Συνδεθείτε μαζί μας

Αναζητείστε όλα μας τα άρθρα με τον κατάλληλο όρο

Δημοτικό Συμβούλιο

Έρχονται συναλλαγές με κάρτες στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Ένα χρόνο σχεδόν μετά την επιβολή των capital controls, το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα συζητήσει τη Δευτέρα την αποδοχή συναλλαγών με τους πολίτες μέσω συσκευών POS.

Η συνεδρίαση που προγραμματίστηκε για τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2016 στις 7.30 μ.μ. θα ξεκινήσει ως “ειδική” με μοναδικό θέμα συζήτησης την “έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2014 του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

Μετά από μια μικρή διακοπή θα ξεκινήσει η τακτική συνεδρίαση, η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση α) προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (μονοδρόμηση) επί της οδού Απόλλωνος, για την κατασκευή του έργου: “Κατασκευή Αγωγού Αποχέτευσης επί της οδού Απόλλωνος Δ.Ε. Βουλιαγμένης” και β) παραχώρηση τμήματος Κ.Χ. στον ανάδοχο του έργου.

2. Αποδοχή συναλλαγών πληρωμής μέσω συσκευών EFT/POS (ACQUIRING).

3. Προγραμματισμός – έγκριση προσλήψεων Εποχιακού Προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στην πυρασφάλεια με τρίμηνη σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έτους 2016.

4. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της εργασίας με τίτλο ‘’ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ’’ και παράταση χρόνου εκτέλεσης της εργασίας.

5. Έγκριση δαπάνης επέκτασης/ τροποποίησης και εναέριου δικτύου ΔΕΗ και τοποθέτησης τριών (3) νέων φωτιστικών σωμάτων και τριών (3) νέων παροχών ρεύματος.

6. Επαναδημοπράτηση χώρου στάθμευσης όρμου Μαλτσινιώτη.

7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευή Δαπέδων Ασφαλείας για Παιδικές Χαρές και Αθλητικού Χώρους”.

8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Δημοτική Οδοποιία”.

9. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια μηχανικών πρεσσών αποκομιδής απορριμμάτων”.

10. Έγκριση της διαδικασίας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο “Υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων”.

11. Εξουσιοδότηση της Τ.Υ για την υπαγωγή στον Ν. 4178/13 κτίσματος προς κατεδάφιση στο ΟΤ 364 στην πλατεία 25ης Μαρτίου περιοχή “Μηλαδέζα” στην Δ.Ε. Βάρης.

12. Έγκριση θέσης για την τοποθέτηση οικίσκου φύλαξης επί του πεζοδρομίου της οδού Τερψιχόρης 11 στη Βάρη.

13. Έγκριση άδειας πέργκολας.

14. Παράταση της διάρκειας του χρόνου σύμβασης της παροχής Υπηρεσίας “Συντήρηση & επισκευή του ασανσέρ της στέγης υπερηλίκων” με αριθ. μελέτης 136/2015.

15. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή-Ανακατασκευή Αθλητικών Χώρων” αλλά και για την επιλογή μετά από κλήρωση επί του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικό μέλος της επιτροπής παραλαβής έργου και ενός Δημοτικού Συμβούλου ως αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής παραλαβής έργου.

16. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: “Εξοικονομώ-παρεμβάσεις στα υφιστάμενα 4 Δημοτικά Κτίρια” αλλά και για την επιλογή μετά από κλήρωση επί του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικό μέλος και ενός Δημοτικού Συμβούλου ως αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής παραλαβής έργου.

17. Επιστροφή ποσού 232,86€ προς την εταιρεία ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ Α.Ε.

18. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση “NINE STREET BAR ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Ε.Π.Ε” για τρία (3) παράνομα διαφημιστικά πλαίσια/υπαίθριες διαφημιστικές (αφίσες)- “ρύπους” σε κοινόχρηστους χώρους στη Βούλα και στη Βάρη, το έτος 2015.

19. Επιβολή προστίμου στην ΦΟΥΡΝΑΡΗ ΑΘΗΝΑ για 1 (μία) αυθαίρετη ενδεικτική πινακίδα σε πρασιά οικοπέδου και 1 (ένα) αυθαίρετο διαφημιστικό πλαίσιο/υπαίθρια διαφήμιση-”ρύπο” στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ηλιού 4 στη Βουλ/νη το έτος 2012.

20. Επιβολή προστίμου στην ΦΟΥΡΝΑΡΗ ΑΘΗΝΑ για 1 (μια) αυθαίρετη ενδεικτική πινακίδα σε πρασιά οικοπέδου και 1 (ένα) αυθαίρετο διαφημιστικό πλαίσιο/υπαίθρια διαφήμιση-”ρύπο” στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ηλιού 4 στη Βουλ/νη το έτος 2013.

21. Μερική διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο ΚΟΚ.

22. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ λόγω μεταβίβασης.

23. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ λόγω εξάντλησης του συντελεστή δόμησης του ακινήτου.

24. Έγκριση κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο του Δήμου επί της οδού Πίνδου 19 στη Δ.Ε Βούλας.

25. Έγκριση κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο του Δήμου επί της οδού Σαρανταπόρου 19 στη Δ.Ε. Βούλας.

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Newsletter

Η επικαιρότητα των 3Β κάθε Σάββατο στο email σας