Συνδεθείτε μαζί μας

Αναζητείστε όλα μας τα άρθρα με τον κατάλληλο όρο

Δημοτικό Συμβούλιο

Τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο για το 2016

Την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου θα συνεδριάσει για τελευταία φορά εντός του 2016 το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 

Το σώμα θα συμπληρώσει έτσι 28 συνεδριάσεις εντός του έτους, που λόγω αρκετών διπλών συνεδριάσεων εντός της ίδιας μέρας, στην πραγματικότητα συνερχόταν πιο αραιά.

Η συνεδρίαση ξεκινά στις 8 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός των τελών για απλή χρήση – κατάληψη κοινοχρήστων χώρων.

2. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης” με κωδικό ΟΠΣ(ΜIS): 5002708, ΠΕΠ Αττικής, ΕΣΠΑ 2014-2020.

3. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2012 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

4. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2013 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

5. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2014 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

6. Απευθείας ανάθεση για την επέκταση και αναβάθμιση του λογισμικού προγράμματος του Δήμου που αφορά τη μισθοδοσία του προσωπικού.

7. Έγκριση α) του 4ου ΑΠΕ του έργου “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΩΝ” β) αναμόρφωση ποσού προϋπολογισμού του έργου με Κ.Α. 30-7323.022 λόγω απολογιστικών εργασιών (αρχαιολογία) και μεταβολή του ΦΠΑ από 23% σε 24 %. και γ) χορήγηση 3ης παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου.

8. Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες.

9. Εξέταση αιτήματος με αριθμ. πρωτ. 44435/3.11.2016 του κ. Ε. Μαράκη περί ανανέωσης της 518/2014 απόφασης του Δ,Σ για τη μείωση του μισθώματος περιόδου από 18.12.20165 έως 17.12.2017.

10. Διαγραφή εξόδων κατάσχεσης.(51009/15.12.2016)

11. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ λόγω λανθασμένης πολλαπλής εγγραφής.(48846/1.12.2016)

12. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ λόγω λανθασμένης πολλαπλής εγγραφής.(46658/16.11.2016)

13. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ λόγω ηλεκτροδότησης.(48836/1.12.2016)

14. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ λόγω ηλεκτροδότησης.(48840/1.12.2016)

15. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΚΟΚ και επαναβεβαίωση στην εταιρεία Ε. Γιαννίτσας Ανώνυμη Βιομηχανική & Εμπορική Εταιρεία.(48784/1.12.2016)

16. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΚΟΚ και επαναβεβαίωση στην εταιρεία Optimum Aνώνυμη Τουριστική-Ναυτιλιακή & Εμπορική Εταιρεία Μισθώσεως Αυτοκινήτων.(48777/1.12.2016)

17. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο ΚΟΚ και επαναβεβαίωση στην εταιρεία ΕΚΚΑ Αυτοκίνητα.(48785/1.12.2016)

18. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΚΟΚ και επαναβεβαίωση στην εταιρεία Προπορεία Ε.Π.Ε.(48774/1.12.2016)

19. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο ΚΟΚ και επαναβεβαίωση στην εταιρεία Lease Plan Hellas S.A.(48760/1.12.2016)

20. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΚΟΚ και επαναβεβαίωση στην εταιρεία Olympic Air A.E. Aεροπορικών Μεταφορών.(48776/1.12.2016)

21. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο ΚΟΚ και επαναβεβαίωση στον νέο ιδιοκτήτη.(46636/16.11.2016)

22. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο ΚΟΚ και επαναβεβαίωση στον νέο ιδιοκτήτη στον Π. Ζιώγα.(48765/1.12.2016)

23. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο ΚΟΚ στην Φ. Ντουντουλάκη.(48772/1.12.2016)

24. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο ΚΟΚ στην Ε. Τσαντάνη.(48768/1.12.2016)

25. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο ΚΟΚ.(46639/16.11.2016)

26. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο ΚΟΚ της κ. Γ. Δημομελέτη.(48773/1.12.2016)

27. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο ΚΟΚ της κ. Κ. Μαυρέα.(48783/1.12.2016)

28. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο KOK στην Ο. Μακρίδη.(48758/1.12.2016)

29. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ λόγω μεταβίβασης.(48842/1.12.2016)

30. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ λόγω εξάντλησης του συντελεστή δόμησης ακινήτου.(48839/1.12.2016)

31. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΚΟΚ και επαναβεβαίωση.(46641/16.11.2016)

32. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΚΟΚ και επαναβεβαίωση στους μισθωτές των οχημάτων.(48788/1.12.2016)

33. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΚΟΚ και επαναβεβαίωση στους μισθωτές των οχημάτων.(46638/16.11.2016)

34. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΚΟΚ και επαναβεβαίωση στους μισθωτές των οχημάτων.(46642/16.11.2016)

35. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο ΚΟΚ λόγω εξόφλησης του κ. Ν. Πάνιου.(48779/1.12.2016)

36. Έγκριση κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Αριστείδου 22 στην Δ.Ε. Βούλας.

37. Έγκριση κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Δημητρακοπούλου και Πειραιώς στη Δ.Ε. Βούλας.

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Newsletter

Η επικαιρότητα των 3Β κάθε Σάββατο στο email σας