Ώρα εγγραφών στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς Βούλας και Βάρης

Ώρα εγγραφών στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς Βούλας και Βάρης

Ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Μαΐου 2018 οι εγγραφές των παιδιών και νήπιων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για την σχολική χρονιά 2018-2019.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν υποβάλει αίτηση, με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, μέχρι την 1η Ιουνίου 2018.

tspg

Για τα βρέφη και νήπια που επιθυμούν να εγγραφούν στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Δημοτικής Ενότητας Βούλας, οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό της Βούλας, στην οδό Οδυσσέως και Πανός. (Τηλ. 210 8900023).

Για τα βρέφη και νήπια που επιθυμούν να εγγραφούν στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Δημοτικής Ενότητας Βάρης, οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό της Βάρης, στην οδό Νικ. Φωκά, Μουτούση, Ιουστινιανού (Τηλ. 210 8974745).

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς των τριών Δημοτικών Ενοτήτων έχουν το δικαίωμα μίας αίτησης.

Αιτήσεις θα γίνονται επίσης δεκτές για οποιονδήποτε Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με συστημένη επιστολή ταχυδρομείου, η οποία θα πρέπει να έχει αποσταλεί εντός των ημερομηνιών εγγραφών στην διεύθυνση Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής, Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη 16671, με την ένδειξη πάνω στο φάκελο: «Για εγγραφή στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς».

Ημέρες και ώρες υποβολής των αιτήσεων:

Από 21 Μαΐου 2018 έως 1 Ιουνίου 2018 – 09:00 έως 12:00, κατά τις ημέρες λειτουργίας των σταθμών.

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα:

Γενικές πληροφορίες

Δικαιολογητικά εγγραφής

Έντυπο αίτησης

Έντυπο πιστοποιητικού υγείας

Κατάλογος δημοτικών σταθμών