Για τα ετήσια ...πανηγύρια αποφασίζουν Βάρη, Βούλα και Βουλιαγμένη

Για τα ετήσια …πανηγύρια αποφασίζουν Βάρη, Βούλα και Βουλιαγμένη

Τη σύνταξη ενός ενιαίου Κανονισμού για τις ετήσιες γιορτές σε δημόσιους χώρους προωθεί ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Για το σκοπό αυτό τις επόμενες ημέρες θα συγκληθούν και θα γνωμοδοτήσουν σχετικά τα Συμβούλια Δημοτικής Κοινότητας Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης.

tspg

Την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016 στις 7 μ.μ. θα συνεδριάσει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Βούλας.

Την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016 στις 8 μ.μ. θα συνεδριάσει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

Την Πρασκευή 4 Μαρτίου 2016 στις 8 μ.μ. θα συνεδριάσει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Βάρης.

Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται στις αίθουσες των δημαρχείων κάθε πόλης.

Ενιαίο θέμα της ημερήσιας διάταξης και στα τρία σώματα είναι: “Συζήτηση και υποβολή προτάσεων επί του προσχεδίου κανονιστικής απόφασης για τις ετήσιες εμποροπανηγύρεις του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης“.