Οι χρήσεις γης στη Βούλα στο Δημοτικό Συμβούλιο

Με το μείζον για την περιοχή θέμα του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που τροποποιεί τους κανόνες πολεοδόμησης και επηρεάζει ευθέως τη Βούλα θα συζητήσει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Συγκεκριμένα, η συνεδρίαση θα γίνει τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου, στις 7 μ.μ.

Όπως είχε δεσμευτεί από την προηγούμενη συνεδρίαση ο Σπύρος Πανάς, όταν το θέμα τέθηκε με προ ημερήσιας διάταξης ερωτήσεις από συμβούλους της αντιπολίτευσης, η Δημοτική Αρχή επεξεργαζόταν μια εμπεριστατωμένη εισήγηση σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου αλλά και με Συλλόγους της περιοχής την οποία έφερε ως πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι χρήσεις γης στη Βούλα άλλωστε, συνιστούν θέμα προεκλογικής αντιπαράθεσης μεταξύ Πανά και Κωνσταντέλλου, με τον Δήμαρχο να κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι εκπροσωπεί πολιτικά όσους έχουν συμφέρον από αλλαγές στις χρήσεις γης.

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη, που έχει συνολικά 39 θέματα:

1. Ενημέρωση και λήψη μέτρων σχετικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις σχετικά με τις χρήσεις γης που περιλαμβάνει το υπό διαβούλευση Νομοσχέδιο: Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση – Βιώσιμη ανάπτυξη, εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί – Χρήσεις Γης.
2. Αίτημα δενδροφύτευσης Β΄ Πλάζ Βούλας από Εξωραϊστικούς και Εκπολιτιστικούς Συλλόγους της Δ.Ε. Βούλας του Δήμου μας.
Σχετικά: Η υπ. αριθμ. 9578/20.2.2014 αίτηση των Συλλόγων.
3. Διευθέτηση ρέματος και προβλήματα απορροής ομβρίων στην περιοχή Χερώματος και Μηλαδέζα Βάρης.
4. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη βεβαιωμένης οφειλής που αφορά πρόστιμο διαφήμισης.
Σχετικά: Η με αριθ. πρωτ. 2435/15.1.2014 αίτηση της εταιρείας ΠΑΛΜΕΡΑΣ Α.Ε.Ε., δια του νομίμου εκπροσώπου της κ. Γιδόπουλου Ευστράτιου του Νικήτα.
5. Εξέταση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5596/30.1.2014 αίτησης της κας. Ρουτζούνη Ευανθίας σχετικά με διακανονισμό οφειλής για σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο.
6. Διοργάνωση αγώνων ορεινού τρεξίματος και ορεινής ποδηλασίας στην περιοχή της Άνω Βούλας.
7. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 249/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά μείωση σε Δ.Τ και Δ.Φ για ΑΜΕΑ, πολύτεκνους, τρίτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες.
Σχετικά: Απόφαση 8/2014 της Οικονομικής Επιτροπής.
8. Λήψη απόφασης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Ανακατασκευή Οδοστρώματος Οδού Καρπενησίου”, αναδόχου Δημ. Κωνσταντινίδη για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός (από 12.2.2014 έως και 11.3.2014).
9. Έγκριση παραχώρησης για χρήση σχολικού κτηρίου του 1ου Λυκείου Βούλας.
10. Έγκριση της διαδικασίας για την υλοποίηση του έργου: “Κατασκευή αγωγών και εξωτερικών διακλαδώσεων αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων”.
11. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης προμήθεια φυτών, σπόρων, έτοιμου χλοοτάπητα, χώματος, ειδών φυτοπροστασίας και λίπανσης και λοιπών υλικών πρασίνου.
12. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία “Ασφάλειες οχημάτων Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης 2014-2015”.
13. Λήψη απόφασης για την βεβαίωση τελών ενταφιασμού και ιεροτελεστίας του αποβιώσαντος Κόρνια Τζιανκάρλο.
14. Περί διαγραφής προσαυξήσεων της οφειλής του κου Αντωνοπούλου Λεωνιδά.
15. Περί διαγραφής οφειλής της εταιρείας “ΣΠΥΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”.
16. Περί διαγραφής οφειλών της εταιρείας FIAT CREDIT HELLAS SA.
17. Περί διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής του κ. Νίκα Αθανάσιου.
18. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών του κ. Σταφυλλίδη Στέφανου.
19. Περί διαγραφής οφειλών της κας Καναχιώλη Μαρίας του Περικλή. Σχετικά: Η υπ΄αριθμ. 51203/19.9.2013 αίτηση με το ίδιο θέμα.
20. Περί διαγραφής προσαυξήσεων της οφειλής της κας Καναχιώλη Μαρίας του Περικλή. Σχετικά: Η υπ΄αριθμ. 51203/19.9.2013 αίτηση με το ίδιο θέμα.
21. Περί διαγραφής της οφειλής της κας Αρνή Μαρίας.
22. Περί διαγραφής οφειλής της εταιρείας “RON-E. ΧΑΛΙΒΕΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ”.
23. Περί διαγραφής των προσαυξήσεων της οφειλής του κου Τόμιτς-Γιαννακοπούλου Μίλαν και επιστροφή αυτών ως αχρεωσθήτως εισπραχθέντων ποσών.
24. Περί διαγραφής οφειλής του κ. Ρεντούμη Αναστασίου του Κωνσταντίνου.
25. Διαγραφή οφειλής κεντρικού αγωγού αποχέτευσης-εξωτερικής διακλάδωσης και κρατήσεις υπέρ ΕΥΔΑΠ ακινήτου στην Δ.Ε Βάρης περιοχή Μηλαδέζα στο Ο.Τ 322 Αρ.Οικ. Ο1 από τον βεβ. Κατάλογο 49 και 50/25.5.2008 ιδιοκτησίας Αρβανίτη Μαρίνας λόγω παραίτησης από τις υπ΄αρ 18 και 19/10.2.2007 προσφυγών.
26. Διαγραφή οφειλής κεντρικού αγωγού αποχέτευσης- εξωτερικής διακλάδωσης & κρατήσεις υπέρ ΕΥΔΑΠ ακινήτου στην Δημοτική Ενότητα Βάρης περιοχή Μηλαδέζα στο Ο.Τ 322 Αρ. Οικ. από τον βεβαιωτικό κατάλογο 49 & 50/23.5.2008 ιδιοκτησίας Παπαγγελή Μιλτιάδη λόγω παραίτησης από τις υπ’ αρ 18 & 19/10.2.2007 προσφυγών.
27. Περί διαγραφής χρεών από φορολογικό κατάλογο (737/23.8.2013) της Αποστόλου Φανής του Αποστόλη που αφορά δίδακτρα του Κ.Δ.Α.Π μηνός Αυγούστου 2013 για τα τεκνά της Χαλαμπί Αικατερίνη και Χαλαμπί Αλ.
28. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΟΑΠΠΑ.
29. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον ΣΤΑΜΚΟ ΙΩΑΝΝΗ για έξι παράνομα διαφημιστικά πλαίσια/υπαίθριες διαφημίσεις (αφίσες) – ρύπους στη Λ. Αθηνών-Σούνιου στη Βάρη (Βάρκιζα) το έτος 2012.
30. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον ΜΑΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ για τέσσερα (4) παράνομα διαφημιστικά πλαίσια/υπαίθριες διαφημίσεις (αφίσες) – ρύπους στη Βάρη, το έτος 2012.
31. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον ΧΡΗΣΤΟ ΑΛΕΞ. ΓΚΡΙΝΤΖΑ για τρία παράνομα διαφημιστικά πλαίσια/υπαίθριες διαφημίσεις – ρύπους στην οδ/αρ 24ο χλμ Λ. Βάρης (Αναγυρούντος) στη Βάρη το έτος 2012.
32.Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε (ΕΛΤΑ) για ένα διαφημιστικό πλαίσιο/διαφήμιση (επιγραφή) επί της οδ/αρ Απόλλωνος 6 στη Βάρη το έτος 2013.
33. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε (ΕΛΤΑ) για δύο παράνομα διαφημιστικά πλαίσια/διαφημίσεις (επιγραφές) επί της οδ/αρ ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 77 στη Βούλα το έτος 2013.
34. Έγκριση πρότασης διαμόρφωσης κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Βασ. Γεωργίου 55 στη Δημοτική Κοινότητα Βούλας.
Σχετικά: Η υπ. Αριθμ. 28207/7.6.2012 αίτηση της κας Καμπουράκη Κωστούλας.
35. Λήψη απόφασης και υποβολή γνώμης εντός τριάντα (30 ημερών) προς τον Περιφερειάρχη Αττικής για τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς Βούλας της Α’ Αθηνών εκ περιτροπής ανά τέσσερις (4) μήνες ως εξής: 1) Οδός Παπάγου (από Κ. Παλαμά μέχρι Πόρου) και από Κ. Παλαμά έως Σωκράτους θα τοποθετηθεί το εμπορικό τμήμα σε μια σειρά από την πλευρά της πλατείας, 2) Οδός Νηρέως (Από Νηρέως Νο 10 μέχρι Νηρέως Νο 16) και 3) Οδός Καραϊσκάκη (από Παπάγου έως τη διασταύρωση με την οδό Ρ. Φεραίου).
36. Επανεξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 58176/5.11.2012 αίτηση – ένστασης του κ. Σπ. Πολονύφη.
37. Λήψη σχετικής απόφασης για την επιβολή ή μη διοικητικών κυρώσεων για υπαίθριο εμπόριο στον Αργυρουδάκη Σταύρο του Ελευθερίου.
38. Διαβίβαση μήνυσης για την επιβολή ή μη διοικητικών κυρώσεων στον Αργυρουδάκη Σταύρο του Ελευθερίου για άσκηση υπαίθριου εμπορίου άνευ αδείας.
39. Διαβίβαση μηνύσεων για την επιβολή ή μη διοικητικών κυρώσεων για υπαίθριο εμπόριο στην Σουρμπάτη Παναγιώτα του Ιωάννη.