Ελεγκτές νομιμότητας "ξεσκονίζουν" το δημοτικό αναψυκτήριο της Βάρης

Ελεγκτές νομιμότητας “ξεσκονίζουν” το δημοτικό αναψυκτήριο της Βάρης

Τον φάκελο με τις καταγγελίες για το δημοτικό αναψυκτήριο στο Αθλητικό Κέντρο Βάρης “Κ. Μπαγλατζής” μελετά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Με έγγραφό της προς τον Δήμαρχο και πρόεδρο του ΟΑΠΠΑ (Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής), Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, η προϊστάμενη αρχή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, του ζητά να απαντήσει εγγράφως στην αναφορά που κατέθεσε για το θέμα ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και στέλεχος της αντιπολίτευσης, Δημήτρης Κιούκης, ζητώντας όλα τα σχετικά έγγραφα και πρακτικά.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, το εν λόγω αναψυκτήριο μετά από διαγωνιστική διαδικασία όπου συμμετείχε ένας μόνο πλειοδότης, κατέληξε σε σύζυγο μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΠΠΑ, του Οργανισμού που διενήργησε τον διαγωνισμό και έχει στην ιδιοκτησία του το αναψυκτήριο.

Μάλιστα, το συγκεκριμένο στέλεχος της πλειοψηφούσας παράταξης και μέχρι πρότινος συνεργάτης του δημάρχου, συμμετείχε -σύμφωνα με τα κατεγγελλόμενα- και ως πρόεδρος στην Επιτροπή Καθορισμού Τιμήματος για το συγκεκριμένο ακίνητο, που όρισε την τιμή εκκίνησης για την εν λόγω δημοπρασία.

Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι μία ημέρα μετά τη σύνταξη του εγγράφου αυτού, στις 21 Δεκεμβρίου 2016, στη συνεδρίαση του ΔΣ του ΟΑΠΠΑ αποφασίστηκε η καταγγελία της υπάρχουσας σύμβασης και η επαναδημοπράτηση του ακινήτου, αφού οι μισθωτές δεν κατέβαλλαν μισθώματα.

Η συνέχεια της διερεύνησης θα δείξει αν υπάρχουν ποινικές, πειθαρχικές και διοικητικές ευθύνες όσων συμμετείχαν στη διαδικασία της εν λόγω δημοπρασίας, κατά τις καταγγελίες του Δημήτρη Κιούκη ή αντιθέτως αν όλα έγιναν καθαρά και νόμιμα όπως κατ’ επανάληψη έχει υποστηρίξει ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.