Connect with us

Hi, what are you looking for?

Δημοτικό Συμβούλιο

Το Δημοτικό Συμβούλιο 3Β άργησε ένα μήνα…

Με 34 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνέρχεται την ερχόμενη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 

Χαρακτηριστική είναι η καθυστέρηση σύγκλησης του ανώτερου οργάνου των τριών πόλεων, μιας και η προηγούμενη συνεδρίαση συγκλήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου, σχεδόν ένα μήνα νωρίτερα.

Επίσης χαρακτηριστικό είναι ότι λόγω της πίεσης των θεμάτων προηγήθηκε και μια “εκ περιφοράς” όπως συνηθίζεται να λέγεται συνεδρίαση, στις 8 Οκτωβρίου, η οποία ποτέ δεν πραγματοποιήθηκε εντός της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου με τη φυσική παρουσία των δημοτικών συμβούλων και του Δημάρχου.

Το 1ο θέμα της συνεδρίασης της Δευτέρας είανι και το σημαντικότερο, δηλαδή η 7η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου  για το 2015.

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη της 26ης συνεδρίασης που θα ξεκινήσει στις 8 μ.μ.:

1. Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.  Σχετικά: Η υπ. αρ. 378/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

2. Συγκρότηση και λειτουργία Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας.

3. Παράταση χρόνου εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο: “Πολεοδομική μελέτη τροποποιήσεων στην περιοχή της Λαθούριζας του Δήμου Βάρης”.

4. Παράταση χρόνου εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο: “Πολεοδομική μελέτη επεκτάσεων στην περιοχή της Λαθούριζας του Δήμου Βάρης.

5. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο “ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2009”.

6. Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο “Ανέγερση Γυμνασίου Βουλιαγμένης” και επιλογή μετά από κλήρωση ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικό μέλος με τον αναπληρωματικό του.

7. Καθορισμός και διαδικασία επιβολής προστίμων κατά την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας.

8. Έγκριση της διαδικασίας για την υλοποίηση του έργου: “Διαμόρφωση Κ.Χ. με κτηματολογικό αριθμό 0104021”.

9. Έγκριση διενέργειας και τρόπου προμήθειας & τοποθέτηση τεχνητού χλοοτάπητα γηπέδων του Δήμου.

10. Εξουσιοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4178/13 του Δημοτικού Καταστήματος Βουλιαγμένης και λοιπών εγκαταστάσεων.

11. Έγκριση δαπάνης επέκτασης – τροποποίησης του εναέριου δικτύου Δ.Ε.Η. κ τοποθέτησης τεσσάρων (4) νέων φωτιστικών σωμάτων.

12. Έγκριση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Διάφορες κατασκευές & αναπλάσεις στην περιοχή του Μεγ. Καβουρίου”.

13. Χορήγηση άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής εντός των εγκαταστάσεων του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης.

14. Ορθή επανάληψη της απόφασης του Δ.Σ. 315/2015 για την παραχώρηση της χρήσης κοινοχρήστου χώρου που βρίσκεται επί της οδ/αρ. Ηλιού 2 στη Βουλιαγμένη για την ανάπτυξη ομπρελών & καθισμάτων το έτος 2015.

15. Έγκριση καταστροφής των παλαιών αρχείων των πρώην Δήμων Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.

16. Παραχώρηση χώρου που στεγάζεται το Κ.Α.Π.Η. Δ.Ε. Βούλας.

17. Επιστροφή ποσού 162,82€ στην Μουρούκη Σοφία του Αθανασίου λόγω λανθασμένης είσπραξης από το Δήμο μας.

18. Επιστροφή ποσού 1.822,81€ στον κ. Θεμιστοκλή Δούφα απο κατάσχεση. Σχετικά: Η υπ΄αρ. 41253/23.9.2015 αίτηση του κ. Θ. Δούφα.

19. Επιστροφή ποσού 80,00€ ως αχρεωστήτως εισπραχθέν, λόγω λανθασμένης είσπραξης για παράβαση Κ.Ο.Κ. από τον κ. Τριαντάφυλλο Απόστολο του Χρήστου.(41387/23.9.2015)

20. Επιστροφή ποσού 80,00€ ως αχρεωστήτως εισπραχθέν, λόγω λανθασμένης είσπραξης για παράβαση Κ.Ο.Κ. από τον κ. Μαρκουλάκο Ιωάννη του Μιχαήλ.(41402/23.9.2015)

21. Διαγραφή προσαυξήσεων εις βάρος του κ. Ε. Παγιατάκη για οφειλή Τ.Α.Π.(40428/17.9.2015)

22. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους και αφορούν εξοφλημένες παραβάσεις των κ.κ. Σατραζέμη Βασιλείου και Παπαϊωάννου Βασίλειο.(41388/23.9.2015)

23. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Κ.Ο.Κ. που αφορούν εξοφλημένες ή λανθασμένες παραβάσεις παρελθόντος.(41390/23.9.2015)

24. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση στους οδηγούς ή τους κατόχους των οχημάτων.(41391/23.9.2015)

25. Διαγραφή οφειλής εις βάρος του κ. Γ. Χατζηγιάννη από παράβαση Κ.Ο.Κ. ύψους 80,00€.(41792/25.9.2015)

26. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών στην εταιρεία “ΣΠΑΝΟΣ Α.Ε.” από βεβαιωτικούς καταλόγους Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση στους οδηγούς ή τους κατόχους των οχημάτων.(42447/30.9.2015)

27. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. των κ.κ. Ε. Κοζάου, Κ. Αδαμόπουλου, Α. Σαρτζετάκη & Ι. Τραχίλη.(42445/30.9.2015)

28. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ. και αφορά λανθασμένη παράβαση του κ. Παπαδόπουλου Βασιλείου του Νικολάου.(42453/30.9.2015)

29. Διαγραφή ποσού κατανάλωσης ύδρευσης λόγω εσφαλμένης εγγραφής στο όνομα του κου Μαρτίνου Νικολάου.(45015/14.10.2015)

30. Διαγραφή ποσού 37,49 € κατανάλωσης ύδρευσης λόγω εσφαλμένης εγγραφής στο όνομα της κας Κοκορογιάννη Βασιλικής του Παναγιώτη.(45107/14.10.2015)

31. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής που αφορά τον κ. Βασίλειο Παπαιωάνου απο βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ. λόγω λανθασμένης μάρκας οχήματος.(45408/15.10.2015)

32. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών στην εταιρεία “ΧΑΝΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε.” απο βεβαιωτικούς καταλόγους Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση στους οδηγούς ή τους κατόχους των οχημάτων.(45406/15.10.2015)

33. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. των κ.κ. Β. Πασχάλη & Χ. Καραμπίκα.(41399/23.9.2015)

34. Έγκριση κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο του Δήμου, στην οδό Μικράς Ασίας 16, στην Δ.Ε. Βούλας.

Advertisement
Advertisement

Newsletter

Η επικαιρότητα των 3Β κάθε Σάββατο στο email σας