Συνδεθείτε μαζί μας

Αναζητείστε όλα μας τα άρθρα με τον κατάλληλο όρο

Δημοτικό Συμβούλιο

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος συζητά το Δημοτικό Συμβούλιο 3Β

Την πρώτη μετεκλογική του συνεδρίαση πραγματοποιεί την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ξεκινώντας στις 7 μ.μ. 

Στην ημερήσια διάταξη ξεχωρίζει το θέμα για την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος. Συνολικά, προγραμματίζεται να συζητηθούν 37 θέματα.

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη:

Διαγραφή των αξιώσεων κατά του Δήμου λόγω παραγραφής τους.

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2015. 

Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2015. Σχετικά: Απόφαση 14/2015 της Οικονομικής Επιτροπής.

Έγκριση της υπ. αριθ. 4/2015 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί ίδρυσης του 5ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας. Σχετικά: Η υπ. αριθ. 4/2015 απόφαση της Επιτροπής Παιδείας.

A’ κατανομή ποσού 51.932,14€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών επιτροπών 2015. Σχετικά: Η υπ. αριθ. 3/2015 απόφαση της Επιτροπής Παιδείας.

Έγκριση για την 1η παράταση του χρόνου συμβατικής περαίωσης του έργου “Κατασκευές Ανακατασκευές Αποκατάσταση Κατειλημμένων πεζοδρομίων” κατά 2 μήνες (ήτοι έως 1.4.2015).

Έγκριση για την 2η παράταση του χρόνου συμβατικής περαίωσης του υποέργου: “Κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων δευτερεύοντος δικτύου ΟΜΑΔΑ Α/2010” κατά 4 μήνες (ήτοι έως 2.5.2015) μετά και της προέγκρισης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής.

Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: “3ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης (Ασύρματος) – Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις” μετά από την σύμφωνη γνώμη για τροποποίηση της σύμβασης του υποέργου από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής.

Λήψη απόφασης επί της αίτησης παράτασης χρόνου εκτέλεσης της μελέτης: “Πολεοδομική μελέτη τροποποιήσεων στην περιοχή Λαθούριζας του Δήμου Βάρης”.

Λήψη απόφασης επί της αίτησης παράτασης χρόνου χρόνου εκτέλεσης της μελέτης: “Πολεοδομική μελέτη επεκτάσεων στην περιοχή Λαθούριζας του Δήμου Βάρης”.

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) του έργου: “Κατασκευή βάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα για την τοποθέτηση έξι (6) προκατασκευασμένων αιθουσών.

Έγκριση παραχώρησης χρήσης του Γυμναστηρίου του 1ου Δημοτικού Βάρης στον ΟΑΠΠΑ. Σχετικά: Απόφαση 3/2015 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου Ακτών (ΕΠ.ΕΛ.ΑΚ.).

Ορισμός μελών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.).

Έγκριση του Πρακτικού Κλήρωσης Τεχνικών Υπαλλήλων για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων.

Αποδοχή πρακτικού της Επιτροπής Καθορισμού τιμήματος εκποίησης ακινήτου για προσκύρωση στο Ο.Τ. 266 περιοχής ΜΗΛΑΔΕΖΑ.

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη της χρήσης-κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, που βρίσκονται επί της οδ/αρ Λ. Καραμανλή 14 στη Βούλα, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και για απλή χρήση.

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη της χρήσης – κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, που βρίσκονται επί της οδ/αρ Λ. Καραμανλή 12 στη Βούλα, εκτός του Ο.Τ. Κ3 για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

Δημοπράτηση παραλιακού χώρου Αγ. Νικολάου Βουλιαγμένης για τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων.

Δημοπράτηση παραλιακού χώρου όρμου Μαλτσινιώτη Βουλιαγμένης για τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων.

Δημοπράτηση παραλιακού χώρου Μεγάλου Καβουρίου Βουλιαγμένης για τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων.

Δημοπράτηση παραλιακού χώρου έναντι πλαζ “ΑΣΤΕΡΑ” Βουλιαγμένης για τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων.

Δημοπράτηση χώρου στάθμευσης μπροστά από το εστιατόριο “ΛΑΜΠΡΟΣ”.

Δημοπράτηση χώρου στάθμευσης μπροστά από το ξενοδοχείο “ΑΡΜΟΝΙΑ”.

Διαγραφές επιχορηγήσεων παρελθόντων ετών.

Καθορισμός τελών επί των λουομένων σε φυσικές ιαματικές πηγές (Λίμνη Βουλιαγμένης) ποσοστού από 10% έως 15% επί του αντιτίμου κάθε λουτρού που εισπράττουν ιδιωτικές επιχειρήσεις από λουόμενους σε φυσικές ιαματικές πηγές το οποίο θα βαρύνει τον πελάτη. Σχετικά: Απόφαση 349/2014 της Οικονομικής Επιτροπής.

Έγκριση δαπάνης επέκτασης / τροποποίησης του εναέριου δικτύου Δ.Ε.Η., τοποθέτησης νέων φωτιστικών σωμάτων και νέων παροχών Δ.Ε.Η.

Ορθή επανάληψη της 407/2013 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά επιστροφή ποσού απο πληρωμή οφειλής για κατασκευή εξωτερικής διακλάδωσης αποχέτευσης για το ακίνητο στην Δημοτική Ενότητα Βούλας επί της οδού Κ. Καραμανλή 187. Σχετικά: Η υπ΄ αρ. πρωτ. 62276/31.12.2014 αίτηση του κ. Γ. Φιφέ).

Περί διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. από τον κο KARAMFILIV VALENTIN του SASHEV.

Περί διαγραφής και επαναβεβαίωση οφειλής του κ. Κυριτσόπουλου Γεωργίου από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ. για την παράβαση με αριθμό 120600183072 η οποία έχει βεβαιωθεί και αφορά τον οδηγό κ. Συριώτη Γεώργιο.

Περί διαγραφής οφειλής της εταιρείας ALPHA LEASING REAL CAR RENTAL από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ. για την παράβαση με αριθμο 1105101213007 η οποία έχει βεβαιωθεί σε διάστημα μικρότερο των 3 ωρών από την παράβαση με αριθμό 1105101213007 για το ίδιο όχημα.

Περί διαγραφής χρεών από τους φορολογικούς καταλόγους 581/3.7.2013 ποσού 15,00€ 722/4.8.2014 ποσού 30,00 € & 959/2.10.2014 ποσού 10,00 € της Μουσουράκης Σταματίνας του Μανούσου που αφορά δίδακτρα του Κ.Δ.Α.Π. για το τέκνο της Τσαρούμη Μανούσο.

Διαγραφή οφειλών από φορολογικούς καταλόγους Τ.Α.Π. Σχετικά: Οι υπ. αριθ. πρωτ. 57436/26.11.2014, 57437/26.11.2014 και 57439/26.11.2014 αιτήσεις των Διαμαντοπούλου Αντ., Διαμαντοπούλου Αθ. Και Διαμαντοπούλου Δημ.

Διαγραφή ποσού 600,00 € από τον κ. Ρούσσο Νικόλαο του Αποστόλη.

Παράταση λειτουργίας παγοδρομίου στο πάρκο Εθνικής Αντίστασης μέχρι τις 28.2.2015. Σχετικά: Η υπ. αριθ. πρωτ. 1974/19.1.2015 αίτηση της Αλεξανδροπούλου Ελένης – Ιωάννας.

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου. Σχετικά: Οι υπ. αριθ. 340/2014 & 12/2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

Σχολιάστε

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Newsletter

Η επικαιρότητα των 3Β κάθε Σάββατο στο email σας