Ενίσχυση 3 άπορων δημοτών Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Ενίσχυση 3 άπορων δημοτών Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Την ενεργοποίηση μιας αδρανούς μέχρι σήμερα διάταξης, που επιτρέπει στους Δήμους να ενισχύουν οικονομικά άπορους πολίτες αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Μετά από εισήγηση της αρμόδιας αντιδημάρχου, Νανάς Καραγιάν, τρεις άποροι δημότες που πληρούσαν όλα τα αυστηρά κριτήρια, θα λάβουν οικονομική ενίσχυση ύψους 500, 1.000 και 1.585 ευρώ, ο καθένας ανάλογα με τις ανάγκες τους. Όπως ενημέρωσε η αντιδήμαρχος, όλοι αντιμετωπίζουν οξύ πρόβλημα διαβίωσης ενώ η άμεση απειλή που έπρεπε να αποσοβηθεί ήταν η διακοπή παροχής ρεύματος από τη ΔΕΗ.

Η Κοινωνική Υπηρεσία, ως ώφειλε, έδρασε με πλήρη εχεμύθεια, ενώ τα στοιχεία των δημοτών τηρούνται στο “εμπιστευτικό πρωτόκολλο”.

Πάντως, με παρέμβασή του, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ζήτησε για λόγους διαφάνειας να τεθούν τα ονόματα των τριών δημοτών στη διάθεση των αρχηγών των δημοτικών παρατάξεων.

Μιλώντας για το θέμα ο Θάνος Ματόπουλος, επικεφαλής της Ριζοσπαστικής Κίνησης Πολιτών, χαιρέτισε την απόφαση τονίζοντας όμως ότι η Κοινωνική Υπηρεσία πρέπει να αναζητά τους ανθρώπους αυτούς, διότι οι ίδιοι είτε από άγνοια των δικαιωμάτων τους είτε από συστολή για λόγους προσωπικής αξιοπρέπειας, δεν προσεγγίζουν τις υπηρεσίες.

[Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Παλμός Γλυφάδας, 12 Δεκεμβρίου 2015]