Βρέχει πάλι πρόστιμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Βρέχει πάλι πρόστιμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου των 3Β συγκαλείται τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015 στις 7 μ.μ. 

Η ημερήσια διάταξη έχει 72 θέματα, από τα οποία τα σχεδόν 50 αφορούν σε επιβολή προστίμων για παράνομη διαφήμιση.

Την “τιμητική” τους έχουν οι επιχειρήσεις του Βλάση Σταθοκωστόπουλου στην πόλη, οι βεβαιωμένες παραβάσεις των οποίων αναμένεται να επιφέρουν πρόστιμα άνω των 100.000 ευρώ. Παρόμοια θεματολογία είχε ως επί το πλείστον και η προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου είχε και περισσότερο κραυγαλέες περιπτώσεις (βλ. σχετικό ρεπορτάζ εδώ).

Αναλυτικά, τη Δευτέρα θα συζητηθούν τα εξής θέματα:

1. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών ελλιμενισμού. Σχετικά: H απόφαση 65/2015 της Οικονομικής Επιτροπής.

2. Αποδοχή παραίτησης Διοικητικού Συμβούλου από το Δ.Σ. του Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης και αντικατάσταση του.

3. Τροποποίηση της υπ. αρ. 360/2014 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά ορισμό μελών αρμοδίου ελεγκτικού οργάνου παιδότοπων που αδειοδοτούνται από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

4. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου “Οικοδομικές εργασίες για αποκατάσταση Δημοτικών Κτηρίων” σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.4257/2014 και εκλογή δημοτικού συμβούλου ως τακτικό μέλος με τον αναπληρωματικό του για την συμμετοχή στην επιτροπή παραλαβής του έργου.

5. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης “Προμήθεια πλαστικών σάκων για αποκομιδή απορριμμάτων”.

6. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης Υπηρεσίας με τίτλο:” Μίσθωση και μεταφορά μηχανικών πρεσσών”.

7. Παραχώρηση ή μη της χρήσης κοινοχρήστου χώρου που βρίσκεται επί της οδ/αρ Ηλιού 2 στη Βουλιαγμένη για την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής.

8. Eπικαιροποίηση των αποφάσεων 94/2010 και 158/2010 του Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Βουλιαγμένης που αφορούν την απαγόρευση της χρήσης ξυλορακέτας στον παραλιακό χώρο του Αγ. Νικολάου Βουλιαγμένης και την επιβολή προστίμου.

9. Εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για υπαγωγή στον Ν.4178/13 χώρων και εγκαταστάσεων κάτωθεν του εστιατορίου “ΕΝ ΠΛΩ” στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

10. Ανάκληση της 25/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλί ου και παράταση χρόνου εκτέλεσης της μελέτης “Πολεοδομική μελέτη τροποποιήσεων στην περιοχή της Λαθούριζας του Δήμου Βάρης”.

11. Ανάκληση της 26/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και παράταση χρόνου εκτέλεσης της μελέτης “Πολεοδομική μελέτη επεκτάσεων στην περιοχή της Λαθούριζας του Δήμου Βάρης”.

12. Υποκατάσταση της αναδόχου εταιρείας Ι. ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ Α.Ε.Τ.Ε. από την εταιρεία ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. για την εκτέλεση του έργου “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ 4 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ”.

13. Παράταση διάρκειας του χρόνου σύμβασης της παροχής υπηρεσίας του έργου “ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ”.

14. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Μ.Ε. του έργου: “Κατασκευές Ανακατασκευές Αποκατάσταση κατειλημμένων πεζοδρομίων”.

15. Έγκριση δαπάνης επέκτασης του εναέριου δικτύου της Δ.Ε.Η. και τοποθέτησης νέων φωτιστικών σωμάτων.

16. Ορθή επανάληψη της 205/2014 απόφασης του Δ.Σ. με αριθμό που αφορά διαγραφή οφειλής της κας Στεφανίδου Ευαγγελίας από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ.

17. Περί αιτημάτων διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. οι οποίες δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του Νόμου.(7988/2.3.2015)

18. Περί διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. της κας Μπισμπιρούλια Παναγιώτας.

19. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. του κου Τσιβαράκη Φωτίου.

20. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. λόγω μεταβιβάσεων ή και λανθασμένων εγγράφων.(8115/2.3.2015)

21. Διαγραφή προστίμου διαφήμισης της υπόχρεης ΛΟΡΑΝΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ για δύο (2) ενδεικτικές πινακίδες στις οδ/αρ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 7 & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 78 στη Βούλα, το έτος 2008.(17402/10.4.2013)

22. Έγκριση κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο του Δήμου επί της οδού Δραγαντσανίου 17 στη Δ.Ε. Βούλας.

23. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας “Στέγης Υπερηλίκων” του κληροδοτήματος Ευτυχίας Καλογηράτου.

24. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., για ένα παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/ διαφήμιση – ρύπο σε τέντα του κτηρίου επι της οδ/αρ. Λ. Βάρης 35 στη Βάρη, το έτος 2013.(24138/20.5.2013)

25. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση KIDS CLUB VOULIAGMENI για ένα (1) παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/υπαίθρια διαφήμιση-ρύπο στο πεζοδρόμιο επί της οδ/αρ. Λ. ΑΘΗΝΑΣ 7 στη Βουλιαγμένη, το έτος 2013.(17397/10.4.2013)

26. Επιβολή προστίμου στην ΛΑΓΚΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ για ένα (1) παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/υπαίθρια διαφήμιση – “ρύπο” στην πρασιά του οικοπέδου επί της οδ/αρ ΑΘΗΝΑΣ 90 στη Βουλιαγμένη, το έτος 2013.(19899/23.4.2013)

27. Επιβολή προστίμου στη ΛΑΓΚΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, για ένα (1) παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/ υπαίθρια διαφήμιση- ρύπο στην πρασιά του οικοπέδου επί της οδ/αρ. ΑΘΗΝΑΣ 90, στη Βουλιαγμένη, το έτος 2012.(43935/7.8.2013)

28. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΡRΟΤΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. για ένα (1) παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/ υπαίθρια διαφήμιση- ρύπο στο πεζοδρόμιο επί της οδ/αρ. ΘΗΣΕΩΣ 16 στη Βουλιαγμένη, το έτος 2012.(43963/8.8.2013)

29. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΙΩΣΗΦΙΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. για ένα (1) παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/ υπαίθρια διαφήμιση – “ρύπο” στην πρασιά του οικοπέδου επί της οδ/αρ. ΕΡΜΟΥ 1 στην Βουλιαγμένη το έτος 2012.(46797/28.8.2013)

30. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΙΩΣΗΦΙΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤΑ & ΣΙΑ Ε.Ε για ένα (1) παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/υπαίθρια διαφήμιση-“ρύπο” στην πρασιά του οικοπέδου επί της οδ/αρ ΕΡΜΟΥ 1 στη Βουλιαγμένη, το έτος 2013.(19904/23.4.2013)

31. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία Ι. ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για ένα (1) παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/υπαίθρια διαφήμιση-ρύπο στην πρασιά του οικοπέδου επί της οδ/αρ Ερμού 1 στη Βουλιαγμένη, το έτος 2012.(46799/28.8.2013)

32. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία Ν. ΚΑΜΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε για ένα (1) παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/υπαίθρια διαφήμιση-ρύπο στην πρασιά του οικοπέδου επί της οδ/αρ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 28 στη Βουλιαγμένη, το έτος 2012.(46796/28.8.2013)

33. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία Ν. ΚΑΜΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ για ένα (1) παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/υπαίθρια διαφήμιση – ρύπο στην πρασιά του οικοπέδου επί της οδ/αρ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 28 στη Βουλιαγμένη το έτος 2013.(19902/23.4.2013)

34. Επιβολή προστίμου στον ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ για ένα (1) παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/υπαίθρια διαφήμιση-ρύπο στο πάρκο/άλσος επί της οδ/αρ Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 18 στη Βουλιαγμένη, το έτος 2012.(46802/28.8.2013)

35. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΒΛΑΣΙΟΣ ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. “ΕΝ ΠΛΩ” για ένα (1) παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/υπαίθρια διαφήμιση για ένα παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/υπαίθρια διαφήμιση-“ρύπο” στο πάρκο/άλσος επί της οδ/αρ. Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 4 στη Βουλιαγμένη, το έτος 2012.(46823/29.8.2013)

36. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΝΤΙΤΖΙΤΑΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, για ένα (1) παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/υπαίθρια διαφήμιση – ρύπο στην πρασιά του οικοπέδου επί της οδ/αρ. ΛΗΤΟΥΣ 14 στη Βουλιαγμένη, το έτος 2013.(17387/10.4.2013)

37. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΝΤΙΤΖΙΤΑΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ για ένα (1) παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/διαφήμιση (επιγραφή)- ρύπο, στην πρασιά επί της οδ/αρ Λητούς 14 στη Βουλιαγμένη το έτος 2012.(46805/28.8.2013)

38. Επιβολή προστίμου στον ΜΑΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ για δύο (2) παράνομα διαφημιστικά πλαίσια/υπαίθριες διαφημίσεις-ρύπους στο πεζοδρόμιο επί της οδ. Ηλίου & Ηούς στη Βουλιαγμένη, το έτος 2012.(42070/30.7.2013)

39. Επιβολή προστίμου στον ΜΑΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ για δύο (2) παράνομα διαφημιστικά πλαίσια/υπαίθριες διαφημίσεις-ρύπους στο πεζοδρόμιο επί της οδ. Ηλιού & Ηούς στη Βουλιαγμένη το έτος 2013.(42064/30.7.2013)

40. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία Ζ.Α. ΨΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για ένα (1) παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/ υπαίθρια διαφήμιση- ρύπο στο πεζοδρόμιο επι της οδ/αρ. ΗΛΙΟΥ 19 στη Βουλιαγμένη, το έτος 2012.(43970/8.8.2013)

41. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία Ζ.Α. ΨΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για ένα (1) παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/υπαίθρια διαφήμιση-“ρύπο”στο πεζοδρόμιο επί της οδ/αρ. Ηλιού 19 στη Βουλιαγμένη, το έτος 2013.(19892/23.4.2013)

42. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΣΧΙΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε για έναν (1) παράνομο στύλο στην οδ/αρ ΠΑΠΑΓΟΥ 31 στη ΒΟΥΛΑ, το έτος 2010.(38574/11.7.2013)

43. Επιβολή προστίμου στη στην εταιρεία CITIBANK INTERNATIONAL PLC, για ένα (1) παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/ υπαίθρια διαφήμιση- ρύπο στηνπρασιά του οικοπέδου επί της οδ/αρ. ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 108 στη Βούλα, το έτος 2012.(43943/7.8.2013)

44. Επιβολή προστίμου στον ΒΛΑΧΟΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ για ένα (1) παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/υπαίθρια διαφήμιση-“ρύπο” στην πρασιά του οικοπέδου επί της οδ/αρ. Βασ. Παύλου 88 στη Βούλα, το έτος 2012.(46819/29.8.2013)

45. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε (ΕΛΤΑ) για δύο (2) παράνομα διαφημιστικά πλαίσια/διαφημίσεις (επιγραφές) επί της οδ/αρ ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 77 στη Βούλα το έτος 2013.(56546/18.10.2013)

46. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. για ένα (1) παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/ διαφήμιση- ρύπο στην πρασιά του οικοπέδου επί της οδ. αρ. ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 79 στη Βούλα, το έτος 2012.(43944/7.8.2013)

47. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. για ένα (1) παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/ υπαίθρια διαφήμιση- ρύπο στην πρασιά του οικοπέδου επί της οδ/αρ. ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 73 Βούλα, το έτος 2012.(43945/7.8.2013)

48. Επιβολή προστίμου στην τράπεζα HSBC BANK PLC, για ένα (1) παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/υπαίθρια διαφήμιση-ρύπο στην πρασιά του οικοπέδου επί της οδ/αρ ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 86 στη Βούλα, το έτος 2012.(39414/19.7.2013)

49. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε (ΕΛΤΑ) για δύο (2) παράνομα διαφημιστικά πλαίσια/διαφημίσεις (επιγραφές) επί της οδ/αρ Βασ. Παύλου 77 στη Βούλα, για το έτος 2012.(42055/30.7.2013

50. Επιβολή προστίμου στην ΤΣΙΑΜΟΥ ΣΟΦΙΑ, για τρεις (3) αυθαίρετες ενδεικτικές πινακίδες (επιγραφές) στην οδ/αρ Λ. ΒΑΡΗΣ 8 στη Βούλα το έτος 2010.(38592/11.7.2013)

51. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΒΕΚΕ για ένα (1) παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/διαφήμιση (επιγραφή) – ρύπο και για δύο παράνομα διαφημιστικά πλαίσια/υπαίθριες διαφημίσεις-ρύπος επί της οδ/αρ Λ. ΒΑΡΗΣ 83 στη Βούλα το έτος 2012.(39424/19.7.2013)

52. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΑΛΙΜΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε για ένα (1) παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/διαφήμιση-ρύπο στην οδ/αρ. Λ.Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 12 στη Βούλα, το έτος 2012.(63645/6.12.2012)

53. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΞΕΝ. Κ. ΖΕΖΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, για ένα (1) παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/διαφήμιση- ρύπο στις οδ/αρ Λ. Κ. Καραμανλή 13 & Αθ. ΔΙΑΚΟΥ 1 στη Βούλα το έτος 2013.(38572/11.7.2013)

54. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΒΛΑΣΙΟΣ ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ 03, για εβδομήντα δύο (72) παράνομα διαφημιστικά πλαίσια/υπαίθριες διαφημίσεις (αφίσες) “ρύπους” σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους στη Βούλα & στη Βάρη το έτος 2012.(7714/14.2.2013)

55. Επιβολή προστίμου στον ΤΣΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗ για δύο (2) παράνομες ενδεικτικές πινακίδες (επιγραφές) στη Βούλα το έτος 2010.(51971/26.8.2011)

56. Επιβολή προστίμου στον ΛΑΖΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για μία (1) ενδεικτική πινακίδα στη Βούλα, το έτος 2011.(51963/26.8.2011)

57. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΛΙΤΣΑΣ Ε.Π.Ε. για ένα (1) διαφημιστικό πλαίσιο/ Υπαίθρια διαφήμιση «ρύπο» στη Βούλα το έτος 2011.(66505/27.10.2011)

58. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία Σ. ΑΡΣΑΛΙΑΝ και ΣΙΑ Ε.Ε. για μία (1) ενδεικτική πινακίδα (επιγραφή) στη Βούλα το έτος 2010.(51966/26.8.2011)

59. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΔΕΛΤΑ ΓΚΡΟΥΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. για ένα (1) διαφημιστικό πλαίσιο/υπαίθρια διαφήμιση «ρύπο» στη Βούλα το έτος 2011.(67201/1.11.2011).

60. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΔΕΛΤΑ ΓΚΡΟΥΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε για ένα (1) παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/διαφήμιση-ρύπο σε κτίριο στην οδ/αρ. Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 19 στη Βούλα το έτος 2012.(39425/19.7.2013)

61. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΑΙΚ. ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε για ένα (1) παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/ υπαίθρια διαφήμιση- ρύπο στην πρασιά του οικοπέδου επί της οδ/αρ. Λ. Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 197 στη Βούλα, το έτος 2012.(46817/29.8.2013)

62. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΚΟΣ ΑΒΕΚΕ, για τέσσερις (4) παράνομες πινακίδες επί των οδ/αρ. Λ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ

59 & Λ. ΒΑΡΗΣ 83 στη Βούλα, το έτος 2011.(39422/19.7.2013)

63. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΠΑΝ. ΛΑΖΑΡΕΤΟΣ ΙΩΑΝ. Ο.Ε. για (2) ενδεικτικές πινακίδες στη Βούλα το έτος 2010.(52413/30.8.2011)

64. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΠΑΝ. ΠΟΡΦΥΡΗΣ- ΙΩΑΝ. ΛΑΖΑΡΕΤΟΣ Ο.Ε. για ένα παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/ υπαίθρια διαφήμιση – ρύπο στην

οδ/αρ. 44Β στη Βούλα, το έτος 2013.(21968/8.5.2013)

65. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΒΕΝΕΡΗΣ ΧΡ & ΒΑΣ. Ο.Ε για τρεις (3) παράνομες πινακίδες στην οδ/αρ Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 10 στη Βούλα το έτος 2010.(38588/11.7.2013)

66. Επιβολή προστίμου στον ΝΑΖΙΦ ΚΑΡ-ΑΛΙ για τρία (3) παράνομα διαφημιστικά πλαίσια/ διαφημίσεις (πανό)- ρύπος στο κτίριο επί της οδ/αρ Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 62 στη Βούλα το έτος 2012.(39418/19.7.2013)

67. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΒΙΡ.ΜΟΥΖΕΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε, για ένα (1) παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/υπαίθρια διαφήμιση – “ρύπο” στην οδ/αρ Αγ. Ιωάννου 28 στη Βούλα, το έτος 2013.(21972/8.5.2013)

68. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΒΙΡ.ΜΟΥΖΕΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε για ένα (1) παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/διαφήμιση-ρύπο στην οδ/αρ Αγ. Ιωάννου 24 στη Βούλα, το έτος 2012.(63613/6.12.2012)

69. Επιβολή προστίμου στον ΤΣΙΚΝΑΚΟ ΧΡΗΣΤΟ για ένα (1) παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/διαφήμιση<ρύπο> στην οδ/αρ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 28 στη Βούλα, το έτος 2012.(63615/6.12.2012)

70. Επιβολή προστίμου στον ΤΣΙΚΝΑΚΟ ΧΡΗΣΤΟ για ένα ένα (1) παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/υπαίθρια διαφήμιση-ρύπο στην οδ/αρ Αγ. Ιωάννου 28 στη Βούλα, το έτος 2013.(21970/8.5.2013)

71. Επιβολή προστίμου στην CΟLLINWOOD NIKOLA JEYNE για δύο (2) παράνομα διαφημιστικά πλαίσια/διαφημίσεις-ρύπους στην οδ/αρ. Ποσειδώνος 18 στη Βούλα, το έτος 2012.(63617/6.12.2012)

72. Επιβολή προστίμου στον ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΗ για τέσσερις (4) παράνομες ενδεικτικές πινακίδες επί της οδ/αρ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 6Α στη Βούλα το έτος 2010.(39433/19.7.2013)