Συνδεθείτε μαζί μας

Αναζητείστε όλα μας τα άρθρα με τον κατάλληλο όρο

Δημοτικό Συμβούλιο

Νέο Κανονισμό ψηφίζει το Δημοτικό Συμβούλιο στα 3Β

Την πρώτη του συνεδρίαση μετά τις διακοπές του Αυγούστου πραγματοποιεί το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, τη Δευτέρα 31/8 στις 8 μ.μ.

Από την ημερήσια διάταξη ξεχωρίζει η συζήτηση για τον νέο “Κανονισμό Παραχώρησης Αιγίδας” του Δήμου, που θα εξειδικεύει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τις οποίες ο Δήμος θα στηρίζει κάποια εκδήλωση. Αλλά και η ψήφιση του νέου Κανονισμού Λειτουργίας του ίδιου του Δημοτικού Συμβουλίου, μια εκκρεμότητα από το 2011.

Να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο λειτουργεί με τον πρότυπο Κανονισμό που δημοσιεύτηκε με τον νόμο του “Καλλικράτη”.

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη της Δευτέρας:

1. Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά του Αργυρίου Γούλα του Κωνσταντίνου.

2. Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά του Αργυρίου Γούλα του Αθανασίου.

3. Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά του Χρήστου Γούλα του Αναστασίου.

4. Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά Ευθυμίου Γούλα του Βασιλείου.

5. Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

6. Έγκριση Κανονισμού Παραχώρησης Αιγίδας Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.

7. Προσδιορισμός ύψους τακτικής επιχορήγησης Οργανισμού Αθλητισμού, πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής (Ο.Α.Π.Π.Α.) έτους 2016 σύμφωνα με την συστατική του πράξη.

8. Έγκριση της διαδικασίας για την υλοποίηση του έργου “Διάφορες Εργασίες στο χώρο του Εργοταξίου Βάρης”.

9. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Προμήθεια μηχανικών πρεσσών αποκομιδής απορριμμάτων”.

10. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού ελεγχόμενης στάθμευσης” (διασφάλιση στάθμευσης δημοτικών οχημάτων έξω από το Εργοτάξιο του Δήμου).

11. Έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης σε κάδους κοινής χρήσης”.

12. Έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια ετοίμου φαγητού για το πρόγραμμα κοινωνικής σίτισης (catering).

13. Έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου, Νομικών Προσώπων και Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης”.

14. Έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια φαρμακείων και υλικών αυτών για το Δήμο και τα νομικά πρόσωπα”.

15. Αποδοχή ανταποδοτικών τελών Λαϊκών Αγορών οικονομικού έτους 2013.

16. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για χρεωστική κάρτα και έκδοση αυτής.

17. Έγκριση καταστροφής των παλαιών αρχείων των πρώην Δήμων Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 480/16.9.1985 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/14.10.1985).

18. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ- ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ 4 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ”.

19. Ορθή επανάληψη της υπ. αρ. 535/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το αποφασιστικό που αφορά παραχώρηση απλής χρήσης 598,17 τ.μ. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1404/15-1-15 αίτηση της Αγγελικούση- Κανελλάκη Άννας και επιπλέον έγκριση της παραχώρησης ή μη της χρήσης του χώρου 67,06 τ.μ. που αναφέρεται στην υπ’ αριθμ.1402/15-1-2015 αίτηση της Αγγελικούση- Κανελλάκη Άννας ατελώς.

20. Διαγραφή των προσαυξήσεων από τον βεβαιωτικό κατάλογο 44/29.9.2010, οφειλής ΤΑΠ στο όνομα ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.

21. Διαγραφή ποσού 52,86€ από τον βεβαιωτικό κατάλογο 600 & 601/21.5.2015 κατανάλωσης ύδρευσης λόγω εσφαλμένης χρέωσης στο όνομα ΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.

22. Έγκριση επιστροφής ποσού 6.318,00€ για μη εκτελεσθείσα σύνδεση ακινήτου επί της οδού Λ. Καραμανλή 205 στη Βούλα με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, στον κ. ΣΑΝΙΔΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ.

23. Έγκριση επιστροφής ποσού 78,68€ στον κ. Κωνσταντινίδη Στυλιανό του Γεωργίου ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από τον Δήμο μας για οφειλή ΤΑΠ.

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Newsletter

Η επικαιρότητα των 3Β κάθε Σάββατο στο email σας