Πρώτη συνεδρίαση με ...βασιλόπιτα για το Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β

Πρώτη συνεδρίαση με …βασιλόπιτα για το Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β

Την πρώτη του συνεδρίαση για το νέο έτος με την παραδοσιακή κοπή της βασιλόπιτας πραγματοποιεί τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017 στις 7 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν ξεχωρίζουν οι πρώτες αναμορφώσεις του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού αλλά και  η αναθεώρηση της πολεοδομικής μελέτης για το Κόρμπι.

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση της αναθεώρησης της Πολεοδομικής Μελέτης της περιοχής Κόρμπι Βάρης στα πλαίσια της μελέτης: “Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής Επέκτασης Σχεδίου Πόλεως σε οικιστικές περιοχές Α & Β κατοικίας του ΓΠΣ.

2. 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

3. 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.

4. Ανατροπές αναλήψεως υποχρέωσης οικ. έτους 2016.

5. Υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος Πράσινου Ταμείου “Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016”- Άξονα Προτεραιότητας 4 “Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα”.

6. Αντικατάσταση μελών επιτροπής παραλαβής τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής προγράμματος ΤΕΒΑ.

7. Καθορισμός αμοιβής του Δικηγόρου Αθηνών κ. Κωνσταντίνου Κατερινόπουλου βάσει της υπ. αρ. πρωτ. 52138/23.12.2016 έγγραφης προσφοράς του. Σχετικά: Η υπ. αρ. 511/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

8. Ορθή επανάληψη του θέματος “Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης” με κωδικό OΠΣ (MIS): 5002708, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 2014-2020”.

9. Λύση σύμβασης του Δημοτικού Χώρου στάθμευσης μπροστά από το Ξενοδοχείο DIVANI στη Βουλιαγμένη.

10. Έγκριση α) της κατασκευής του έργου “Τοιχίο αντιστήριξης πρανών επί της οδού Καβουρίου και Λ. Αθήνας στην Βουλιαγμένη” από τον Κ. Αθανάσιο Μαρτίνο με δαπάνη του και χωρίς επιβάρυνση του Δήμου και β) καθορισμός των όρων εκτέλεσης, επίβλεψης και παραλαβής του έργου.

11. Έγκριση της πρότυπης αρχιτεκτονικής μελέτης Καντίνας – Αναψυκτήριο στην θέση Μεγάλο Καβούρι (Όρμος Μαλτσινιώτη)

12. Έγκριση προσωρινής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση-Ανακατασκευές Σχολικών Συγκροτημάτων” έτους 2014-15.

13. Παράταση χρονικής διάρκειας της σύμβασης εκτέλεσης της υπηρεσίας “ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ (ΚΛΑΔΙΩΝ) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ”

14. Έγκριση της αναθεωρημένης μελέτης με τίτλο: “Ανάπλαση Πλατείας 25ης Μαρτίου στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης”.

15. Παράταση προθεσμίας για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια και εγκατάσταση τεχνικού χλοοτάπητα για συντήρηση Δημοτικών Εγκαταστάσεων”.

16. Παράταση χρόνου εκτέλεσης της μελέτης “Πολεοδομική μελέτη ένταξης στο σχέδιο εκτός σχεδίου περιοχών: α. Δερβενακίων – Προόδου – Λ. Βουλιαγμένης και β. Ηφαίστου – Λ. Βάρης – Λ. Καραμανλή Δ.Ε. Βούλας”.

17. Παράταση χρόνου εκτέλεσης της μελέτης “Μελέτη Τροποποίησης Ρυμοτομικού Σχεδίου οδών Ποσειδώνος – Βασ. Παύλου”.

18. Παράταση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο “Μελέτη προσδιορισμού συστήματος Δημοτικής Αστικής Συγκοινωνίας”.

19. Παράταση χρονικής διάρκειας της σύμβασης εκτέλεσης της υπηρεσίας “Τεχνικοοικονομική αξιολόγηση λύσεων για την ενεργειακά και περιβαλλοντικά αποδοτική αξιοποίηση των απορριμμάτων.

20. Τροποποίηση ονομασίας διαφόρων οδών της Δ.Ε. Βάρης. Σχετικά η υπ. αρ. 1/2017 της Ε.Π.Ζ.

21. Έγκριση Π/Υ Εσόδων – Εξόδων του Φιλανθρωπικού Σωματείου “Οι φίλοι του ΠΙΚΠΑ” για το έτος 2017.

22. Εξέταση αιτήματος με την υπ΄αριθμ. 49715/7.12.2016 αίτηση του κ. Σ. Αργυρουδάκη σχετικά με διαγραφή βεβαιωτικών καταλόγων οι οποίοι αφορούν πρόστιμο 100% για στάσιμο εμπόριο.

23. Επιστροφή ποσού που αφορά οφειλή ΤΑΠ οικοπέδου στην οδό Μουσών στη Λαθούριζα Βάρης. (1099/16.1.2017)

24. Επιστροφή ποσού που αφορά διαφορά ΤΑΠ για το οικόπεδο της οδού Ελασσώνος 20. (540/10.1.2017)

25. Διαγραφή οφειλής που αφορά το “Πρόστιμο Ανέγερσης και Διατήρησης Οικοδομής” (1148/16.1.2017)

26. Διαγραφή προσαυξήσεων συνολικού ποσού 482,73€. (1668/19.1.2017)

27. Έγκριση ή μη κοπής (3) δένδρων σε πεζοδρόμιο του Δήμου στην οδό Πραξιτέλους 6, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

28. Έγκριση ή μη κοπής πεύκου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ιπποκράτους 16 στη Δ.Ε. Βούλας.

29. Έγκριση ή μη κοπής κουκουναριάς σε πεζοδρόμιο επί της οδού Καλαβρύτων 27 στη Δ.Ε. Βούλας.