Εποχικό προσωπικό ζητά η Εθνική Τράπεζα Βουλιαγμένης και Βάρκιζας

Εποχικό προσωπικό ζητά η Εθνική Τράπεζα Βουλιαγμένης και Βάρκιζας

Σύνολο 160 εποχικών υπαλλήλων ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για τη θερινή περίοδο που έρχεται. 

Ανάμεσα στα καταστήματα που ζητούν εποχικό προσωπικό είναι αυτό της Βάρκιζας και αυτό της Βουλιαγμένης.

tspg

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, “για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι, μόνιμοι κάτοικοι στο Δήμο της έδρας των Καταστημάτων, θα πρέπει να απευθύνονται στα οικεία Καταστήματα“.

Αναλυτικά, ο πίνακας των καταστημάτων που ζητούν εποχικό προσωπικό βρίσκεται εδώ.