Συνδεθείτε μαζί μας

Αναζητείστε όλα μας τα άρθρα με τον κατάλληλο όρο

Δημοτικό Συμβούλιο

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Υδρούσα

Με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στις 5 Αυγούστου 2015 προέβη στην απόφαση να κινητοποιήσει της δημοτικές υπηρεσίες ώστε να σφραγιστεί η εγκατάσταση των επιχειρηματιών στη νήσο Υδρούσα. 

Η απόφαση αυτή ήρθε μόνον …κατόπιν εορτής, αφού δηλαδή οι επιχειρηματίες προχώρησαν στην εγκατάσταση ομπρελών στην ακτή, τη δημιουργία εξέδρας και την εξασφάλιση πλωτού μέσου που θα συνδέει την Υδρούσα με τη Γλυφάδα.

Παρατάξεις της αντιπολίτευσης (Δημοτική Βούληση, ΡΙΚΙΠ) αλλά και Σύλλογοι της περιοχής, έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου ήδη από τον Οκτώβριο του 2014, όμως η διοίκηση Κωνσταντέλλου επικαλούταν λόγους …τακτικής για να μην αποκαλύψει τις υποτιθέμενες πρωτοβουλίες της. Ήρθε η ώρα της αλήθειας όμως, και το αποτέλεσμα είναι το παρακάτω.

Στην έκτακτη συνεδρίαση του Αυγούστου, ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ανέπτυξε ένα εκτενές νομικό ιστορικό που θεμελίωσε τη συγκεκριμένη εισήγηση, το οποίο είναι το εξής:

Δείτε όλη την απόφαση σε μορφή pdf εδώ.

Δείτε εδώ το ρεπορτάζ του 3vita.gr από την εν λόγω συνεδρίαση.

Αναφορικά με την νησίδα Υδρούσσα και την σχεδιαζόμενη σ’αυτήν εμπορική «αξιοποίηση» η Δημοτική Αρχή από τις αρχές Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:

Πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συναντήσεις του Δημάρχου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και υπηρεσιακών στελεχών του Δήμου κατά σειρά με τον αναπληρωτή Υπουργό ΠΑ.Π.ΕΝ κ. Γιάννη Τσιρώνη, τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας &Τουρισμού κ. Γιώργο Σταθάκη, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας κ. Χριστόπουλο , τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος κ. Αθανάσιο Αθανασόπουλο , τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών κ. Δημήτριο Κλούρα, και τον διευθυντή του γραφείου της (πρώην) Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών κας Νάντιας Βαλαβάνη, στους οποίους εκτέθηκαν λεπτομερώς οι θέσεις του Δήμου μας και η κάθετη αντίθεσή του για την επιχειρούμενη εμπορευματοποίηση της Υδρούσσας με παράτυπες διαδικασίες.

Για το σκοπό αυτό κατατέθηκαν προς του ανωτέρω και υπομνήματα με συγκεκριμένες προτάσεις και αιτήματα του Δήμου για συμμόρφωση των συναρμόδιων υπηρεσιών στην κείμενη νομοθεσία και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Επίσης ενδεικτικά αναφέρω ότι πλην άλλων στις 24-4-2015 υποβλήθηκε αίτημα προς το Υπουργείο Οικονομικών για την χωρίς αντάλλαγμα παραχώρηση κατά χρήση του αιγιαλού και της παραλίας της Υδρούσσας στο Δήμο μας, για την τελική αποδοχή του οποίου εκκρεμεί σήμερα η σύμφωνη γνώμη του αναπληρωτή Υπουργού ΠΑ.Π.ΕΝ.

Εν συνεχεία όταν περί τα μέσα Μαΐου 2015 πληροφορηθήκαμε ότι οι υποψήφιοι «επενδυτές» -μισθωτές της Υδρούσσας επιχειρούν να λάβουν άδεια για την τοποθέτηση πλωτής ή πλωτών εξεδρών ή αποβαθρών- ναυπηγημάτων του Ν.Δ. 187/73 στον θαλάσσιο χώρο και τον αιγιαλό της Υδρούσσας προκειμένου να διαμορφωθούν σε πλωτά μπαρ, όπως δηλώθηκε στον τύπο και διαφημίστηκε σε τηλεοπτικές εκπομπές απευθυνθήκαμε άμεσα σ’όλους τους αρμόδιους φορείς με τα επισυναπτόμενα στην παρούσα υπ’αριθμ. πρωτ. 20742/20-5-2015 και 26218/16-6-2015 έγγραφά μας αναλύοντας το νομικό πλαίσιο, (πρβλ. ΣΧΕΤΙΚΑ 1 και 3).

Ειδικότερα με το υπ’αριθμ. πρωτ. 20742/20-5-2015 επισυναπτόμενο εγγράφο μας (ΣΧΕΤΙΚΟ 1) επισημάναμε στις συναρμόδιες Υπηρεσίες ότι υποχρεούνται να εφαρμόσουν την υπ’αριθμ. 3222/2006 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και την ισχύουσα νομοθεσία, και τις καλέσαμε να απορρίψουν οποιοδήποτε αίτημα έχει υποβληθεί ή τυχόν υποβληθεί στο μέλλον για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στην Υδρούσσα.

Στις 3-6-2015 η Προϊσταμένη της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Αττικής με το επισυναπτόμενο υπ’αριθμ. πρωτ. 9891/11476/3-6-2015 έγγραφό της (ΣΧΕΤΙΚΟ 2) ενημέρωσε την Δ/νση Λιμενικής Αστυνομίας του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ότι δεν μπορεί να εκφέρει γνώμη για την έγκριση αγκυροβολίας στην Υδρούσσα πλωτού ναυπηγήματος, γιατί δεν έχει προσκομιστεί στην υπηρεσία κανένα στοιχείο και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εφαρμοστούν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2971/2001.

Ακολούθως ο Δήμος μας με το επισυναπτόμενο υπ’αριθμ. πρωτ. 26218/16-6-2015 έγγραφό του (ΣΧΕΤΙΚΟ 3) ΚΑΛΕΣΕ τις συναρμόδιες υπηρεσίες προς τις οποίες απευθυνόταν το έγγραφο, όπως κατά την εξέταση οποιουδήποτε αιτήματος για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας ή πλωτής αποβάθρας –«ναυπηγήματος» του άρθρου 4 του Ν.Δ. 187/1973 σύνδεσή της καθ’οιονδήποτε τρόπο με τον αιγιαλό στη νήσο Υδρούσσα ή και αλλού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, να λαμβάνουν υπόψη τους τα εξής:

« Α. ΚΑΤ΄ΑΡΧΗΝ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΥΣΣΑ:

ΠΡΩΤΟΝ (Να λαμβάνουν υπόψη) Το άρθρο 2 του από 1-3-2004 Π.Δ. «Καθορισμός ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη από το Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας» (ΦΕΚ 254Δ΄) με το οποίο καθορίστηκαν οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης και για τις συγκεκριμένες νησίδες (ΥΔΡΟΥΣΣΑ Ή ΚΑΤΡΑΜΟΝΗΣΟΙ) οι οποίες εντάχθηκαν στις προστατευόμενες περιοχές ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, (πρβλ. επισυναπτόμενο ΣΧΕΤΙΚΟ 4).

Ειδικότερα επαναλαμβάνουμε ότι σύμφωνα με το εν λόγω Π.Δ. η Υδρούσσα εντάσσεται στην ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ υπ’αριθμόν 1, ζώνη 1β, ως περιοχή αποκατάστασης φυσικού τοπίου και αττικής χλωρίδας και πανίδας καθώς και προστασίας και ανάδειξης αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων. Εντός της ζώνης διατηρείται το φυσικό ανάγλυφο απαγορεύεται κάθε δόμηση, και επιτρέπονται μόνο διαμορφώσεις περιπάτου και ποδηλάτου.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ (Να λαμβάνουν υπόψη) Την επισυναπτόμενη υπ’αριθμ. 3222/2006 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας το οποίο απέρριψε την με αριθμό καταθέσεως Ε3674/2004 αίτηση ακυρώσεως των φερόμενων ως ιδιοκτητών της Υδρούσσας αποφαινόμενο, πλην άλλων, ότι 3 στην εν λόγω έκταση δεν επιτρέπεται να κατασκευαστεί ούτε μικρό κτίσμα 60 τ.μ., ούτε να δημιουργηθεί ακτή κολύμβησης. (πρβλ. επισυναπτόμενο ΣΧΕΤΙΚΟ 5 και ιδιαιτέρως σελ. 5 της απόφασης αυτής) και

Β. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΘΕ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

(Να λαμβάνουν υπόψη) Το άρθρο 14 του Ν. 2971/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται ειδική- σύνθετη- διοικητική διαδικασία για την τοποθέτηση τόσο πλωτών εξεδρών όσο και πλωτών αποβάθρων –(«ναυπηγημάτων» του άρθρου 4 του Ν.Δ. 187/1973 ) με υποχρεωτική συμμετοχή κατά την εξέταση του αιτήματος (ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙ- ΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ), πλην άλλων, και του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Ο.Τ.Α.»

Παρά ταύτα η Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας Αττικής δια της προϊσταμένης της κας Ευαγγελίας Κωφού, ενώ είχε λάβει σαφή θέση για το θέμα (ΣΧΕΤΙΚΟ 2), όλως αιφνιδίως με το επισυναπτόμενο υπ’αριθμ. πρωτ. 15001/1563/Φ852/732/23-6-2015 νεώτερο έγγραφο της (ΣΧΕΤΙΚΟ 6) αναίρεσε κατ’ουσίαν το προηγούμενο έγγραφό της και απευθυνόμενη στη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και στο Λιμεναρχείο Σαρωνικού, υπέδειξε εμμέσως πλην σαφώς την χορήγηση έγκρισης αγκυροβολίας πλωτού ναυπηγήματος στη νησίδα Υδρούσσα, χωρίς να ενημερώσει το Υπουργείο Οικονομικών.

Ακολούθως το Τμήμα Α΄της Δ/νσης Λιμενικής Αστυνομίας του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού βασιζόμενο στο ανωτέρω έγγραφο της προϊσταμένης της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Αττικής εξέδωσε το επισυναπτόμενο 2131.13/4815/2015/29-6-2015 έγγραφο με θέμα «Αγκυροβολία πλωτού ναυπηγήματος «ΥΔΡΟΥΣ- ΣΑ ΙΙΙ Ν.Π. 2581» (ΣΧΕΤΙΚΟ 7).

Ο Δήμος μας με το επισυναπτόμενο υπ’αριθμ. πρωτ. 28578/29-6-2015 έγγραφό του προς την Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομικών και τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών (ΣΧΕΤΙΚΟ 8) κατήγγειλε τις προπεριγραφείσες ενέργειες της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Αττικής.

Αμέσως η Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομικών με το επισυναπτόμενο υπ’αριθμ. πρωτ. ΓΓΔΠ 0010103 ΕΞ 2015/3-7-2015 έγγραφό της (ΣΧΕΤΙΚΟ 9) ζήτησε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού να αναστείλει κάθε σχετική ενέργεια μέχρι την διερεύνηση της καταγγελίας μας.

Το ως άνω έγγραφο, ευθύς μόλις κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας, το διαβιβάσαμε προς όλους τους συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες με το επισυναπτόμενο υπ’αριθμ. πρωτ. 29490/3-7-2015 έγγραφό μας (ΣΧΕΤΙΚΟ 10) και μετά από λίγες ημέρες την 10-7-2015 ζητήσαμε εγγράφως από τους ανωτέρω αποδέκτες του εγγράφου μας ενημέρωση για τις ενέργειές τους (ΣΧΕΤΙΚΟ 11).

Την ίδια ημέρα (10-7-2015) ενημερωθήκαμε εγγράφως από την Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με το επισυναπτόμενο υπ’αριθμ. πρωτ. 2131.13/4945/2015/10-7-2015 (ΣΧΕΤΙΚΟ 12) ότι δόθηκε εντολή προς το Λιμεναρχείο Σαρωνικού να ανασταλεί κάθε ενέργεια σχετικά με την αγκυροβολία της πλωτής αποβάθρας στην Υδρούσσα μέχρι την διερεύνηση της καταγγελίας μας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Επίσης προς πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και έχοντας σύμφωνα με το Νόμο πρόδηλο έννομο συμφέρον με το επισυναπτόμενο υπ’αριθμ. πρωτ. 30530/10-7-2015 (ΣΧΕΤΙΚΟ 13) ζητήσαμε από το Λιμεναρχείο Σαρωνικού να μας χορηγήσει από το τηρούμενο αρχείο του αντίγραφα του φακέλου τα οποία αφορούν αίτηση αγκυροβολίας πλωτού ναυπηγήματος στη νησίδα ΥΔΡΟΥΣΣΑ. Ο σχετικός φάκελος μας διαβιβάστηκε από το Λιμεναρχείο Σαρωνικού στις 15-7-2015 με το επισυναπτόμενο υπ’αριθμ. πρωτ. 511.17/2015/2221 έγγραφο του κ. Λιμενάρχη (ΣΧΕΤΙΚΟ 14).

Από τα στοιχεία του φακέλου προέκυψαν τα ακόλουθα:

1.Από την επισυναπτόμενη υπ’αριθμ πρωτ. 233/8-5-2015 αίτηση της εταιρείας «ΥΔΡΟΥΣΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.» -φερόμενης ως μισθώτριας της ΥΔΡΟΥΣΣΑΣ (πρβλ. ΣΧΕΤΙΚΟ 3) – προς το Λιμεναρχείο Σαρωνικού για έγκριση αγκυροβολίας πλωτού ναυπηγήματος – αποβάθρας (ΣΧΕΤΙΚΟ 15) προκύπτει ότι η εν λόγω εταιρεία συνομολογεί στην αίτησή της ότι η περιοχή στερείται πάσης φύσεως λιμενικών εγκαταστάσεων.

2. Από το κατατεθέν από την ανωτέρω εταιρεία, στο Λιμεναρχείο Σαρωνικού με την επισυναπτόμενη υπ’αριθμ. πρωτ. 3085/1-6-2015 αίτησή της, (ΣΧΕΤΙΚΟ 16) επίσης επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1000 στο οποίο αποτυπώνεται η προτεινόμενη θέση αγκυροβολίας (ΣΧΕΤΙΚΟ 17) προκύπτει ότι η προτεινόμενη θέση αγκυροβολίας της πλωτής αποβάθρας ΥΔΡΟΥΣΣΑ ΙΙΙ η οποία τίθεται εντός κύκλου καταλαμβάνει και τμήμα του αιγιαλού !!!!.

Στις 23-7-2015 διαπιστώθηκε από το Δήμο μας και φωτογραφήθηκε (πρβλ. επισυναπτόμενα ΣΧΕΤΙΚΑ 18,19,20) ότι στο συγκεκριμένο σημείο του αιγιαλού και του θαλάσσιου χώρου όπου η προτεινόμενη θέση αγκυροβολίας του επίμαχου πλωτού ναυπηγήματος υφίσταται διάδρομος από λαμαρίνα και πλωτή κατασκευή με την οποία προφανώς θα συνδεόταν το πλωτό ναυπήγημα αφού είναι προφανές ότι οι επισκέπτες της νησίδας δεν θα πήγαιναν «κολυμπώντας» από την πλωτή αποβάθρα- ναυπήγημα στην ακτή!!!

Για το λόγο αυτό με το επισυναπτόμενο υπ’αριθμ. πρωτ. 32867/24-7-2015 έγγραφό μας ζητήσαμε από το Λιμεναρχείο Σαρωνικού να προβεί σε έλεγχο νομιμότητας των ανωτέρω κατασκευών (ΣΧΕΤΙΚΟ 21).

Το Λιμεναρχείο Σαρωνικού με το επισυναπτόμενο υπ’αριθμ. 511.24/15/2363/27-7-2015 σήμα του προς την Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας Αττικής, το οποίο μας κοινοποιήθηκε, ενημερώνει αρμοδίως ότι οι προπεριγραφείσες πλωτές κατασκευές στη νησίδα ΥΔΡΟΥΣΣΑ είναι ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ. (ΣΧΕΤΙΚΟ 22).

Πέραν τούτων στις 23 και 24-7-2015 λάβαμε από την Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών τα υπ’αριθμ.πρωτ. ΓΓΔΠ 0011296 και 0011387 επισυναπτόμενα έγγραφα (ΣΧΕΤΙΚΑ 23 και 24) τα οποία δικαιώνουν πλήρως τον Δήμο μας για τις θέσεις του αφού καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι κατόπιν έρευνας των στοιχείων που τέθηκαν υπόψη της Υπηρεσίας για την εξέταση του αιτήματος αγκυροβολίας πλωτού ναυπηγήματος στην ΥΔΡΟΥΣΣΑ χρήζουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4 του Ν. 2971/2001.!!! (πρβλ. ΣΧΕΤΙΚΟ 24 σε αντιπαραβολή με ΣΧΕΤΙΚΑ 1 και 3).

Τέλος, στις 4-8-2015 σε συνέχεια των υπ’αριθμ. πρωτ. 20742/20-5-2015 και 26218/16-6- 2015 εγγράφων μας και λαμβάνοντας υπόψη το υπ’αριθμ. πρωτ. ΓΓΔΠ 0011387/24-7-2015 έγγραφο του κ. Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών υπ’αριθμ. 511.24/15/2363/27-7-2015 σήμα του Λιμεναρχείου Σαρωνικού προς την Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας Αττικής, αποστείλαμε το υπ’αριθμ. πρωτ. 34614/4-8-2015 νέο έγγραφο προς την Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας Τμήμα Α΄ , το 5 Λιμεναρχείο Σαρωνικού και την Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας Αττικής με το οποίο τους εφιστούμε την προσοχή στα εξής:

« 1. Όσον αφορά την διαδικασία εξέτασης οποιουδήποτε αιτήματος αγκυροβολίας πλωτού ναυπηγήματος θα πρέπει να εφαρμοστεί η παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2971/2001, η οποία παραπέμπει ευθέως στις παρ. 1 και 2 του ίδιου ως άνω άρθρου.

Είναι προφανές ότι η παρ. 5 του ιδίου ως άνω άρθρου αφορά αποκλειστικά και μόνο τις πλωτές εξέδρες και δεν τυγχάνει εφαρμογής στα πλωτά ναυπηγήματα. Ο τρόπος υπολογισμού του αντιτίμου χρήσης αν τυχόν εγκριθεί η αγκυροβολία του ναυπηγήματος είναι άσχετος με την διαδικασία έγκρισης αγκυροβολίας.

2. Δεν είναι δυνατή η εξέταση οποιουδήποτε αιτήματος για χορήγηση αδείας για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας ή «πασαρέλας» ή διαδρόμου ή οποιασδήποτε άλλης κατασκευής στον αιγιαλό της Υδρούσσας ΑΦΟΥ ΠΛΗΝ ΑΛΛΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 10 του από 1-3-2004 Π.Δ. «Καθορισμός ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη από το Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας» ΦΕΚ 254 Δ΄/5-3-2004.

3. Τέλος, αν και είναι αυτονόητο, σας επισημαίνουμε και πάλι ότι η τυχόν διατήρηση και η ανοχή όσον αφορά τη χρησιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών (πλωτής κατασκευής, διαδρόμου κλπ) στον αιγιαλό και την θαλάσσια περιοχή πλησίον της Υδρούσσας και η μη λήψη μέτρων άμεσης απομάκρυνσής τους και σε κάθε περίπτωση απαγόρευσης της χρήσης τους και μάλιστα για εμπορικούς σκοπούς, αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος, σε περίπτωση δε ατυχήματος όποιος δεν ενήργησε με βάση τις νόμιμες αρμοδιότητές του θα φέρει ακεραία την ευθύνη.»

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ

Περί τα τέλη Ιουλίου 2015 ξεκίνησε η τοποθέτηση ξύλινων ομπρελών στην Υδρούσσα με σκοπό την δημιουργία ακτής κολύμβησης.

Επειδή:

1. Με το από 1-3-2004 Π.Δ. «Καθορισμός ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη από το Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας» ΦΕΚ 254 Δ΄/5-3-2004 καθορίστηκαν οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης σ’ ολόκληρο το παραλιακό μέτωπο.

Επειδή η Υδρούσσα σύμφωνα με το άρθρο 2 του ανωτέρω Π.Δ. εντάσσεται στην περιοχή 1, ζώνη 1β, ως περιοχή αποκατάστασης φυσικού τοπίου και αττικής χλωρίδας και πανίδας καθώς και προστασίας και ανάδειξης αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων . Εντός της ζώνης διατηρείται το φυσικό ανάγλυφο απαγορεύεται κάθε δόμηση, και επιτρέπονται μόνο διαμορφώσεις περιπάτου και ποδηλάτου. ( σελ.2698 του ως άνω ΦΕΚ)

2. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την επισυναπτόμενη υπ’αριθμ. 3222/2006 απόφασή του απέρριψε την με αριθμό καταθέσεως Ε3674/2004 αίτηση ακυρώσεως των φερόμενων ως ιδιοκτητών της Υδρούσσας αποφαινόμενο, πλην άλλων, ότι στην εν λόγω έκταση δεν επιτρέπεται να κατασκευαστεί ούτε μικρό κτίσμα 60 τ.μ., ούτε να δημιουργηθεί ακτή κολύμβησης. (πρβλ. επισυναπτόμενο ΣΧΕΤΙΚΟ 5 και ιδιαιτέρως σελ. 5 της απόφασης αυτής).

3. Επειδή σύμφωνα με τις παρ. 5,6,7,και 8 του άρθρου 22 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α’ 160) (πρβλ. επισυναπτόμενο ΣΧΕΤΙΚΟ 25) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα ορίζεται ότι:

« 5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη έκθεση της αρμόδιας κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου, μπορεί να ορίζονται, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους, περιοχές της Χώρα, οικισμού ή τμήματα οικισμών στα οποία, σε περίπτωση χρήσεων των ακινήτων διαφορετικών από εκείνες που προβλέπονται από τις ισχύουσες στην περιοχή πολεοδομικές διατάξεις, επιβάλλεται η σφράγιση τους μέχρι ένα χρόνο και σε περίπτωση υποτροπής οριστικά πέραν από την επιβολή άλλων κυρώσεων που προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Στις πιο πάνω περιοχές για κάθε χρήση ή αλλαγή χρήσεως ακινήτων απαιτείται η βεβαίωση της οικείας πολεοδομικής υπηρεσίας ότι η συγκεκριμένη χρήση είναι σύμφωνη με τις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες για την περιοχή χρήσεις. Η βεβαίωση αυτή είναι πέραν από τα τυχόν απαιτούμενα από άλλες διατάξεις σχετικά δικαιολογητικά.

6. Η σφράγιση επιβάλλεται με απόφαση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας και εκτελείται με μέριμνα της οικείας αστυνομικής αρχής.

7. Αυτοί που από πρόθεση ή αυτογνωμόνως καταστρέφουν ή βλάπτουν σφραγίδα που τοποθετείται από την αστυνομική αρχή σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με σκοπό τη συνέχιση της λειτουργίας του ακινήτου ή όσοι με οποιοδήποτε τρόπο ματαιώνουν τη σφράγιση ή θέτουν σε λειτουργία το ακίνητο μετά τη σφράγιση τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 178 του ποινικού κώδικα.

8. Με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία διαπίστωσης της παράβασης, ο τρόπος και η διαδικασία σφράγισης του κτίσματος, η τυχόν υποβολή ενστάσεων κατά της απόφασης σφράγισης, η εκδίκασή τους, τα όργανα κρίσεως και κάθε σχετική λεπτομέρεια.»

4. Επειδή με το άρθρο 2 της κοινής απόφασης των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και ΠΕ.ΧΩ- .Δ,Ε. 44242/2361/17.4-25.5.1989 (Β’ 380),( πρβλ. επισυναπτόμενο ΣΧΕΤΙΚΟ 26) που εκδόθηκε κατ’ επίκληση της ανωτέρω παρ. 8 του άρθρου 22 του ν. 1650/1986 ορίζεται ότι:

«1. Η διαπίστωση της παράβασης γίνεται ύστερα από αυτοψία δύο (2) υπαλλήλων της κατά τόπον αρμοδίας πολεοδομικής υπηρεσίας που συντάσσουν σχετική έκθεση. Η έκθεση αφορά το ακίνητο και τη συγκεκριμένη χρήση και όχι τον κύριο ή το χρήστη, τα ονόματα των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται. Στην έκθεση αναφέρονται τα ονοματεπώνυμα των υπαλλήλων που ενήργησαν την αυτοψία, η ημερομηνία, η θέση και η χρήση του ακινήτου και οι συγκεκριμένες διατάξεις στις οποίες αντίκειται η χρήση.

2. Με την έκθεση, η οποία επέχει θέση και αποφάσεως σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ν. 1650/1986, επιβάλλεται η διακοπή λειτουργίας και η σφράγιση του ακινήτου. Με την έκθεση τάσσεται προθεσμία τριάντα ημερών για την εκτέλεση της από τον υπόχρεο. Η έκθεση είτε κοινοποιείται με απόδειξη στον κύριο ή το χρήστη του ακινήτου είτε θυροκολλείται. Στην έκθεση αναφέρεται ότι κατ’ αυτής επιτρέπεται ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από της κοινοποιήσεως ή της θυροκολλήσεως, που κατατίθεται στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.

3. Η ένσταση παραπέμπεται αμέσως και εκδικάζεται από την επιτροπή της παρα- γράφου 4 του άρθρου 2 του από 5/7-12/7/83 π.δ/τος “Διαδικασία χαρακτηρισμού και κατεδάφισης νέων αυθαιρέτων κατασκευών και ρύθμιση συναφών θεμάτων” (Δ’ 291), όπως τροποποιήθηκε με το από 13/1-28/1/1986 π.δ/γμα (Δ’ 10). Η απόφαση της επιτροπής είναι οριστική και εκδίδεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από τότε που θα παραπεμφθεί η ένσταση σ’ αυτήν».

Εξάλλου, το αναφερόμενο στην τελευταία αυτή διάταξη από 5/7-12/7/1983 π.δ. καταργήθηκε με το άρθρο 9 του π.δ/τος 267/1998 (Α’ 267), που ρυθμίζει τα αυτά με το καταργηθέν π.δ. θέματα, εφαρμοζόμενο συνεπώς εφεξής αντ’ αυτού. Στο άρθρο 4 του π.δ/τος 267/1998 ορίζονται τα σχετικά με την υποβολή έντασης, καθώς και της επιτροπής που είναι αρμόδια για την εκδίκασή της.

5. Επειδή, το σύστημα κυρώσεων του άρθρου 22 του ν. 1650/1986, στις οποίες περιλαμβάνεται η σφράγιση ακινήτου μέχρι ένα χρόνο σε περίπτωση διαπίστωσης χρήσης του ακινήτου διαφορετικής από τις προβλεπόμενες στις ισχύουσες για την περιοχή πολεοδομικές διατάξεις, έχει τεθεί, όπως έχει ήδη κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, καθ’ ερμηνεία των διατάξεων των άρθρων 4 και 24 του Συντάγματος, για την αποτελεσματική, άνευ διακρίσεων και επιλεκτικών εφαρμογών, προστασία του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος (πρβλ. ΣτΕ 1057/2000, 1258/2000 7μ., και ΣτΕ 3116/2005, 2079/2004, 879/2004,1164/2009).

Ειδικότερα, η προβλεπόμενη από τη διάταξη αυτή διοικητική κύρωση της προσωρινής σφράγισης ακινήτου επιβάλλεται κατά δέσμια αρμοδιότητα, με μόνη τη διαπίστωση της συνδρομής των νόμιμων προς τούτο προϋποθέσεων (παράνομη χρήση σε ακίνητο).

Εξάλλου, η επιβολή της προσωρινής σφράγισης μη νόμιμης χρήσης ακινήτου επιφέρει, σε περίπτωση υποτροπής, μετά το πέρας του χρόνου για τον οποίο επιβλήθηκε η προσωρινή σφράγιση, την οριστική σφράγιση της χρήσης αυτής.

Συνεπώς, η χρονική διάρκεια της προσωρινής σφράγισης μη νόμιμης χρήσης ακινήτου καθορίζει το χρονικό σημείο κατά το οποίο επέρχεται η οριστική απομάκρυνση της συγκεκριμένης χρήσης. Κατά την έννοια της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 1650/1986, η οποία αποβλέπει, κατά τα ήδη εκτεθέντα, στην αποτελεσματική προστασία του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, η διάρκεια της προσωρινής σφράγισης καθορίζεται εντός των πλαισίων που διαγράφονται από την ανωτέρω διάταξη βάσει αντικειμενικών και μόνον δεδομένων, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη η υποκειμενική συμπεριφορά ή άλλου είδους υποκειμενικές καταστάσεις του κυρίου ή του χρήστη του ακινήτου.

6. Επειδή η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου μας δεν έχει εκδώσει καμία βεβαίωση χρήσης γης κατ’άρθρο 22 παρ. 5 του ν. 1650/1986 για τη νήσο Υδρούσσα όπως προκύπτει από το υπ’αριθμ. πρωτ. 3444 /5-8-2015 έγγραφό της καθ’όσον δεν έχει υποβληθεί από κανένα ενδιαφερόμενο σχετικό αίτημα.( πρβλ. επισυναπτόμενο ΣΧΕΤΙΚΟ 27)

7. Επειδή η χρήση ακτών κολύμβησης επιτρέπεται μόνο στις ζώνες 3α και 3β του ανωτέρω από 1-3-2004 Π.Δ. «Καθορισμός ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη από το Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας» ΦΕΚ 254 Δ΄/5- 3-2004.

Κατόπιν τούτων :

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Να δοθεί εντολή στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου μας. Λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω νομικό πλαίσιο και η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας,

1. Να προβεί σε αυτοψία στη νησίδα Υδρούσσα ελέγχοντας την νομιμότητα των υφιστάμε- νων χρήσεων καταγράφοντας αυτές με βάση τις διατάξεις του άρθρου 2 του από 1-3-2004 Π.Δ. (ΦΕΚ 254 Δ΄/5-3-2004) και την υπ’αριθμ. 3222/2006 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

2. Να εφαρμόσει τα οριζόμενα στις προπαρατεθείσες παρ. 5,6,7 και 8 του άρθρου 22 του Ν. 1650/1986 και στην κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και ΠΕ.ΧΩ.Δ,Ε. 44242/2361/17.4-25.5.1989 (Β’ 380),

3. Να κοινοποιήσει την έκθεση –απόφασή της στην φερόμενη ως μισθώτρια του χώρου «ΥΔΡΟΥΣΣΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.» και στο Α.Τ. Βούλας προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες».

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Newsletter

Η επικαιρότητα των 3Β κάθε Σάββατο στο email σας