Ενιαίο Κώδικα Αυτοδιοίκησης προωθεί το ΥΠΕΣ

Ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας και αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρική διοίκησης και αυτοδιοίκησης επιχειρεί να υλοποιήσει το υπουργείο Εσωτερικών με την κατάρτιση Ενιαίου Κώδικα Αυτοδιοίκησης. Όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωσή του το υπουργείο με το εν λόγω σχέδιο Κώδικα επιχειρείται «να δοθεί έμφαση στη συνάρθρωση, τη συνέργεια και τη διαντίδραση κεντρικής- αποκεντρωμένης διοίκησης και αυτοδιοίκησης, επιφυλάσσοντας για το κράτος μόνο επιτελικό και συντονιστικό ρόλο».

Ο Υπουργός Εσωτερικών απέστειλε χθες, 03.06.2014, στην Υποεπιτροπή αρμόδια επί θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών με αντικείμενο την επεξεργασία της επόμενης φάσης του Καλλικράτη καθώς επίσης στην ΚΕΔΕ και στην ΕΝΠΕ σχέδιο προτεινόμενου Ενιαίου Κώδικα Αυτοδιοίκησης.

Ο Γιάννης Μιχελάκης, όπως είχε δεσμευθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, προχώρησε στην κατάρτιση του συγκεκριμένου σχεδίου αφού από την έναρξη της ισχύος του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, η μορφή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για την οργάνωση και λειτουργία των ΟΤΑ έχει αλλάξει, κατόπιν πληθώρας νομοθετημάτων, είτε συστηματικού, είτε αποσπασματικού χαρακτήρα, με συνέπεια τη δυσχέρεια στο έργο τους.

Πυρήνας του προτεινόμενου Κώδικα είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών του πολίτη. Το Υπουργείο Εσωτερικών για την κατάρτιση του προτεινόμενου σχεδίου προέβη σε διαβούλευση με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και με τα συναρμόδια Υπουργεία, σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις τους.

Επιδιώχθηκε έτσι η συλλογή, καταγραφή και ορθολογική ταξινόμηση των διάσπαρτων νομοθετημάτων, περί αρμοδιοτήτων των Δήμων και Περιφερειών, προκειμένου να είναι ευχερής ο εντοπισμός τους, αλλά και η αναδιατύπωση και αποσαφήνιση ορισμένων εξ αυτών, ώστε να αποφεύγονται οι παρερμηνείες και κατά συνέπεια η πλημμελής εφαρμογή τους, εξαιτίας της γενικής ή αόριστης περιγραφής τους.