Για τις καταλήψεις κοινόχρηστων χωρών συζητά το Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β

Για τις καταλήψεις κοινόχρηστων χωρών συζητά το Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β

Νέο κανονισμό για την απλή χρήση των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου εισηγείται η δημοτική αρχή στο Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Η 27η Συνεδρίαση του σώματος έχει οριστεί για την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 στις 7 μ.μ. και η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει 43 συνολικά θέματα.

Αναλυτικά:

1. Έγκριση Κανονιστικής Απλής Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου.
2. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης έτους 2013.Σχετικά: Η υπ. αρ. 16/2016 απόφαση του Ιδρύματος.
3. Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης έτους 2014. Σχετικά: Η υπ. αρ. 17/2016 απόφαση του Ιδρύματος.
4. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, 3η και 4η αναμόρφωση του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης. Σχετικά: Η υπ. αρ. 19/2016 απόφαση του Ιδρύματος.
5. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης. Σχετικά Η υπ. αρ. 12/2016 απόφαση του Ιδρύματος.
6. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικ. έτους 2017. Σχετικά: Η υπ. αρ. 465/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
7. Έγκριση της υπ. αρ. 119/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Α.Π.Π.Α. για τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ο.Α.Π.Π.Α. (σχετ. Ο εγκεκριμένος Ο.Ε.Υ. που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 516/Β΄/28-2-2014).
8. Λήψη απόφασης για αναχρηματοδότηση Δανείων του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης. Σχετικά: Απόφαση 431/2016 της Οικονομικής Επιτροπής.
9. Παράταση λειτουργίας του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”.
10. Έγκριση συμφώνου συνεργασίας Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και Ευρωπαϊκού Έργου “LIFE DEBAG”Ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη μείωση της πλαστικής σακούλας στο θαλάσσιο περιβάλλον”.
11. Καθιέρωση εξαίρεσης από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας και καθορισμός 12ωρης ή 24ωρης λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου.
12. Έγκριση πρακτικής άσκησης – μαθητείας σε εργασιακό χώρο των σπουδαστών του ΟΑΕΔ και καθορισμός του αριθμού των ασκουμένων.
13. Λήψη απόφασης περί αναγκαστικών εκταφών στο κοιμητήριο της Δ.Ε. Βούλας.
14. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού παιδικών χαρών”.
15. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης με εναλλακτικές λύσεις στα πλαίσια υλοποίησης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
16. Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου: “Ανακατασκευή γηπέδων μπάσκετ στο Αθλητικό Κέντρο” συμβατικού ποσού 44.188,47€ με ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.4257/2014, αλλά και επιλογή μετά από κλήρωση επί του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικό μέλος και ενός Δημοτικού Συμβούλου ως αναπληρωματικό μέλος, της επιτροπής παραλαβής έργου.
17. Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου: “Ανακατασκευή γηπέδων μπάσκετ – βόλεϊ σε διάφορα σημεία της πόλης” συμβατικού ποσού 32.604,39€ με ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.4257/2014, αλλά και επιλογή μετά από κλήρωση επί του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικό μέλος και ενός Δημοτικού Συμβούλου ως αναπληρωματικό μέλος, της επιτροπής παραλαβής έργου.
18. Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου: “Ηλεκτροφωτισμός Κοινοχρήστων χώρων” συμβατικού ποσού 61.253,74€ με ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.4257/2014, αλλά και επιλογή μετά από κλήρωση επί του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικό μέλος και ενός Δημοτικού Συμβούλου ως αναπληρωματικό μέλος, της επιτροπής παραλαβής έργου.
19. Εγκριση διενέργειας διαγωνισμού του έργου με τίτλο “Ανάπλαση πλατείας Ζησιμοπούλου στην Δ.Ε. Βάρης”.
20. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 683/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
21. Εξέταση αιτήματος παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «Οριστική μελέτη (Αρχιτεκτονική, Η/Μ, Στατική, Τοπογραφικά Διαγράμματα ΕΣΓΑ & Μελέτη Περιβάλλοντος Χώρου) για την ανακατασκευή, προσθήκη & αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό πολυχώρο διωρόφου κτιρίου της οδού Βασ. Παύλου 51, Ο.Τ. 25 στη Δ.Ε. Βούλας.»
22. Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την κατασκευή του έργου: “Ανακατασκευή Δημοτικών Κτιρίων”.
23. Έγκριση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου (τύπου Τ11).
24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» Α.Μ. 24/2013 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ #64.400,00€# (ΜΕ Φ.Π.Α.) αναδόχου ΓΚΥΡΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ.
25. Έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου: “ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2009” για την τελική δαπάνη της αναθεώρησης σύμφωνα με τον Ν.4412/16 αρ.153 και την τελική δαπάνη για ΦΠΑ έπειτα από την αύξηση του συντελεστή από 23% σε 24%.
26. Χρηματοδότηση δράσεων του Ναυτικού Ομίλου Κατοίκων Βουλιαγμένης για το έτος 2016.
27. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη της χρήσης κοινοχρήστου χώρου, που βρίσκεται επί της οδ/αρ Ηλιού 2 στη Βουλιαγμένης για την ανάπτυξη ομπρελών και καθισμάτων το έτος 2017.
28. Έγκριση κατασκευής πέργκολας για το κατάστημα «VITALE» του κ. Γεωργίου Σωτηρόπουλου.
29. Εξέταση αιτήματος με αριθμ. πρωτ. 44435/3.11.2016 του κ. Ε. Μαράκη περί ανανέωσης της 518/2014 απόφασης του Δ.Σ. για τη μείωση του μισθώματος περιόδου από 18.12.2016 έως 17.12.2017.
30. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Α΄ τριμήνου του έτους 2016. Σχετικά: η υπ. αρ. 462/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
31. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Β΄ τριμήνου του έτους 2016. Σχετικά: Η υπ. αρ. 463/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
32. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Γ΄ τριμήνου του έτους 2016. Σχετικά: Η υπ. αρ. 464/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
33. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Δ΄ τριμήνου εκτέλεσης του προϋπολογισμού του έτους 2015. Σχετικά: Η υπ. αρ. 461/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
34. Έγκριση κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Μιλτιάδου 13 στη Δ.Ε. Βούλας.
35. Έγκριση κοπής δένδρου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Λ. Αθηνάς 43 στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.
36. Έγκριση κοπής δυο ευκαλύπτων σε πεζοδρόμιο επί της οδού Περικλέους 43 στην Δ.Ε. Βάρης.
37. Έγκριση κοπής πεύκων σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ζακύνθου 69 στη Δ.Ε. Βούλας.
38. Επιστροφή ποσού 3.011,94 € με οφειλέτη τον κ. Γ. Προκοπίου.
39. Επιστροφή ποσών περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ.(49580/7.1.22016)
40. Επιστροφή ποσού 754,67€ στην οφειλέτρια κα Δανάη Γκίνου από πρόστιμο αυθαίρετων κατασκευών.(49900/8.12.2016)
41. Διαγραφή βεβαιωτικών καταλόγων του κ. Μαρμαρινού Δημήτριου.
42. Διαγραφή χρηματικών καταλόγων κατανάλωσης ύδρευσης και ορθή βεβαίωση.
43. Μερική διαγραφή τελών δικαιώματος παράτασης χρόνου ταφής & καθαριότητας κοιμητηρίου για το οικονομικό έτος 2013 λόγω λανθασμένης εγγραφής.