Ο ισολογισμός του ...2013 στο Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β τη Δευτέρα

Ο ισολογισμός του …2013 στο Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β τη Δευτέρα

Διπλή συνεδρίαση – μαμούθ για το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016.

Στις 8 μ.μ. θα ξεκινήσει η πρώτη διαδικασία ως “Ειδική Συνεδρίαση” με μοναδικό θέμα την “Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2013 του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

Ο λόγος για τον οποίο ο Δήμος δεν είναι λογιστικά ενήμερος είναι μια μεγάλη ιστορία που αφορά και τις προηγούμενες διοικήσεις. Είναι όμως μια εκκρεμότητα που κοστίζει, καθώς αν δεν εγκριθούν οι ισολογισμοί των παρελθόντων ετών, ο Δήμος δεν μπορεί να συνάψει νέα δάνεια ή να αναχρηματοδοτήσει τα υφιστάμενα, σύμφωνα με τους ισχύοντες πιο ευνοϊκούς όρους.

Στις 8.45 μ.μ. της ίδιας μέρας θα ξεκινήσει και η τακτική συνεδρίαση του σώματος, με την ημερήσια διάταξη να περιλαμβάνει τον αριθμό ρεκόρ των 61 θεμάτων.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η επικαιροποίηση του Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας αλλά και η συμπληρωματική απόφαση για επιχορήγηση των αθλητικών σωματείων του Δήμου.

Αναλυτικά τα θέματα:

1. Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2016. Σχετικά: Η υπ. αρ. 2/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

2. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016. Σχετικά: Η υπ. αρ. 102/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

3. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης οικ. Έτους 2016.

4. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής (Ο.Α.Π.Π.Α.), οικ. έτους 2016

5. Σχέδιο Δράσης Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης στους Ο.Τ.Α. Ανατολικής Αττικής (ΕΣΠΑ 2014-2020).

6. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2016.

7. Υποβολή αιτήματος για την έγκριση της ανανέωσης των συμβάσεων των εργαζομένων του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος του ΚΔΑΠ “Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής” έτους 2016-2017.

8. Αντιμετώπιση του αποσπάσματος του 2ου /18.2.2016 πρακτικού του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Αν. Αττικής που αφορά την “Επιλογή προϊσταμένων τμημάτων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

9. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2015 από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στον ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ “ΘΕΤΙΣ”.

10. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2015 από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στον “Πανελλήνιο Όμιλο Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης”.

11. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2015 από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στον Γυμναστικό Σύλλογο “ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ”.

12. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2015 από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο Αθλητικό Σωματείο “Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006”.

13. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2015 από το Δήμο Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης στον ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΒΑΡΗΣ “Ο ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ”.

14. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2015 από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στον Αθλητικό Γυμναστικό Σύλλογο “ΜΕΝΑΛΚΗΣ”.

15. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2015 από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στον “ΑΘΛΗΤΙΚΟ & ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ “ΠΡΩΤΕΑΣ” ΒΟΥΛΑΣ.

16. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2015 από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στον Αθλητικό Γυμναστικό Σύλλογο “ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ Α.Ο”.

17. Συμπληρωματική χρηματοδότηση αθλητικών συλλόγων έτους 2016.

18. Επικαιροποίηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας έτους 2016. Σχετικά: Η υπ. αρ. 3/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

19. Αύξηση ωραρίου εργασίας της Πάνου Ελένης του Αντωνίου προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ ως Π.Ε Φυσικής Αγωγής και βαθμού Ε΄, από μερικής απασχόλησης σε πλήρους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4368/2016.

20. Αύξηση ωραρίου εργασίας της Κανελλοπούλου Αικατερίνης του Δημητρίου προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. και βαθμού Ε’, από μερικής απασχόλησης σε πλήρους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4368/2016.

21. Αύξηση ωραρίου εργασίας της Παρασκευοπούλου Σωτηρίας του Γεωργίου προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. και βαθμού Δ’, από μερικής απασχόλησης σε πλήρους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4368/2016.

22. Ίδρυση Τμήματος Ένταξης στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης.

23. Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 725/2015 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά “Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου κατ΄ άρθρο 281/παρ.3 Ν.3463.06”.

24. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: “Εναλλακτική Διαχείριση των Οργανικών Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης για την καινοτομική παραγωγή εδαφοβελτιωτικών λιπασμάτων”.

25. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης, λοιπών ειδών γραφείου, τόνερ, μελανιών και αναλώσιμων για τα φωτοαντιγραφικά, εκτυπωτές και άλλα μηχανήματα.

26. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας οικοδομικών υλικών έτους 2016.

27. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ”.

28. Παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: “Μελέτη Κατασκευής Πολιτιστικού Χώρου στο Ο.Τ 338 στη Μηλαδέζα Βάρης”.

29. Παράταση εκπόνησης μελέτης: “Μελέτη εφαρμογής για την ανάπλαση της Βασ. Παύλου και Πλατείας Ιμίων”.

30. Παράταση σύμβασης που αφορά μίσθωση και μεταφορά μηχανικών πρεσσών.

31. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Καταστροφής Κινητών Πραγμάτων του Δήμου (άρθρο 199 παρ. 6 Ν.3463/2006).

32. Παράταση χρόνου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο “Εργασίες Διαμόρφωσης Δαπέδων ασφαλείας σε υφιστάμενες παιδικές χάρες.

33. Παράταση χρόνου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: “Συντήρηση Οργάνων Παιδικών Χαρών”.

34. Έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής Επίλυσης με Συμβιβασμό των Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2015.

35. Συμπλήρωση της υπ. αρ. 407/2015 Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “3ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης (Ασύρματος) (Οικοδομικές & Η/Μ Εγκαταστάσεις)” με ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού Π.Ε.

36. Έγκριση α) του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου “Κατασκευή Εσωτερικών Διακλαδώσεων Αποχετευτικού Δικτύου & Αποκατάσταση τομών και β) 2η παράταση της συμβατικής περαίωσης του έργου κατά πέντε (5) μήνες ήτοι έως 12.09.2016.

37. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) του έργου “Διάφορες Κατασκευές στο Χώρο Εργοταξίου Βάρης”.

38. Έγκριση α) του 2ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) του υποέργου “Κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων δευτερευόντος δικτύου ΟΜΑΔΑ Α/2010 μετά την προέγκριση της ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής και β) αλλαγή της χρηματοδότησης του έργου με Κ.Α. 25-7312.018 από Π.Ε.Π. Αττικής υπολειπόμενου ποσού 26.306,78€ με ΦΠΑ σε ίδιους πόρους του Δήμου.

39. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου “Ανακατασκευή Οδοσρώματος οδού Καρπενησίου”.

40. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μηλαδέζας Βάρης (Οικοδομικές & Η/Μ Εγκαταστάσεις)”.

41. Κατάπτωση εγγυητικών επιστολών της κας Π. Μποχώτη.

42. Δημοπράτηση χώρου Κ.Ε.Π. Βουλιαγμένης και αποθηκευτικού χώρου.

43. Δημοπράτηση καντίνας-αναψυκτηρίου Όρμου Μαλτσινιώτη.

44. Δημοπράτηση χώρου στάθμευσης μπροστά από το Ξενοδοχείο “ΑΡΜΟΝΙΑ”.

45. Δημοπράτηση καντίνας-αναψυκτηρίου Όρμου Ζώσκας.

46. Δημοπράτηση αναψυκτηρίου στην πλατεία Γεωργακοπούλου, παραπλεύρως του Ασκληπιείου Βούλας.

47. Παραχώρηση ή μη της χρήσης- κατάληψης ιδιόκτητου χώρου του Δήμου που βρίσκεται παρά την οδό Ηλιού 19 για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

48. Εξέταση αιτήματος με αριθμό πρωτ. 9921/9.3.2016 της εταιρείας “ΚΑΡΑΠΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε” σχετικά με τη μείωση κατά 20% του μισθώματος περιόδου από 18.5.2016 έως 17.5.2017.

49. Συζήτηση και λήψη απόφασης (ψήφισμα) για την καθιέρωση “Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας.

50. Επιστροφή ποσού 1.233,00 € ως προς την εταιρεία “ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ Α.Ε.” με Α.Φ.Μ. 094384457 που αφορά συμψηφισμό από την ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ έναντι ρυθμιζόμενης οφειλής βάσει Ν.4152/2013.

51. Τροποποίηση της με αριθ. 113/2015 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά επιβολή προστίμου διαφήμισης στην εταιρεία Φώτιος Αναστ. Μουρίκης Α.Ε. για ένα (1) διαφημιστικό πλαίσιο/υπαίθρια διαφήμιση-ρύπο στην πρασιά του οικοπέδου επί της Λ. Βάρης- Κορωπίου 85 στη Βάρη, το έτος 2012.

52. Τροποποίηση της με αριθμ. 185/2015 απόφασης του Δ.Σ που αφορά επιβολή προστίμου διαφήμισης στον κ. Βλαχόκωστα Δημήτριο για ένα (1) διαφημιστικό πλαίσιο/υπαίθρια διαφήμιση-ρύπο στην πρασιά του οικοπέδου επί της οδού Βασ. Παύλου 88 στη Βούλα το έτος 2012.

53. Τροποποίηση της με αριθμ. 107/2015 απόφασης του Δ.Σ που αφορά επιβολή προστίμου διαφήμισης στην εταιρεία “Χ. ΣΙΟΥΛΗΣ- Ζ. ΠΡΙΜΗΚΥΡΙΟΣ Ο.Ε.” για ένα (1) διαφημιστικό πλαίσιο/υπαίθρια διαφήμιση-ρύπο στη πρασιά του οικοπέδου επί της Λ. Βάρης- Κορωπίου & Μακεδονίας 1 στη Βάρη για το έτος 2012.

54. Διαγραφή ποσού 1.295,91 € από βεβαιωτικούς καταλόγους 374,375 και 376/5.5.2014 της κ. Ε. Αυδίκου.

55. Διαγραφή συνολικού ποσού 1.295,91€ από βεβαιωτικούς καταλόγους 374, 375 και 376/5.5.2014 του Χρήστου Αυδίκου.

56. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. (9027/3.3.2016)

57. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω εξάντλησης του συντελεστή δόμησης του ακινήτου. (9029/3.3.2016)

58. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω διπλοεγγραφής. (9030/3.3.2016)

59. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο ΚΟΚ λόγω διπλής εγγραφής.(8043/26.2.2016)

60. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής ΚΟΚ και επαναβεβαίωση του κ. Ιωάννη Ρόκκα.

61. Έγκριση θέσης για την τοποθέτηση οικίσκου φύλαξης επί του πεζοδρομίου της οδού Νικηταρά 44 στην Βούλα.