Εκταμιεύτηκαν 21,22 εκατ. ευρώ για τους Δήμους

Ο Υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης υπέγραψε απόφαση σύμφωνα με την οποία κατανέμει, από το λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το ποσό των 21.220.000,00 ευρώ σε όλους τους δήμους της χώρας ως τακτική επιχορήγηση.

Το παραπάνω ποσό προορίζεται για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων και εκταμιεύεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του 2013.