Συνδεθείτε μαζί μας

Αναζητείστε όλα μας τα άρθρα με τον κατάλληλο όρο

Δημοτικό Συμβούλιο

Τα έργα της πενταετίας συζητά τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β

Τη δεύτερη φάση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για την περίοδο 2015-2019 συζητά το Δημοτικό Συμβούλιο στην ερχόμενη συνεδρίασή του. 

Πρόκειται για την εξειδίκευση του Στρατηγικού Σχεδιασμού που ψηφίστηκε πρόσφατα, όπου θα διατυπωθούν τα έργα και οι παρεμβάσεις όλης της δημοτικής περιόδου.

Συγκεκριμένα, το σώμα θα συνέλθει τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015 στις 7 μ.μ. με τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Συζήτηση και έγκριση του σχεδίου Επιχειρησιακού Σχεδιασμού (Β’ Φάση) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης 2015-2019. Σχετικά: Η υπ. αρ. 15 /2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

2. Συζήτηση και έγκριση της Έκθεσης με τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης 2015- 2019.

3. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Α΄ τριμήνου του έτους 2014.

4. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Β΄ τριμήνου του έτους 2014.

5. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Γ΄ τριμήνου του έτους 2014.

6. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Δ΄ τριμήνου του έτους 2014.

7. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Α΄,Β΄,Γ΄ τριμήνου του έτους 2015.

8. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης.

9. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου.

10. Καθιέρωση εξαίρεσης από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας και καθορισμός 12ωρης ή 24ωρης λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου.

11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση Σχολικών Συγκροτημάτων” έτους 2012.

12. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την υπηρεσία “Μίσθωση Βαρέως Τύπου Οχημάτων- Μηχανημάτων για ειδικούς σκοπούς και μίσθωση ειδικών μηχανημάτων για καθαρισμό παραλιών.

13. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Εξοικονομώ-Παρεμβάσεις στα υφιστάμενα 4 Δημοτικά Κτίρια”.

14. Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου με τίτλο: “Ανακατασκευή γηπέδων σε διάφορα σημεία της πόλης (μπάσκετ, βόλλευ κ.λ.π.)”, και συμπλήρωση της με ένα Δημοτικό Σύμβουλο και τον αναπληρωτή του, από το σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από κλήρωση.

15. Καταστροφή των παλαιών αρχείων των πρώην Δήμων Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 480/16.9.1985 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/14.10.1985).

16. Εξέταση αιτήματος με αρ. πρωτ. 39134/10.09.2015 της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία “ΒΛΑΣΙΟΣ ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.”.

17. Διαγραφή τέλους ελλιμενισμού οικονομικού έτους 2015 από τον βεβαιωτικό κατάλογο 517/14.5.2015 ποσού 1035,00€ πλέον των προσαυξήσεων, από τον κ. Ιωάννη Τσερκέζο του Παναγιώτη.

18. Διαγραφή οφειλής ποσού 5.600,00€ πλέον των προσαυξήσεων που αφορά μίσθωμα περιπτέρου επί της οδού Σωκράτους 12 στη Βούλα, της κας Αλεξάνδρα Παππά, από τον χρηματικό κατάλογο με αρ. βεβαίωσης 112/13.02.2015.

19. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση “ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε.”, για ένα παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/ υπαίθρια διαφήμιση (αφίσα)- “ρύπο” σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Απόλλωνος 1 στη Βουλιαγμένη, το έτος 2015.

20. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση “NINE STREET BAR ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Ε.Π.Ε” για τρία (3) παράνομα διαφημιστικά πλαίσια/υπαίθριες διαφημιστικές (αφίσες)- “ρύπους” σε κοινόχρηστους χώρους στη Βούλα, το έτος 2015.

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Newsletter

Η επικαιρότητα των 3Β κάθε Σάββατο στο email σας