήματος με αριθμό πρωτ. 12494/7-3-2014 της εταιρείας “Θ.ΚΑΡΑΠΤΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε” περί μείωσης μισθώματος και καταβολή αυτού σε ισόποσες μηνιαίες ή τριμηνιαίες δόσεις.
7. Εξέταση αιτήματος με αρ. πρωτ. 12709/10.3.2014 του κ. Ελευθερίου Κουσαθανά περί μείωσης μισθώματος.
8. Επιχορηγήσεις Συλλόγων έτους 2014.
9. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων από τις Δημοτικές Παρατάξεις της μειοψηφίας ως μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.
10. Επικαιροποίηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
11. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου “ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2009” για την χρονική περίοδο των δύο (2) μηνών, ήτοι έως 25.5.2014.
12. Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: “Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων αποχετευτικού δικτύου (συνδέσεις ακινήτων) και αποκατάσταση τομών”.
13. Λήψη απόφασης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Ανακατασκευή Οδοστρώματος Οδού Καρπενησίου”, αναδόχου Δημ. Κωνσταντινίδη για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός (από 12.2.2014 έως και 11.3.2014).
14. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας “Συντήρηση Οργάνων Παιδικών Χαρών”.
15. Έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού του έργου: “Δημοτική Οδοποιία- Κατασκευή & Συντήρηση Οδών -Επισκευή Τσιμεντόδρομων”.
16. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης προμήθεια φυτών, σπόρων, έτοιμου χλοοτάπητα, χώματος, ειδών φυτοπροστασίας και λίπανσης και λοιπών υλικών πρασίνου.
17. Έγκριση της διαδικασίας για την υλοποίηση του έργου: “Κατασκευή αγωγών και εξωτερικών διακλαδώσεων αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων”.
18. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης, λοιπών ειδών γραφείου,τόνερ, μελανιών και αναλώσιμων για τα φωτοαντιγραφικά, εκτυπωτές και άλλα μηχανήματα.
19. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε διαδικτυακές εφαρμογές (ιστοσελίδες).
20. Απευθείας ανάθεση της “προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών προσώπων του Δήμου Β.Β.Β (Παιδικών Σταθμών και του Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης).
21. Eξειδίκευση και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00€ για τις Δαπάνες οργάνωσης πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων.
22. Tροποποίηση της με αριθμ. 282/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Καθορισμός τελών για χρήση-κατάληψη πλατειών, πεζόδρομων, πεζοδρομίων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων από περίπτερα). Σχετικά: Απόφαση 37/2014 της Οικονομικής Επιτροπής.
23. Aντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΟΑΠΠΑ.
24. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης ως Πρόεδρο του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων-κινηματογράφων έτους 2014 και του αναπληρωτή του, καθώς και τον ορισμό ενός υπαλλήλου του Δήμου ως Γραμματέα του ως άνω Συμβουλίου και του αναπληρωτή του.
25. Επανεξέταση έγκρισης ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο του Δήμου. Σχετικά: Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 71491/22.11.2011 αίτηση του κ. Καρτσάνα Ευαγγέλου.
26. Επανεξέταση έγκρισης ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο του Δήμου. Σχετικά: Η υπ΄αριθμ. πρωτ. 25505/27.5.2012 αίτηση του κ. Μπίλλη Λεωνίδα.
27. Διοργάνωση αγώνα στη Λίμνη Βουλιαγμένης.
28. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Σχετ.: Η υπ. αριθ. πρωτ. 19321/19.4.2013 αίτηση του κ. Κουσιάκη Γεωργίου.
29. Αποδοχή Πρακτικού της Επιτροπής Καθορισμού τιμήματος εκποίησης ακινήτου για προσκύρωση στο Ο.Τ 359 περιοχή ΜΗΛΑΔΕΖΑ.
30. Διαγραφή οφειλής εξωτερικής διακλάδωσης αποχέτευσης ακινήτου στην Δημοτική Ενότητα Βάρης περιοχή Λαθούριζα στο ΟΤ 631 αρ. οικ. 05 Τμήμα (Β) από τον βεβαιωτικό κατάλογο 62/29.10.2010 ιδιοκτησία Καναράκη Α & Α Ο.Ε.
31. Διαγραφή εξωτερικής διακλάδωσης αποχέτευσης ακινήτου στην Δημοτική Ενότητα Βάρης περιοχή Λαθούριζα στο ΟΤ 631 αρ. οικ. Ο4 από τον βεβαιωτικό κατάλογο 62/29.10.2010 ιδιοκτησίας Παναγοπούλου Δημήτρη.
32. Διαγραφή η μη δαπάνης κατασκευής κεντρικού αγωγού αποχέτευσης και διακλάδωσης-σύνδεσης για το ακίνητο στην περιοχή Ασύρματος Βάρης Οικ. Τετρ. 195 αρ. οικ. 02.
33. Eπανεξέταση της υπ΄αριθμ. 201/17.6.2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλί ου που αφορά διαγραφή οφειλών Κυλίτη Παύλου.