Οι νέες επιτροπές του ΟΑΠΠΑ στον Δήμο 3Β

Οι νέες επιτροπές του ΟΑΠΠΑ στον Δήμο 3Β

Επικαιροποίηση της απόφασης για τα μέλη των επιτροπών του αποφάσισε σε πρόσφατη συνεδρίαση (27 Απριλίου 2015) του Διοικητικού του Συμβουλίου, το νομικό πρόσωπο του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής. 

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα πολιτικά πρόσωπα που η διοίκηση Κωνσταντέλλου επέλεξε να στελεχώσουν τις επιτροπές προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από την παράταξη του δημάρχου. Στις συνολικά 15 θέσεις ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη των Επιτροπών που έχουν δοθεί σε πολιτικά πρόσωπα του Δήμου, μόλις 2 (!) θέσεις κατέλαβαν πρόσωπα από άλλες παρατάξεις.

tspg

Συγκεκριμένα, η Μαρία Σίνα της Ανεξάρτητης Κίνησης ψηφίστηκε ως αναπληρωματικό μέλος στην Επιτροπή Καθορισμού τιμήματος για την εκμίσθωση ακινήτων και ο Νατάλης Πέτροβιτς του Κύματος Ενωμένων Πολιτών ως επικεφαλής στην Επιτροπή Καταγραφής Ελλείψεων Αθλητικών Χώρων.

Σύμφωνα με την απόφαση, στην Επιτροπή Καταγραφής Ελλείψεων Αθλητικών Χώρων μέλος και πρόεδρος είναι:

 • Νατάλιος Πέτροβιτς,  Διοικητικός Σύμβουλος.

Στην Επιτροπή Παραλαβής- Παράδοσης Μισθωμένων Ακινήτων μέλη είναι:

Τακτικά Μέλη:

 • Ιωάννης Αγαλιώτης, Διοικητικός Σύμβουλος-Αντιπρόεδρος του ΝΠΔΔ ως Πρόεδρος της Επιτροπής
 • Βασίλειος Γραμμένος, Διοικητικός Σύμβουλος
 • Αθανάσιος Μαυρέλης, Υπάλληλος της Τ.Υ. του Δήμου, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός.

Αναπληρωματικά Μέλη:

 • Αθανάσιος Σκουρλής, Διοικητικός Σύμβουλος
 • Νικόλαος Τυρόπουλος, Διοικητικός Σύμβουλος
 • Δάγλας Ανδρέας, Υπάλληλος της Τ.Υ. του Δήμου, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός.

Στην Επιτροπή Επιλογής βρεφών-νηπίων των Παιδικών Σταθμών μέλη είναι:

 • Σφήκα Βασιλική, Διοικητική Σύμβουλος, ως Πρόεδρος της Επιτροπής,
 • Γεωργάρας Σπυρίδων -Διοικητικός Σύμβουλος
 • Νικηφοράκη Δήμητρα -Διοικητική Σύμβουλος.
 • Κυριακή Κότσιαλου, ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος, Προϊσταμένη του Τμήματος Παιδικής Αγωγής & Φροντίδας
 • Ιωάννα Μιχαλοπούλου, ΔΕ βοηθός Βρεφοκόμος, υπεύθυνη Παιδ. Σταθμού Ηρακλειδών
 • Αικατερίνη Ξυνού ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος,υπεύθυνη Παιδ. Σταθμού Μηλαδέζας
 • Σπυριδούλα Αντωνοπούλου, ΔΕ βοηθός Βρεφοκόμος, υπεύθυνη Παιδ. Σταθμού Ηρακλειδών

Στην Επιτροπή Καθορισμού τιμήματος για την εκμίσθωση ακινήτων, μέλη είναι:

Τακτικά μέλη

 • Βασίλειος Γραμμένος, Διοικητικός Σύμβουλος, ως Πρόεδρος της Επιτροπής
 • Αννα-Αρίστη Φαρμακίδη, Διοικητική Σύμβουλος

Αναπληρωματικά μέλη :

 • Μαρία-Σίνα Χόβρη, Διοικητική Σύμβουλος
 • Σφήκα Βασιλική, Διοικητική Σύμβουλος

Στην Επιτροπή Διεξαγωγής Δημοπρασιών μέλη είναι:

Τακτικά Μέλη:

 • Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Δήμαρχος/ Πρόεδρος
 • Άννα-Αρίστη Φαρμακίδη, Διοικητική Σύμβουλος
 • Βασίλειος Γραμμένος, Διοικητικός Σύμβουλος

Με αναπληρωματικά μέλη :

 • Ιωάννης Αγαλιώτης, Αντιπρόεδρος, Διοικητικός Σύμβουλος
 • Σπυρίδων Γεωργάρας, Διοικητικός Σύμβουλος
 • Νικόλαος Ψαλλίδας, Διοικητικός Σύμβουλος