Συνδεθείτε μαζί μας

Αναζητείστε όλα μας τα άρθρα με τον κατάλληλο όρο

Δημοτικό Συμβούλιο

Βρέχει πρόστιμα στο Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β τη Δευτέρα

Συνεδρίαση μαμούθ με πολλά και σοβαρά θέματα πραγματοπoιεί τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014 το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 

Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 7 μ.μ. στο δημαρχείο Βούλας.

Από τα συνολικά 104 θέματα (αριθμός ρεκόρ) της ημερήσιας διάταξης, ξεχωρίζουν φυσικά τα περίπου 60 στο τέλος που συνιστούν επιβολή προστίμων για διαφημιστικές πινακίδες. Πρόκειται ως επί το πλείστον για παλιές παραβάσεις που ξεκινούν από το 2010, πριν δηλαδή συγκροτηθεί ο ενιαίος δήμος των 3Β.

Περαιτέρω πολύ σημαντικό είναι το 5ο θέμα της συνεδρίασης, η συγκρότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης που άργησε χαρακτηριστικά για το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και είναι μια διαδικασία σχετικά χρονοβόρα, αφού εκτός από την ψηφοφορία για τους φορείς, διεξάγεται και κλήρωση για τη συμμετοχή δημοτών.

Η συνεδρίαση πάντως θα ξεκινήσει με ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα, το τίμημα που θα κληθεί να δώσει η οικογένεια Λάτση στον Δήμο για την προσκύρωση έκτασης στο Καβούρι.

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη:

1. Λήψη απόφαση για τον καθορισμό τιμήματος εκποίησης αναγκαστικώς προσκυρωμένων οικοπεδικών τμημάτων στο Ο.Τ. 98 – 99 της Δ.Ε. Βουλιαγμένης.
2. Λήψη απόφασης περί μείωσης Δ.Τ. και Δ.Φ. για απόρους, ΑΜΕΑ, πολύτεκνους και έχοντες την ιδιότητα του πολυτέκνου.
3. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία “Σύμφωνο των Δημάρχων”.
4. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή τελών Καθαριότητας – Φωτισμού και Δημοτικού Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2015.
5. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 73 του Ν.3852/10).
6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή ποδηλατοδρόμων στο Δήμο Βούλας και ανάπλαση πρασίνου”.
7. Εξέταση αιτήματος για χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης : «ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ- ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ- ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»
Σχετικά: Η με αρ. πρωτ. 2126/28.5.2014 αίτηση του αναδόχου.
8. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου “Κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων δευτερεύοντος δικτύου (ΟΜΑΔΑ Α/2010)” μετά και την σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής.
9. Λήψη απόφασης για παράταση του έργου “Ανάπλαση πλατείας Άλσους της Δ.Ε. Βούλας”.
Σχετικά: Η υπ. αριθ. 56277/19.11.2014 αίτηση του αναδόχου.
10. Λήψη απόφασης για παράταση του έργου “Κατασκευή νέων κοινοχρήστων χώρων και πλατειών στην Δ.Ε. Βάρης”.
Σχετικά: Η υπ. αριθ. 56527/20.11.2014 αίτηση του αναδόχου.
11. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. για το έργο “Ανάπλαση Δημοτικών Κοιμητηρίων”.
12. Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης για την ένταξη προς χρηματοδότηση της πράξης ¨ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΡΗΣ” από το ΚΑΠΕ.
13. Απομάκρυνση καντίνας Β΄ απο παραλία Μεγάλου Καβουρίου στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης, του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, για αρχαιολογική ανασκαφή.
14. Εξέταση πρότασης τροποποίησης στα Ο.Τ. Γ249, Γ252, Γ250 περιοχής ΣΕΟ της Δ.Ε. Βάρης του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.
Σχετικά: Οι με αρ. πρωτ. 4873/26.01.2012 και 3390/14.10.2013 αιτήσεις της κας Σπύρου Βασιλικής.
15. Λήψη απόφασης για μεταβίβαση κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ΑΔΑΠΑΝΩΣ του δημοτικού δικτύου ύδρευσης των περιοχών “Νότια Μηλαδέζα” και “Νότιο Κόρμπι” με σκοπό την ανάληψη της υδροδότησης, της συντήρησης, της λειτουργίας και εκμετάλλευση του από την ΕΥΔΑΠ.
16. Λήψη απόφασης για την κήρυξη ως έκπτωτου από την Υπηρεσία “Λογιστική Υποστήριξη του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης” του αναδόχου εταιρείας “ΒΑΪΟΣ ΣΟΦ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”.
17. Εξέταση αιτήματος με αρ. πρωτ. 45630/17.9.2014 του κ. Κοντού Αναστασίου του Εμμανουήλ για τη μείωση του μισθώματος του περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Βασ. Παύλου 1 στη Βούλα, περιόδου από 1-1-2015 έως 31-12-2015.
18. Έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής Επίλυσης με Συμβιβασμό των Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του έτους 2014.
19. Διέλευση οχημάτων από την Αττική Οδό.
20. Έγκριση δαπάνης επέκτασης εναέριου δικτύου ΔΕΗ και τοποθέτησης νέων φωτιστικών σωμάτων, επί των οδών Παύλου Μελά & Αγ. Βασιλείου.
21. Μερική τροποποίηση του Κανονισμού Κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων.
Σχετικά: η υπ. αριθ. 12/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
22. Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού αντιπροσώπων στον Σύνδεσμο Προστασίας Ανάπτυξης Υμηττού.
Σχετικά: Το υπ. αριθ. πρωτ. 948/4.12.2014 έγγραφο του Σ.Π.Α.Υ.
23. Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 1.500,00 € για τον Σιούτη Αντώνιο του Γεωργίου με ΑΦΜ 064509690.
24. Εξέταση αιτήματος της κας Ελένης – Ιωάννας Αλεξανδροπούλου παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση παγοδρομίου και μικρού καρουσέλ στο πάρκο Εθνικής Αντιστάσεως και την πλατεία Ιμίων στην Δ.Ε. Βούλας κατά την χρονική περίοδο των Χριστουγεννιάτικων εορτών.
25. Διαγραφή τέλους ύδρευσης και ΦΠΑ από τους βεβαιωτικούς καταλόγους 307/8.4.2014 και 308/8.4.2014 για τον Τζαμπαζίδη Κωνσταντίνο του Παναγιώτη με ΑΦΜ 063098794 και επιστροφή ποσού.
26. Επιστροφή ποσού 399,85€ για την Νάκου Χρυσούλα του Θεοδώρου με ΑΦΜ 036125482.
27. Επιστροφή ποσού 50,00€ ως αχρεωστήτως εισπραχθέν, λόγω λανθασμένης είσπραξης για παράβαση Κ.Ο.Κ. απο τον κ. KAMAMI NIKOLLAQ του EFTHIMI.
28. Περί διαγραφής χρεών από φορολογικό κατάλογο (1124/12.11.2014) της Τακτικού Θεοδώρας του Θεοδώρου που αφορά δίδακτρα του Κ.Δ.Α.Π. μηνός Οκτωβρίου 2014 για το τέκνο της Ξανθουδάκη Ευαγγελία.
29. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών απο κλήσεις του Κ.Ο.Κ. (αρ. εισηγ. 58942/5.12.2014).
Σχετικά: Το με αρ. πρωτ. 57547/27.11.2014 έγγραφο με το ίδιο θέμα.
30. Διαγραφή τέλους ελλιμενισμού οικ. έτους 2013 από τον βεβ. κατάλογο 353/22-4-2013 ποσού 660,00 € από τον κ. Συμεωνίδη Συμεών του Κάρολου με ΑΦΜ 031422531.
31. Διαγραφή τέλους ελλιμενισμού οικ. έτους 2012 από τον βεβ. κατάλογο 93/10-2-2012 ποσού 380,00 € από τον κ. Πάνο Θεοχάρη του Κωνσταντίνου με ΑΦΜ 014758298.
32. Διαγραφή τέλους ελλιμενισμού οικ. έτους 2012 από τον βεβαιωτικό κατάλογο 93/10-2-2012 ποσού 660,00 € από τον κ. Κατουμά Σπυρίδωνα του Αθανασίου με ΑΦΜ 030005589.
33. Διαγραφή τέλους ελλιμενισμού οικ. έτους 2012 από τον βεβ. κατάλογο 93/10.2.2012 ποσού 920,00 € από τον κ. Τσακίρη Μάρκο του Κωνσταντίνου με ΑΦΜ 027081366.
34. Διαγραφή τέλους ελλιμενισμού οικ. έτους 2012 από τον βεβ. κατάλογο 93/10.2.2012 ποσού 920,00 € από τον κο. Πουζουρά Γεώργιο του Αλεξάνδρου με ΑΦΜ 042283950.
35. Διαγραφή τέλους ελλιμενισμού οικ. Έτους 2012 από τον βεβ. Κατάλογο 93/10.2.2012 ποσού 590,00 € από την κα. Μωραϊτου Αθηνά του Παναγιώτη με ΑΦΜ 047163756.
36. Διαγραφή τέλους ελλιμενισμού οικ. έτους 2012 από τον βεβαιωτικό κατάλογο 93/10.2.2012 ποσού 920,00 € από τον κ. Τσιρίκο Νικόλαο του Κωνσταντίνου με ΑΦΜ 027081366.
37. Διαγραφή τέλους ελλιμενισμού οικ. έτους 2012 από τον βεβ. Κατάλογο 93/10-2-2012 ποσού 180,00 € από τον κ. Σαματά Ιωάννη του Μιχαήλ με ΑΦΜ 032192699.
38. Διαγραφή τέλους ελλιμενισμού οικ. έτους 2013 από τον βεβ. κατάλογο 93/10.2.2012 ποσού 1.590,00 € από τον κ. Σταμπουλιάν Γκαραμπέτ του Νισάν με ΑΦΜ 027651889.
39. Διαγραφή τέλους ελλιμενισμού οικ. έτους 2013 από τον βεβ. κατάλογο 353/22.4.2013 ποσού 1.990,00 από τον κ. Μαλεφάκη Αντώνιο του Νικολάου με ΑΦΜ 018373760.
40. Λήψη απόφασης για έγκριση παραχώρησης θέσης φορτοεκφόρτωσης στην κα Αθηνά Καρόκη.
Σχετικά: Η υπ΄ αριθ. 8/2014 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
41. Λήψη απόφασης για επιβολή πρόστιμου στη ΝΙΚΑ ΛΟΥΚΙΑ για τρεις (3) ενδεικτικές πινακίδες στη Βούλα το έτος 2010.
42. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΗΝΗ για μία (1) ενδεικτική πινακίδα στη Βούλα το έτος 2010.
43. Επιβολή προστίμου στον ΛΑΖΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για μία (1) ενδεικτική πινακίδα στη Βούλα το έτος 2010.
44. Επιβολή προστίμου στον ΦΑΡΦΑΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟ για μία (1) ενδεικτική πινακίδα στο Βούλα το έτος 2009.
45. Επιβολή προστίμου στη ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ για μία (1) ενδεικτική πινακίδα στη Βούλα το έτος 2009.
46. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK A.E. για μία (1) διαφημιστική πινακίδα (επιγραφή) και δύο (2) ενδεικτικές πινακίδες στη Βούλα το έτος 2010.
47. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΜΠΟΥΛΑΝΙΚΗΣ Χ. και ΣΙΑ Ο.Ε. για τρεις (3) ενδεικτικές πινακίδες σε ισόγειο χώρο εμπορικού κέντρου στη Βούλα το έτος 2010.
48. Επιβολή προστίμου στη ΡΕΝΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ για μια (1) ενδεικτική πινακίδα στη Βούλα το έτος 2010.
49. Επιβολή προστίμου στην ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ για τέσσερις (4) ενδεικτικές πινακίδες στη Βούλα το έτος 2010.
50. Επιβολή προστίμου στον ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ για δύο (2) ενδεικτικές πινακίδες στη Βούλα το έτος 2010.
51. Επιβολή προστίμου στον ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ για (4) ενδεικτικές πινακίδες στη Βούλα το έτος 2010.
52. Επιβολή προστίμου στον ΖΩΝΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ για δύο (2) ενδεικτικές πινακίδες ( επιγραφές) στη Βούλα το έτσι 2010.
53. Επιβολή προστίμου στον ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΚΟ για δύο (2) ενδεικτικές πινακίδες στη Βούλα το έτος 2010.
54. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΕΛΠΩ ΛΑΓΟΥ και ΣΙΑ Ε.Ε. για δύο (2) ενδεικτικές πινακίδες στη Βούλα το έτος 2010.
55. Επιβολή προστίμου στους ΛΥΣ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗ- ΝΙΚ. ΓΡΑΜΜΕΝΟ – ΙΩΑΝΝ. ΛΑΛΑ για αυθαίρετη τοποθέτηση είκοσι τεσσάρων (24) αφισών –«ρύπων» στη Βούλα το έτος 2009.
56. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ» ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Γ.- ΒΑΣΙΛΑΚΙΩΤΗ Ε. Ο.Ε. για δυο (2) υπαίθριες (αφίσες) «ρύπους» σε κοινόχρηστο χώρο (πεζοδρόμιο) στη Βούλα το έτος 2011.
57. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΛΙΤΣΑΣ Ε.Π.Ε. για ένα διαφημιστικό πλαίσιο/ υπαίθρια διαφήμιση «ρύπο» στη Βούλα το έτος 2011.
58. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΚΟΛΙΑΡΑΚΗΣ Β. και ΥΙΟΣ Ο.Ε. για ένα (1) διαφημιστικό πλαίσιο/ υπαίθρια διαφήμιση «ρύπο» σε περίφραξη ιδιωτικού οικοπέδου στη Βούλα το έτος 2011.
59. Επιβολή προστίμου στη ΝΕΦΡΟΛΑΪΦ ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ για ένα (1) διαφημιστικό πλαίσιο/ υπαίθρια διαφήμιση- «ρύπο» σε κοινόχρηστο χώρο (πεζοδρόμιο) στη Βούλα το έτος 2011.
60. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΕΑSY SUN SOLARIUM HELLAS M.E.Π.Ε. για μία (1) υπαίθρια διαφήμιση (αφίσα) «ρύπο» σε κοινόχρηστο χώρο ( πεζοδρόμιο) στη Βούλα το έτος 2011.
61. Επιβολή προστίμου στη ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ για ένα (1) διαφημιστικό πλαίσιο / υπαίθρια διαφήμιση «ρύπο» στη Βούλα το έτος 2011.
62. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία HSBC BANK PLC για ένα (1) διαφημιστικό πλαίσιο/ υπαίθρια διαφήμιση «ρύπο» στη Βούλα το έτος 2011.
63. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία Ε και Β. ΙΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ Ο.Ε για μία (1) ενδεικτική πινακίδα στη Βούλα το έτος 2009.
64. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία Ε. και Β. ΙΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ Ο.Ε για μία (1) ενδεικτική πινακίδα το έτος 2008.
65. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΜΠΙΤΑΡ ΝΑΣΑΤ και ΣΙΑ Ε.Ε. για ένα (1) διαφημιστικό πλαίσιο / υπαίθρια Διαφήμιση «ρύπο» στη Βούλα το έτος 2011.
66. Επιβολή προστίμου στον ΠΑΡΘΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ για ένα (1) διαφημιστικό πλαίσιο/ υπαίθρια διαφήμιση «ρύπο» στη Βούλα το έτος 2011.
67. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΑLPHA BANK A.E. για ένα διαφημιστικό πλαίσιο/ υπαίθρια διαφήμιση «ρύπο» στη Βούλα το έτος 2011.
68. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΑΛΙΜΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε. για ένα (1)διαφημιστικό πλαίσιο / υπαίθρια διαφήμιση «ρύπο» στη Βούλα το έτος 2011.
69. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία CITIBANK INTERNATIONAL PLC για ένα (1) διαφημιστικό πλαίσιο / υπαίθρια διαφήμιση «ρύπο» στη Βούλα το έτος 2011
70. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία Ε. και Β. ΙΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ Ο.Ε. για δύο (2) ενδεικτικές πινακίδες στη Βούλα το έτος 2010.
71. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΓΚΟΝΤΕΝ ΝΤΕΗΒΙΝΤ Ο.Ε. για ένα (1) διαφημιστικό πλαίσιο / υπαίθρια διαφήμιση «ρύπο» στη Βούλα το έτος 2011.
72. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον ΣΑΚΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ για 1 παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/διαφήμιση-ρύπο στην οδ/αρ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 9 στη Βούλα το έτος 2012.
73. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον ΣΚΡΙΒΙΛΙΩΤΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ για μια (1) ενδεικτική πινακίδα στην Βούλα το έτος 2010.
74. Επιβολή προστίμου στον ΤΣΟΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ για δύο (2) ενδεικτικές πινακίδες στη Βούλα το έτος 2010.
75. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΨΥΧΟΓΙΟΣ Β.- ΧΕΝΡΙΚΣΕΝ Ε. Ο.Ε. για μία ενδεικτική πινακίδα στη Βούλα το έτος 2010.
76. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΦΕ ΑΕΕ για δύο (2) ενδεικτικές πινακίδες στη Βούλα το έτος 2010.
77. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ και ΣΙΑ Ο.Ε. για (1) διαφημιστική και μία (1) ενδεικτική πινακίδα στη Βούλα το έτος 2010.
78. Επιβολή προστίμου στη ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ για μία (1) ενδεικτική πινακίδα στη Βούλα το έτος 2010.
79. Επιβολή προστίμου στον ΒΛΑΧΟΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ για ένα (1) διαφημιστικό πλαίσιο/ υπαίθρια διαφήμιση «ρύπο» στη Βούλα το έτος 2011.
80. Επιβολή προστίμου στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. για ένα (1) διαφημιστικό πλαίσιο/υπαίθρια διαφήμιση «ρύπο» στη Βούλα το έτος 2011
81. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΜΑRFIN EΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. για ένα (1) διαφημιστικό πλαίσιο/υπαίθρια διαφήμιση «ρύπο» στη Βούλα το έτος 2011.
82. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΚΙΝΤΕC A.E. για μια (1) ενδεικτική πινακίδα στη Βούλα το έτος 2010.
83. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία Ν. ΙΩΑΝΝΟΥ και ΣΙΑ Ε.Ε. για αυθαίρετη τοποθέτηση δύο διαφημιστικών αφισών« ρύπων» σε κοινόχρηστο χώρο στη Βούλα το έτος 2011.
84. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΑΓΟΡΙΑΝΗ ΚΑΦΕ Ε.Π.Ε. ΓΙΑ (1) διαφημιστικό/ πλαίσιο/ υπαίθρια διαφήμιση «ρύπο» στη Βούλα το έτος 2011.
85. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΑΙΚ. ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ και ΣΙΑ Ε.Ε. για ένα (1) διαφημιστικό πλαίσιο/ υπαίθρια διαφήμιση «ρύπο» στη Βούλα το έτος 2011.
86. Επιβολή προστίμου στον ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟ για ένα (1) διαφημιστικό πλαίσιο/ υπαίθρια διαφήμιση «ρύπο» στη Βούλα το έτος 2011.
87. Επιβολή προστίμου στον ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ για ένα διαφημιστικό πλαίσιο/ υπαίθριο διαφήμιση «ρύπο στη Βούλα το έτος 2011.
88. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε για μία (1) ενδεικτική πινακίδα (επιγραφή) στη Βούλα το έτος 2010.
89. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην ΜΠΑΝΤΑNΑ ΜΑΡΙΚΑ για τρεις (3) ενδεικτικές πινακίδες στη Βούλα το έτος 2010.
90. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Α.Ε.Ε., για μία (1) διαφημιστική πινακίδα (επιγραφή) & μία (1) ενδεικτική πινακίδα στην οδ/αρ Λ. Βουλιαγμένης 44-46 στη Βούλα, το έτος 2009.
91. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ για 1 παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/διαφήμιση-ρύπο στην οδ/αρ ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 94 στη Βούλα, το έτος 2012.
92. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον ΜΠΟΥΝΔΡΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ για 2 παράνομα διαφημιστικά πλαίσια/διαφημίσεις-ρύπους στην οδ/αρ. ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 76 στη Βούλα, το έτος 2012.
93. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία Π.Β. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε για 1 παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/διαφήμιση-ρύπο στην οδ/αρ. ΒΑΣ ΠΑΥΛΟΥ 76 στη Βούλα, το έτος 2012.
94. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία SAS ΕΣΤΙΑΣΗ Ε.Π.Ε για 1 παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/διαφήμιση- ρύπο στην οδ/αρ ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 78 στη Βούλα, το έτος 2012.
95. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην τράπεζα ALPHA BANK A.E για 1 παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/διαφήμιση-ρύπο στην οδ/αρ ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 69 στη Βούλα, το έτος 2012.
96. Λήψη απόφαση για επιβολή προστίμου στον ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΗ, για μία παράνομη ενδεικτική πινακίδα πάνω σε τοίχο της περίφραξης του οικοπέδου επί της οδ/αρ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 6Α στη Βούλα, το έτος 2008.
97. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΗ, για μία παράνομη ενδεικτική πινακίδα στην πρασιά του οικοπέδου επί της οδ/αρ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 6Α στη Βούλα, το έτος 2009.
98. Λήψη απόφασης για επιβολή πρόστιμου στη ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, για δύο παράνομες ενδεικτικές πινακίδες/επιγραφές στον 1ο όροφο του κτιρίου επί της οδ/αρ. ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 87 στη Βούλα, το έτος 2010.
99. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην ΣΚΟΥΛΑΞΕΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (KIDS CLUB VOULIAGMENI), για ένα παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/υπαίθρια διαφήμιση- ρύπο στο πεζοδρόμιο επί της οδ/αρ. Λ. ΑΘΗΝΑΣ 7, στη Βουλιαγμένη, το έτος 2012.
100. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία EGF EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε., για ένα παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/υπαίθρια διαφήμιση- ρύπο στην πρασιά του οικοπέδου επί της οδ/αρ. ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 9 στη Βουλιαγμένη, τα έτη 2012 – 2013.
101. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία Π.ΔΡΙΤΣΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε για 1 παράνομο διαφημιστικό πλαίσο/διαφήμιση-ρύπο στην οδ/αρ Βασ. Παύλου 63 στη Βούλα, το έτος 2012.
102. Λήψη απόφασης για διαγραφή τέλους διαφήμισης της υπόχρεης ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του Χρήστου για μία ενδεικτική πινακίδα στην οδ/αρ προόδου 47 στη Βούλα το έτος 2007.
103. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωθέντος προστίμου διαφήμισης ποσού 1760,82 € μαζί με όλες τις επ΄ αυτού προσαυξήσεις της εταιρείας “ΜΙΣΗ ΝΟΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΤΖΑΖ ΕΠΕ”.
104. Λήψη απόφασης για διαγραφή τέλους διαφήμισης της υπόχρεης ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ Γ. ΓΚΟΥΓΚΟΥΝΗ για μία ενδεικτική πινακίδα στην οδ/αρ. Λ. Βουλιαγμένης 52 στη Βούλα, το έτος 2009.

Σχολιάστε

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Newsletter

Η επικαιρότητα των 3Β κάθε Σάββατο στο email σας