Τροφεία για τους γονείς και δάνειο για το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Τροφεία για τους γονείς και δάνειο για το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Μια μελανή σελίδα για την τοπική δημοκρατία θα γράψει το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στην ερχόμενη συνεδρίασή του, τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016 ξεκινώντας στις 8 μ.μ.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας θα κληθούν να επικυρώσουν μια ειλημμένη και ήδη εφαρμοσμένη απόφαση, περί αλλαγής του καθεστώτος των δημοτικών παιδικών σταθμών, μιας και από του χρόνου θα επιβληθούν τροφεία, δηλαδή οικονομική εισφορά των γονέων.

Την απόφαση αυτή έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ) στις 6 Ιουνίου 2016 η οποία και ανακοινώθηκε στους γονείς.

Οι εγγραφές στους δημοτικούς σταθμούς ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη 29 Ιουνίου χωρίς να έχει συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο, το μόνο όργανο που μπορεί να νομιμοποιήσει μια ανάλογη απόφαση.

Λεπτομέρεια; Οι γονείς κλήθηκαν μαζί με την αίτησή τους να υπογράψουν μια υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται το περιεχόμενο της απόφασης του ΟΑΠΠΑ για τα τροφεία!

Η συνεδρίαση της Δευτέρας πάντως έχει συγκεντρώσει πολύ σημαντικά θέματα για τον Δήμο:

Συζητάται η σύναψη δανείου, ενώ θα εγκριθεί η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού του Δήμου με σημαντικές αλλαγές.

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη:

1. Λήψη απόφασης αναφορικά με την αναγκαιότητα σύναψης δανείου.
2. Έγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2016.
3. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016.
4. Κριτήρια επιβολής οικονομικής εισφοράς των ωφελουμένων (τροφεία) στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς για τη σχολ. χρονιά 2016- 17. Σχετικά: Απόφαση 62/2016 του ΟΑΠΠΑ.
5. Λήψη απόφασης α) για την συνέχιση ή μη των εργασιών για την κατασκευή του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ Δ.Ε. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ” για το χρονικό διάστημα από 01-07-2016 έως και 31-08-2016 και β) την κατ΄ εξαίρεση των κανονιστικών διατάξεων εκτέλεση των εργασιών του συγκεκριμένου έργου για το ίδιο χρονικό διάστημα.
6. Έγκριση αγοράς ακινήτου (οικοπέδου) για την εγκατάσταση λειτουργιών του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης στον τομέα Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και λοιπών τομέων.
7. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ως Συμπράττοντα/Εποπτεύοντα Φορέα στο Εταιρικό Κοινωνικό Σχήμα (Σύμπραξη) με τον Φορέα Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών” Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών” (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. “Ε.Π.Ε.Κ.Α”) ως δικαιούχο και υποβολής πρότασης για την υλοποίηση του Έργου (Πράξης) με τίτλο “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών” Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΑΤΤΙΚΗ” 2014- 2020 του Άξονα Προτεραιότητας (09).
8. Προγραμματισμός – έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού επιπλέον πέντε (5) ατόμων ΥΕ Εργατών Γενικών καθηκόντων (πυροπροστασίας- πυρασφάλειας) για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στην Πυρασφάλεια με τρίμηνη σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έτους 2016.
9. Απευθείας ανάθεση συντήρησης, επανατοποθέτησης και απεγκατάστασης της συσκευής (SEATRACK) για την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα (ΑΜΕΑ) στη θάλασσα .
10. Οριστική παραλαβή του έργου: “Δημοτική οδοποιία – συντήρηση οδών – επισκευή τσιμεντοδρόμων έτους 2013”.
11. Οριστική παραλαβή του έργου: “Ηλεκτροφωτισμός Κοινοχρήστων Χώρων έτους 2013”.
12. Έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα της εργασίας με τίτλο “Συντήρηση παιδικών χαρών”.
13. Έγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο “ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΡΗΣ”.
14. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια σαρώθρων”.
15. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια μεμβρανών ασφάλειας για τους υαλοπίνακες των Σχολικών και Δημοτικών Κτιρίων.
16. Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσιών και διάθεσης – δέσμευσης πίστωσης για διοργάνωση εκδηλώσεων ΚΑΠΗ.
17. Έγκριση Διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» για το έτος 2016.
18. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης τουριστικού λεωφορείου έμπροσθεν του Ξενοδοχείου “ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ” στη Βάρκιζα.
Σχετικά: Απόφαση 19/2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
19. Έγκριση για χορήγηση ή μη θέσης στάθμευσης (parking) σε ΑΜΕΑ στην κα Ειρήνη Σταυροπούλου στη Δ.Κ. Βούλας.
Σχετικά: Απόφαση 18/2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
20. Έγκριση δαπάνης επέκτασης/τροποποίησης του εναέριου δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ και τοποθέτησης επτά (7) νέων φωτιστικών σωμάτων και μια νέας παροχής.
21. Έγκριση δαπάνης τοποθέτησης νέας παροχής Δ.Ε.Η. επί της οδού Απόλλωνος 40 στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.
22. Εξέταση αιτήματος με αρ. πρωτ. 20953/27.05.2016 του κ. Αλέξανδρου Βαλσάμη περί μείωσης μισθώματος.
23. Δημοπράτηση δημοτικού χώρου κάτω από το κατάστημα “ΕΝ ΠΛΩ” στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.
24. Παραχώρηση ή μη της χρήσης κοινόχρηστου χώρου που βρίσκεται επί της οδ/αρ Ηλιού 2 στη Βουλιαγμένη για την ανάπτυξη ομπρελών και καθισμάτων το έτος 2016.
25. Εξέταση αιτήματος της επιχείρησης Νεράντζης Ιωάννης, που αφορά την εκμίσθωση παραλιακού χώρου έναντι πλαζ Αστέρα για τοποθέτηση είκοσι (20) ομπρελών και σαράντα (40) καθισμάτων.
26. Επιβολή προστίμου στην ΜΑΡΟΣΟΥΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ για σαράντα δύο (42) παράνομα διαφημιστικά πλαίσια/υπαίθριες διαφημίσεις (αφίσες) – ρύπους σε κοινόχρηστους χώρους επί της οδού Λ. Βουλιαγμένης & Λ. Βάρης στη Βάρη και στη Βούλα, το έτος 2015.
27. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση “ΤΕΧΝΗ GENESIS” για δύο (2) παράνομα διαφημιστικά πλαίσια/ υπαίθριες διαφημίσεις (αφίσες) – “ρύπους” σε κοινόχρηστους χώρους στη Βούλα, το έτος 2015.
28. Εξέταση αιτήματος της τράπεζας Πειραιώς, για διαγραφή και επιστροφή προστίμου ως αχρεωστήτως εισπραχθέν, για την τοποθέτηση ενός διαφημιστικού πλαισίου στην πρασιά του οικοπέδου, επί της οδού Βασ. Παύλου 79 στην Δ.Ε. Βούλας.
29. Εξέταση αιτήματος διαγραφής και επιστροφής τέλους ελλιμενισμού οικ. έτους 2014 του κ. Α. Σιούτη.
30. Ακύρωση της από 11/5/2015 σύμβασης μίσθωσης παραλιακού χώρου με αρ. πρωτ. 19000.
31. Λήψη απόφασης περί αναγκαστικών εκταφών (23472/13.6.2016)
32. Λήψη απόφασης περί αναγκαστικών εκταφών (23473/13.6.2016)
33. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω διπλοεγγραφής.(23030/9.6.2016)
34. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω διπλοεγγραφής.(23024/9.6.2016)
35. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω ηλεκτροδότησης.(23025/9.6.2016)
36. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω ηλεκτροδότησης.(25555/27.6.2016)
37. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω μεταβίβασης.(23026/9.6.2016)
38. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω μεταβίβασης.(25550/27.6.2016)
39. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω λανθασμένων χρεώσεων.(23027/9.6.2016)
40. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω λανθασμένων χρεώσεων.(25551/27.6.2016)
41. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω λανθασμένων χρεώσεων.(23037/9.6.2016)
42. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. διότι η εγγραφή έγινε με τρόπο λανθασμένο ως προς το πρόσωπο του φορολογούμενου.(23028/9.6.2016)
43. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω πολλαπλών χρεώσεων.(23033/9.6.2016)
44. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ.(23100/9.6.2016).
45. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν λόγω λανθασμένης είσπραξης για παράβαση Κ.Ο.Κ.(24018/15.6.2016)
46. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ., στο όνομα του κ. Ν. Κορδίλα.(24019/15.6.2016)
47. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Κ.Ο.Κ.(24021/15.6.2016)