Με καθυστέρηση έρχεται Επιτροπή Διαβούλευσης στα 3Β

Με καθυστέρηση έρχεται Επιτροπή Διαβούλευσης στα 3Β

Τη διαδικασία συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, το γνωμοδοτικό όργανο της κοινωνίας των πολιτών που προβλέπει ο Καλλικράτης, ξεκίνησε η δημοτική αρχή Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, οι φορείς πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους και κατόπιν θα ακολουθήσει συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα ψηφιστεί στο σύνολό της η Επιτροπή. Ήδη αυτές τις ημέρες έχουν ειδοποιηθεί σχετικά οι φορείς της πόλης.

tspg

Κατά το νόμο, η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Ο συνολικός αριθμός των μελών της, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από 25 έως 50 μέλη. Σε ποσοστό ενός τρίτου του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Στη Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος που ορίζει ο δήμαρχος με απόφασή του.

Βέβαια, η δημοτική αρχή ήταν υποχρεωμένη να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία μέσα στους πρώτους δύο μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων της. Στα 3Β η διαδικασία ξεκινά στους τρεις μήνες.

Η χαρακτηριστική αυτή καθυστέρηση οδήγησε και σε παρατυπίες ως προς τη σύνταξη του προϋπολογισμού, ένα θέμα που ανέδειξαν στο σχετικό Δημοτικό Συμβούλιο ο Θάνος Ματόπουλος και ο Δημοσθένης Δόγκας.

Συγκερκιμένα, ένα από τα βασικότερα καθήκοντα της Επιτροπής Διαβούλευσης είναι να γνωμοδοτήσει επί του σχεδίου Προϋπολογισμού που συντάσσει η εκάστοτε διοίκηση. Η δημοτική αρχή Κωνσταντέλλου όμως, πήρε τη γνωμοδότηση της παλιάς Επιτροπής Διαβούλευσης (δείτε την εδώ), που είχε συνεδριάσει τον Ιούλιο, συζητώντας επί του προσχεδίου που είχε ετοιμάσει η διοίκηση Πανά!

Το γεγονός παραδέχτηκε δημόσια ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, εξηγώντας πάντως ότι το “γράμμα του νόμου” τηρήθηκε και ότι δεν υπάρχει λόγος ακυρότητας του προϋπολογισμού.