Συνδεθείτε μαζί μας

Αναζητείστε όλα μας τα άρθρα με τον κατάλληλο όρο

Δημοτικό Συμβούλιο

Πώς θα επιχορηγούνται στο εξής τα αθλητικά σωματεία στα 3Β

Τα κριτήρια για την επιχορήγηση των αθλητικών συλλόγων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης καθόρισε το Δημοτικό Συμβούλιο στην τελευταία του συνεδρίαση. 

Επιπρόσθετα, συνέστησε μια Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα προτείνει το ύψος της χρηματοδότησης των δράσεων κάθε συλλόγου στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο έχει και την αποκλειστική αρμοδιότητα κατανομής των χρημάτων.

Σημειωτέον ότι η διοίκηση Κωνσταντέλλου αποφάσισε να εξαιρέσει από την επιχορήγηση όλους τους εξωραϊστικούς και πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου, με το σκεπτικό ότι οι όποιες εκδηλώσεις των φορέων αυτών μπορούν να συνδιοργανώνονται με τον ΟΑΠΠΑ (Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής). Ο Δήμος έτσι θα έχει λόγο για το περιεχόμενο και τη μορφή των εκδηλώσεων και θα συμβάλλει σε ένα ποσοστό στην κάλυψη των όποιων εξόδων.

Η Επιτροπή αποτελείται από τους:

Άννα Κανέλλου, Διευθύντρια Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, ως συντονίστρια, Ιωάννη Αγαλιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο Αντιπρόεδρο του ΟΑΠΠΑ, Δημήτρη Τάγαρη, προϊστάμενο Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών, Ευανθία Φρακτοπούλου, υπάλληλο του Γραφείου Δημάρχου και τους Δημοτικούς Συμβούλους Νικόλαο Ψαλλίδα, Βασίλειο Παπαμιχαήλ και Δημήτριο Μπελετσιώτη.

Τα κριτήρια αξιολόγησης που έθεσε το Δημοτικό Συμβούλιο είναι τα εξής:

Α. Μαζικότητα Συλλόγου με βάση των αριθμό των ενεργών μελών

Β. Δραστηριότητα Συλλόγου σε σχέση με παρελθούσες δράσεις, αριθμός εγγεγραμμένων αθλητών, διακρίσεις

Γ. Τεκμηρίωση της δράσης όπως προκύπτει από την αίτηση

Δ. Εμβέλεια δράσης σε συνάρτηση του αριθμού ωφελουμένων και σημαντικότητα της προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο

Ε. Κοινωνική προσφορά με βάση τον αριθμό των δωρεάν συμμετοχών οικονομικά αδυνάτων δημοτών.

Σχετικά με το κριτήριο της Κοινωνικής Προσφοράς των Συλλόγων, η διάθεση των δωρεάν θέσεων – συμμετοχών θα γίνεται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας βάσει κοινωνικών κριτηρίων.

Στη συνέχεια θα υπάρξει αναλυτικός πίνακας όπου θα αποτυπώνονται οι δράσεις, η μαζικότητα του Συλλόγου, η προηγούμενη δραστηριότητά του, η εμβέλεια της δράσης καθώς και η κοινωνική προσφορά. Με τον τρόπο αυτό θα απεικονίζεται και θα αξιολογείται η κάθε πρόταση σε σύγκριση με τις υπόλοιπες κατατεθειμένες προτάσεις.

Οι σύλλογοι που έχουν ήδη επιχορηγηθεί κατά τα προηγούμενα έτη οφείλουν να καταθέσουν απολογισμό για να μπορέσουν να επιχορηγηθούν εκ νέου.

Δεν τίθεται ανώτατο χρηματικό πλαφόν. Το ύψος της χρηματοδότησης θα το καθορίζει η επιτροπή αξιολόγησης και θα προκύπτει από τα αιτήματα που θα κατατεθούν.

Προς τους Αθλητικούς Συλλόγους της περιοχής θα γνωστοποιηθεί η πρόθεση του Δήμου να ενισχύσει τις δράσεις και τα προγράμματα που θα αναπτύξουν μέσα στο έτος 2015.

Θα καθορίζεται συγκεκριμένος χρόνος μέσα στον οποίο θα έχουν τη δυνατότητα να προετοιμάσουν και να υποβάλουν σχετική έντυπη αίτηση με τις προτάσεις τους.

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι φορείς ότι η διάθεση των συγκεκριμένων κονδυλίων καλύπτει ΜΟΝΟ τις δαπάνες υλοποίησης της συγκεκριμένης δράσης και σε καμία περίπτωση δεν αφορά λειτουργικά έξοδά τους.

Όλα τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ (καταστατικά, φορολογική ενημερότητα κ.λπ.) και τα διοικητικά τους όργανα να είναι νομίμως υφιστάμενα, σύμφωνα με το καταστατικό τους. Θα πρέπει να υπάρχει απόφαση της Διοίκησης του φορέα για την κατάθεση πρότασης επιχορήγησης εκδηλώσεων.

Οι εκδηλώσεις θα πρέπει να αφορούν στο ευρύτερο κοινό της τοπικής κοινωνίας του Δήμου και να προάγουν τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.

Χρηματοδοτούνται οι εκδηλώσεις που προγραμματίζονται χρονικά στο διάστημα από τη λήψη της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και μέχρι του τέλους εκάστου έτους.

Σχολιάστε

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Newsletter

Η επικαιρότητα των 3Β κάθε Σάββατο στο email σας