Συνδεθείτε μαζί μας

Αναζητείστε όλα μας τα άρθρα με τον κατάλληλο όρο

Δημοτικό Συμβούλιο

Έργα πενταετίας σχεδιάζει το Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β

Το Στρατηγικό Σχεδιασμό του δήμου ως το 2019 συζητά τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 

Η πρώτη μετεκλογική συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 7.30 μ.μ. και μεταξύ των άλλων θεμάτων συζητά την Α’ φάση του επιχειρησιακού προγράμματος για ολόκληρη τη δημοτική περίοδο.

Έχει προηγηθεί διαβούλευση στα τοπικά συμβούλια, όπου κατατέθηκαν πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις.

Δείτε τις σχετικές αποφάσεις των Συμβουλίων Δημοτικής Κοινότητας Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης.

Η ημερήσια διάταξη:

Σε χωριστή τυπικά συνεδρίαση θα συζητηθεί το θέμα:

Έγκριση Απολογισμού,του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για το έτος 2011.
Σχετικά: Απόφαση 91/2012 της Οικονομικής Επιτροπής. Απόφαση 338/2015 της Οικονομικής Επιτροπής.

Και ακολουθεί η εξής θεματολογία:

1. Έγκριση αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος 2015. Σχετικά: Η υπ. αρ. 11/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

2. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2015.

3. Συζήτηση και έγκριση του σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού (Α΄ φάση) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.

4. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Ανακατασκευές Δημοτικών Κτιρίων”.

5. Έγκριση της διαδικασίας για την υλοποίηση του έργου “Διαμορφώσεις Πρανών σε κοινόχρηστους χώρους”

6. Τροποποίηση της υπ΄αρ. 586/2015 απόφασης Δ.Σ που αφορά την παράταση προθεσμίας του έργου “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ 4 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ.

7. Καταστροφή των παλαιών αρχείων των πρώην Δήμων Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 480/16.9.1985 (ΦΕΚ 173/Τ.Α΄/14.10.1985).

8. Έγκριση εκχώρησης εσόδων από ανταποδοτικά τέλη κατ΄άρθρο 43 νόμου 4257/2014. Σχετικά: Απόφαση 339/2015 της Οικονομικής Επιτροπής.

9. Έγκριση χορήγησης αιγίδας του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης για την διοργάνωση του αγώνα Ladies Run 2015.

10. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. Σχετικά: Η υπ΄αρ.πρωτ. 37191/27.8.2015 αίτηση του κ. Δ. Πατεράκη.

11. Επιστροφή ποσού (190,00 €) ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος στη δικαιούχο Μαριάννα Μιχαλοπούλου.

12. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία Α.ΓΙΑΛΕΡΝΙΟΥ – ΗΠΕΙΡΩΤΙΣΣΑ Ε.Π.Ε. για τρεις παράνομες πινακίδες (επιγραφές) στην οδ/αρ Λ. Βάρης 32 στη Βούλα, το έτος 2010 (38587/11.7.2013).

13. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία Α.ΓΙΑΛΕΡΝΙΟΥ – ΗΠΕΙΡΩΤΙΣΣΑ Ε.Π.Ε. για ένα παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/διαφήμιση-ρύπο στην πρασιά του οικοπέδου επί της οδ/αρ Λ. Βάρης 30 στη Βούλα, το έτος 2013 (24184/20.5.2013).

14. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία Α.ΓΙΑΛΕΡΝΙΟΥ – ΗΠΕΙΡΩΤΙΣΣΑ Ε.Π.Ε. για δύο παράνομα διαφημιστικά πλαίσια/διαφημίσεις (επιγραφές)-ρύπους στο κτίριο επί της οδ/αρ Λ. Βάρης 32 στη Βούλα, άνωθεν του ισογείου, το έτος 2013 (24137/20.5.2013).

15. Διαγραφή ποσού 52,86€ από τον βεβαιωτικό κατάλογο 600 & 601/21.5.2015 κατανάλωσης ύδρευσης λόγου εσφαλμένης χρέωσης στο όνομα ΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.

16. Διαγραφή των προσαυξήσεων από τον βεβαιωτικό κατάλογο 44/29.9.2010 στο όνομα ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.

17. Επιστροφή ποσού 6,21 € στην Ραχιώτη Μαρία-Λουϊζα του Γρηγορίου ως αχρεωστήτως εισπραχθέν από το Δήμο μας.

18. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο που αφορά την εταιρεία  “EΘΝΙΚΗ LEASING A.E” και επαναβεβαίωση στον οδηγό του οχήματος.

19. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ από την κα Παππά Γεωργία  του Σπυρίδωνα.

20. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο ΚΟΚ που αφορά αίτηση της κας ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ.

21. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΚΟΚ που αφορούν την εταιρεία “ALPHA LEASING” και επαναβεβαίωση στους οδηγούς των οχημάτων.

22. Έγκριση κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο του Δήμου επί της οδού Πίνδου 19 στη Δ.Ε. Βούλας.

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Newsletter

Η επικαιρότητα των 3Β κάθε Σάββατο στο email σας