Συνδεθείτε μαζί μας

Αναζητείστε όλα μας τα άρθρα με τον κατάλληλο όρο

Δημοτικό Συμβούλιο

Τα τεχνικά έργα του 2016 αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β

Μια από τις πιο σημαντικές συνεδριάσεις του έτους πραγματοποιεί το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015.

Η συνεδρίαση ξεκινά στις 6.30 μ.μ. για την έγκριση του Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης του Δήμου για το 2012.

Ακολουθεί η τακτική συνεδρίαση στις 7 μ.μ. με ημερήσια διάταξη που περιλαμβάνει την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος για το 2016 αλλά και τον καθορισμό των Δημοτικών Τελών στον Δήμο των 3Β μεταξύ άλλων.

Η συνεδρίαση είναι από τις πιο “μεστές” σε θέματα συζήτησης, μιας και εκτός των παραπάνω θα λάβουν οριστική έγκριση οι μελέτες αναπλάσεων για τη δημοτική ενότητα Βάρης, ενώ θα εγκριθεί και ο Κανονισμός λειτουργίας των καταστημάτων σχετικά με το ωράριο και τη μουσική.

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου έτους 2016.  Σχετικά: Απόφαση 9/2015 της Εκτελεστικής Επιτροπής.

2. Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά του Αργυρίου Γούλα του Κωνσταντίνου.

3. Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά του Αργυρίου Γούλα του Αθανασίου.

4. Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά του Χρήστου Γούλα του Αναστασίου.

5. Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά του Ευθυμίου Γούλα του Βασιλείου.

6. Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά των: 1) Μακροδημήτρη Ιωάννη του Χρήστου και 2) Μακροδημήτρη Ιωάννη του Χρήστου και 2) Μακροδημήτρη Δημήτρη του Χρήστου.

7. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης. Σχετικά: Η υπ. αρ. 7/2015 απόφαση του Ιδρύματος.

8. Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού και Δημοτικού Φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2016.

9. Μείωση του Δημοτικού Τέλους (Δ.Τ.) και Δημοτικού Φόρου (Δ.Φ.) για απόρους, άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.), πολύτεκνους και έχοντες την ιδιότητα του πολυτέκνου.

10. Έγκριση της μελέτης με τίτλο: “Ανάπλαση πλατείας Ζησιμοπούλου στη Δ.Ε. Βάρης”.

11. Έγκριση της μελέτης με τίτλο:“Επαναδιαμόρφωση του τμήματος της οδού Περικλέους (Μαρώτη) μεταξύ των οδών Φαίδωνος και Θάσου στη Δ.Ε. Βάρης”.

12. Έγκριση της μελέτης με τίτλο: “Προτεινόμενη σκαριφηματική διαμόρφωση κόμβου Υπάτης- Φλέμινγκ- Περικλέους (Μαρώτη)- Φαίδωνος”.

13. Έγκριση της μελέτης με τίτλο: “Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου παραπλεύρως του Ιερού Ναού Πέτρου κ΄ Παύλου στο Δίλοφο Βάρης”.

14. Έγκριση της μελέτης με τίτλο: “Ανάπλαση Πλατείας Βάρκιζας”.

15. Έγκριση του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δημοτικών Ενοτήτων Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης.

16. Έγκριση του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας του Μόλου Αλιέων Βάρκιζας.

17. Έγκριση του Σχεδίου Κανονισμού περί άδειας χρήσης λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στα όρια του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.

18. Άσκηση αρμοδιοτήτων από τη Δημοτική Αστυνομία Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/23.12.2008).

19. Έγκριση παραχώρησης ακινήτου για την λειτουργία ταχυδρομικού πρακτορείου.

20. Έγκριση συμμετοχής και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013” – Άξονας Προτεραιότητας 01: “Τεχνική στήριξη Εφαρμογής” – Θεματική προτεραιότητα 5 “Προετοιμασία, Εφαρμογή, παρακολούθηση, Επιθεώρηση” – αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 4578/23.11.2011.

21. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ».

22. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο:“Προμήθεια θερμοκηπίου για παραγωγή φυτών”.

23. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: “Έλεγχος, ρύθμιση & αποκατάσταση βλαβών συστήματος αυτόματης άρδευσης κοινοχρήστων χώρων Δήμου”.

24. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο:“Συντήρηση- Ανακατασκευές Σχολικών Συγκροτημάτων”.

25. Παράταση προθεσμίας για το έργο: Κατασκευή υποδομής & τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας”.

26. Συμπλήρωση της υπ΄ αρ. 623/2015 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά: “Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο “ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2009”.

27. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου με τίτλο “Συντήρηση σχολικών συγκροτημάτων” έτους 2012, αλλά και την συμπλήρωση της με δύο δημοτικούς συμβούλους.

28. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής εις βάρος της Ράπτη- Ρόμπερτς Δάφνη.

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Newsletter

Η επικαιρότητα των 3Β κάθε Σάββατο στο email σας