Πόσα πληρώνει για ΕΝΦΙΑ ο δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης;

Πόσα πληρώνει για ΕΝΦΙΑ ο δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης;

Ο ΕΝΦΙΑ, ένας αντισυνταγματικός φόρος που όλο καταργείται και όλο παραμένει, πληρώνεται …διπλά από τους δημότες. 

Κι αυτό διότι και οι Δήμοι που εισπράττουν μισθώματα από ακίνητα επιβαρύνονται με το συγκεκριμένο φόρο. Όσο κι αν φαίνεται παράλογο, οι δημόσιοι αυτοί φορείς, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καταβάλλουν στο κράτος από το οποίο επιχορηγούνται, φορολογία επί των περιουσιακών τους στοιχείων.

tspg

Γεγονός που σημαίνει ότι οι κάτοικοι και οι δημότες πληρώνουν διπλά αυτόν τον φόρο, αφού το ποσό αυτό αφαιρείται από τον Προϋπολογισμό του κάθε Δήμου.

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στην προσεχή αναμόρφωση του προϋπολογισμού του για το τρέχον έτος, προβλέπει δαπάνη 115.000 ευρώ για να πληρωθεί ο ΕΝΦΙΑ…