Μαραθώνια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου των 3Β

Μαραθώνια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου των 3Β

Η μετεκλογική …ευφορία και η θερινή περίοδος δεν σταματούν τις διοικητικές υποχρεώσεις και έτσι το Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β καλείται την ερχόμενη Δευτέρα 15 Ιουλίου σε μια συνεδρίαση μαμούθ. 

Σημειωτέον ότι το σώμα θα συνεδριάσει με την παλιά του σύνθεση, καθώς η νέα δημοτική διοίκηση που προέκυψε από τις δημοτικές εκλογές αναμένεται να ορκιστεί το Σάββατο 31 Αυγούστου 2019.

tspg

Στον πίνακα της ημερήσιας διάταξης ξεχωρίζει η εισήγηση για την ανακήρυξη του επιστήμονα Αριστείδη Πατρινού σε επίτιμο δημότη Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ενώ περιλαμβάνει και τα γνωστά …ακανθώδη θέματα περί κοπής δέντρων και επιβολής προστίμων σε επιχειρήσεις για διαφημίσεις.

Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 7 μ.μ. ως ειδική με θέμα την έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης του Δήμου, έτους 2017.

Κατόπιν τα θέματα έχουν ως εξής:

1. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2019.

2. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2019.

3. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2019.

4. Λήψη απόφαση για έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου προς τον Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής (Ο.Α.Π.Π.Α.)

5. Τροποποίηση Ο.Π.Δ. σύμφωνα με την 1η δομική αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019.

6. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής (Ο.Α.Π.Π.Α.) οικ. έτους 2019.

7. Λήψη απόφασης ανακήρυξης του κ. Αριστείδη Πατρινού σε “Επίτιμο Δημότη Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

8. Ορισμός εκπροσώπων στις συναλλαγές με τράπεζες κατά την ταμειακή διαχείριση του Δήμου.

9. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2017 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (Ν.Π.Δ.Δ).

10. Ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος του ΚΔΑΠ “Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής”, έτους 2019-2020.

11. Ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος του “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Β.Β.Β”, έτους 2019-2020.

12. Πρόσληψη τακτικού προσωπικού ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ για το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” του Δήμου κατόπιν σύστασης νέων οργανικών θέσεων.

13. Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της “Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων” για το έτος 2019.

14. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ως Προέδρου του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων και του αναπληρωτή του καθώς και τον ορισμό υπαλλήλου του Δήμου ως Γραμματέα του ως άνω Συμβουλίου και του αναπληρωτή του για το έτος 2019.

15. Έγκριση του υπ. αρ. πρωτ. 25658/09.07.2019 πρακτικού επιτροπής Καταστροφής Κινητών Πραγμάτων του Δήμου (άρθρο 199 παρ. 6 Ν.3463/2006).

16. Έγκριση της μελέτης με τίτλο “Τεχνική Έκθεση για τη λήψη μέτρων μείωσης ταχύτητας σε τμήμα της οδού Θησέως, στη Δ.Ε. Βάρης”.

17. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. επί της οδού Ήρας 18, στη Δ.Ε. Βάρης.

18. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. επί της οδού Ηλιού, στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

19. Παραχώρηση προσωρινής θέσης στάσης τουριστικού λεωφορείου επί της οδού Τερψιχόρης 22, στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

20. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) του έργου “Ηλεκτροφωτισμός Κοινοχρήστων Χώρων”.

21. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) του έργου “Συνδέσεις Ακινήτων με το Δίκτυο Ακαθάρτων – Τμηματικές Αποκαταστάσεις Αγωγών Ακαθάρτων”.

22. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) του έργου “Δημοτική Οδοποιία 2017”.

23. Έγκριση α) του 2ου Α.Π.Ε. του έργου “Ανάπλαση Πλατείας Βάρκιζας ΔΕ Βάρης” β)αναμόρφωση ποσού προϋπολογισμού του έργου με Κ.Α. 30-7322.030 λόγω απολογιστικών εργασιών (αρχαιολογία) και γ) της 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου.

24. Έγκριση της 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου “Ανάδειξη Ιερού Ναού Κοιμητηρίου Βάρης και Εξωραϊσμός Περιβάλλοντος Χώρου”.

25. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου “Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων παραπλεύρων του Ιερού Ναού Πέτρου και Παύλου”.

26. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου “Ανάπλαση Δημοτικών Κοιμητηρίων”.

27. Έγκριση θέσης για την τοποθέτηση οικίσκου φύλαξης επί του πεζοδρομίου της οδού Τήνου 16 στην περιοχή “Εξοχή” στην Δ.Κ. Βούλας.

28. Λήψη απόφασης για 2η παράταση προθεσμίας της σύμβασης ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης:” Γεωλογικές και Υδροτεχνικές Μελέτες Καταλληλότητας για τα Κοιμητήρια Δ.Ε. Βούλας και Βουλιαγμένης”.

29. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας παράδοσης συμβατικών αντικειμένων εκτέλεσης της υπηρεσίας “Παροχή υπηρεσίας για τεχνικό ασφαλείας”.

30. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή Αθλητικών Χώρων”.

31. Έγκριση της 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου “Διαμόρφωση υφιστάμενων δημοτικών κοιμητηρίων”.

32. Έγκριση χρονικής επέκτασης υφισταμένης σύμβασης με τίτλο: “Προμήθεια ειδών καθαρισμού και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου, Νομικών Προσώπων και Σχολικών Επιτροπών του Δήμου”(αφορά την Ομάδα Α).

33. Mετάθεση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της σύμβασης με αριθμό 39004/25.10.2018 με τίτλο “Οργάνωση Συστήματος Προδιαλογής των Οργανικών Αποβλήτων του Δήμου έτους 2018.

34. Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες.

35. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π./Δ.Τ. (αρ. πρωτ. 25864/10.07.2019)

36. Διαγραφή του ποσού των 30,00€ πλέον των προσαυξήσεων από τον βεβαιωτικό κατάλογο 1647/23.8.2019 για την κα. Μπλόνσκι (BLONSKY) Eλένη.

37. Λήψη απόφασης περί διαγραφής προσαυξήσεων του κ. Δημητρίου Αλεβιζόπουλου.

38. Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσού στον οφειλέτη CUEDARI ERMEL.

39. Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη του 20% από εισφορά σε χρήμα.

40. Διαγραφή από βεβαιωτικό κατάλογο οφειλής τελών καθαριότητας οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

41. Επιβολή προστίμου που αφορά την επιχείρηση με την επωνυμία “Γούτος – Ψυχογιός Α.Ε.” για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου μονής όψης σε αδόμητο οικόπεδο ιδιώτη επί της οδού Λ. Βουλιαγμένης 34 και Σωκράτους στην Βούλα, το έτος 2017.

42. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση “Varkiza Resort”Event Management Group MON. IKE Οργάνωση Δεξίωση – Εκμετάλλευση Χώρων Μαζικής Εστίασης & Αναψυχής για την αυθαίρετη τοποθέτηση τριών (3) διαφημιστικών πλαισίων/επιγραφών ”ρύπων” σε ιδιωτικό χώρο σε παράδρομο τη Λ. Ποσειδώνος στην Ακτή Βάρκιζας το έτος 2017.

43. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0633 τομέα ΤΤ6 (κατηγορία Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

44. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0601 τομέα ΤΤ6 (κατηγορία Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

45. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0604 τομέα ΤΤ6 (κατηγορία Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

46. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0524 τομέα ΤΤ5 (κατηγορία Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

47. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος παραχώρησης οικογενειακής οστεοθυρίδας με αριθμ. 0211 στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βουλιαγμένης.

48. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος παραχώρησης οικογενειακής οστεοθυρίδας με αριθμ. 0111 στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βουλιαγμένης.

49. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος παραχώρησης οικογενειακής οστεοθυριδας με αριθμ. 0402 στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βουλιαγμένης.

50. Λήψη απόφασης περί καταβολής η μη με δόσεις του δικαιώματος παραχώρησης οικογενειακής οστεοθυριδας με αριθμ. 0401 στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βουλιαγμένης.

51. Έγκριση κοπής ή μη τριών δένδρων σε πεζοδρόμιο επί της οδού Αιγίνης & Αθηνών 59, στη Δ.Ε. Βούλας.

52. Έγκριση κοπής ή μη δένδρων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αντιοχείας 26 στην Δ.Ε. Βούλας.

53. Έγκριση κοπής ή μη ενός δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Κ. Παλαιολόγου 27 στη Δ.Ε. Βούλας.

54. Έγκριση κοπής ή μη ενός δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Αθηνάς 23 και τριών (3) δένδρων σε πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Βορρέου και Αθηνάς στην Δ.Ε. Βάρης.

55. Έγκριση κοπής ή μη δένδρων σε πεζοδρόμιο επί της οδού Άττιδος 7 στην Δ.Ε. Βάρης.

56. Έγκριση κοπής ή μη ενός δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Αιγαίου 77 στη Δ.Ε. Βάρης.

57. Έγκριση κοπής ή μη ενός δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Θέμιδος 18 στη Δ.Ε. Βάρης.

58. Έγκριση κοπής ή μη δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Αθηνάς και Διομήδους στην Δ.Ε. Βάρης.

59. Έγκριση κοπής ή μη δενδρων επί του πεζοδρομίου στη συμβολή των οδών Πατρών & Γαλαξιδίου στην Δ.Ε. Βούλας.

60. Έγκριση κοπής ή μη δένδρων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ρ. Φεραίου 19 στην Δ.Ε. Βούλας.

61. Έγκριση κοπής ή μη δένδρου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Κίρκης 11, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένη

62. Έγκριση κοπής ή μη ενός δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Σαρανταπόρου 7 στην Δ.Ε. Βούλας.

63. Έγκριση κοπής ή μη δένδρων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ 1 στη Δ.Ε. Βούλας.

64. Έγκριση κοπής ή μη κοπής ενός δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ζακύνθου 36 και Κ. Παλαιολόγου στη Δ.Ε. Βούλας.