Συνδεθείτε μαζί μας

Αναζητείστε όλα μας τα άρθρα με τον κατάλληλο όρο

Δημοτικό Συμβούλιο

Τα μέλη σχολικών επιτροπών εκλέγει το Δημοτικό Συμβούλιο 3Β

Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014 στις 8 μ.μ. συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για να συζητήσει 29 θέματα.

Από τον κατάλογο της ημερήσιας διάταξης, ξεχωρίζει η εκλογή μελών για τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη:

 1. Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην από 10.10.2014 με Α.Π. 1170/ΚΑΠΕ ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας), του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
 2. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης για το έτος 2015.
 3. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου, των Νομικών Προσώπων και των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.
 4. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και παράτασης προθεσμίας του έργου: “Κατασκευή-ανακατασκευή Αθλητικών Χώρων”.
 5. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: “Ανακατασκευή γηπέδων σε διάφορα σημεία της πόλης (μπάσκετ, βόλεϊ κ.λ.π.).
 6. Έγκριση 3ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασίων (Τ.Α.Π.Ε.) του έργου: “Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων Αποχετευτικού Δικτύου (ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ) και αποκατάσταση τομών.
 7. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.
 8. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.
 9. Αντικατάσταση αιρετών μελών επιτροπών.
 10. Συμπλήρωση της υπ. αριθ. 413/2014 απόφασης δημοτικού συμβουλίου που αφορά “Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων”.
 11. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 52/2012 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά: Σύσταση εθελοντικής ομάδα Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, ως προς το σημείο 2.
 12. Επανασυγκρότηση Επιτροπής καταλληλότητας για την αρτίωση του Γυμνασίου- Λυκείου- 1ου ΤΕΕ Βάρης.
 13. Απομάκρυνση σταθερών μπαρών από δασικό δρόμο.
 14. Ενημέρωση επί της μελέτης Ενεργητικής Πυροπροστασίας Πανοράματος Βούλας.
 15. Παραχώρηση χώρου του Κ.Α.Π.Η. της Δ.Ε. Βούλας στο Τοπικό Κέντρο Γλυφάδας – Βούλας – Ελληνικού της ΧΕΝ Αθηνών, και ορισμός υπευθύνου.
 16. Eξέταση αιτήματος με αριθμ. πρωτ. 17305/3.4.2014 του κ. Α. Βαλσάμη περί παράτασής του απο 24/6/2008 συμφωνητικού μίσθωσης του ακινήτου που βρίσκεται επί της Λ. Καραμανλή 18 στη Βούλα, ως αναψυκτήριο-περίπτερο.
 17. Εξέταση αιτήματος με αριθμό πρωτ. 15652/26.3.2014 του κ. Αλεξάνδρου Βαλσάμη περί ανανέωσης της 187/2013 απόφασης του Δ.Σ για τη μείωση του μισθώματος περιόδου από 34.6.2014 έως 23.6.2015.
 18. Υπογειοποίηση εναερίου δικτύου καλωδίων ΔΕΔΔΗΕ στην γωνία των δρόμων Αγ. Νικολάου και Κενταύρων στο Καβούρι Βουλιαγμένης και αποδοχή για την κατάργηση του υπάρχοντος ιστού μετά του φωτιστικού σώματος.
 19. Περί διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής πόσου 360,00€ από την εταιρεία ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ με ΑΦΜ 094537386.
 20. Περί επιστροφής ποσού 80,00 € στον ΤΡΟΥΚΗ ΑΡΧΙΜΗΔΗ του Πολυχρόνη.
 21. Περί επιστροφής ποσού 20,00 € στον ΒΑΣΙΛΑΚΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ.
 22. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη βεβαιωμένης οφειλής που αφορά δικαστική δαπάνη. Σχετικά: Η με αριθ. 4199/2013 απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας.
 23. Λήψη απόφασης για την επιστροφή ή μη στην εταιρεία με την επωνυμία Κ & Μ Α.Ε – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ”, αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που αφορούν δαπάνες κατασκευής αγωγού και διακλαδώσεις αποχέτευσης επί των οδών/αριθμ. Καρπενησίου 13 και Μαραθώνος 25 στη Βούλα.
 24. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από Δημοτικά Τέλη. Σχετ.: Η υπ. αριθ. 27794/12.5.2014 αίτηση του κ. Γεωργίου Παϊζη.
 25. Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντα από Δημοτικά Τέλη & Δημοτικό Φόρο. Σχετ.: Η υπ. αριθ. 46255/19.9.2014 αίτηση του κ. Λάμπρου Ταξιάρχη.
 26. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ από τον κ. Θεμιστοκλή Δούφα.
 27. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη βεβαιωμένης οφειλής σε βάρος της ΙΓΓΛΕΖΟΥ ΚΑΤΙΑΝΑΣ του Αθανασίου για δαπάνη κατασκευής αγωγού του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην οδ/αρ ΙΟΛΗΣ 17 στην Βάρη.
 28. Λήψη απόφασης περί διαγραφής βεβαιωμένου χρέους του κου Ζαρέντη Παναγιώτη.
 29. Eπανεξέταση του με αρ. πρωτ. 58176/5.11.2012 αιτήματος του κ. Σπ. Πολονύφη σχετικά με την δαπάνη κατασκευής-επισκευής πεζοδρομίου.

Σχολιάστε

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Newsletter

Η επικαιρότητα των 3Β κάθε Σάββατο στο email σας