Νέα Επιτροπή του Δήμου 3Β για τα αδέσποτα ζώα

Νέα Επιτροπή του Δήμου 3Β για τα αδέσποτα ζώα

Τη νέα σύνθεση της πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς ανακοίνωσε ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. 

Πρόκειται για την Επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 12α του άρθρου 46 του Νόμου 4235/2014 αποτελούμενη από τους:

tspg

1. Την κα. Αργυράκη Ρεγγίνα, από το Ζωοφιλικό Σύλλογο Βουλιαγμένης,

2. Την κα. Οικονομίδη Βασιλική, από το Ζωοφιλικό Σύλλογο Βουλιαγμένης,

3. Την κα. Κρύψη Στυλιανή, εκπαιδεύτρια σκύλων,

4. Τον κο. Γιαννίτσα Ευστράτιο, κτηνίατρο,

5. Την κα. Κασιδόκωστα Σταματίνα, υπάλληλο του Δήμου, ως εκπρόσωπο του Δήμου,

6. Τον κο. Κασιδόκωστα Παντελή, Δημοτικό Σύμβουλο, ως αναπληρωτή της εκπροσώπου του Δήμου κας Κασιδόκωστα Σταματίνας.

Η ως άνω Επιτροπή αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με τον ορισμό της περίπτωσης στ΄του άρθρου 1 του Ν. 4235/2014 όπως ισχύει και αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν κατά την διαχείριση των αδέσποτων ζώων.