Πέτρος Φιλίππου: Η Αυτοδιοίκηση κοντά στους μετανάστες

Πέτρος Φιλίππου: Η Αυτοδιοίκηση κοντά στους μετανάστες

Για το μείζον θέμα των μεταναστευτικών ροών που καταλήγουν στη χώρα μας τοποθετήθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, ο αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής, Πέτρος Φιλίππου. 

Ο Π. Φιλίππου αφού ανέλυσε το φαινόμενο, κατέληξε στην παρουσίαση του τρόπου αντιμετώπισης τον οποίο εισηγείται σήμερα η κυβέρνηση, προτείνοντας τη δημιουργία διαπαραταξιακής επιτροπής “που θα αναζητήσει και θα βρει κατάλληλους χώρους που θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για την προσωρινή φιλοξενία των προσφύγων”.

tspg

Διαβάστε ένα μέρος από την ομιλία του:

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να αναλάβει ενεργό ρόλο στην προσπάθεια αυτή καθώς οι πρώτες που πλήττονται από την αυξανόμενη μεταναστευτική ροή είναι οι τοπικές κοινωνίες, οι οποίες και υφίστανται τις επιπτώσεις ειδικά στα σημεία εισόδου των μεταναστών που είναι τα νησιά και τα σύνορα της χώρας. Οι τοπικές κοινωνίες, οι δήμοι και η εκκλησία μέχρι στιγμής έχουν ανταποκριθεί με αίσθημα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης όπου έχει χρειαστεί, χωρίς όμως να έχουν την ανάλογη στήριξη από την πολιτεία για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να αναλάβει ενεργό ρόλο στην προσπάθεια αυτή καθώς οι πρώτες που πλήττονται από την αυξανόμενη μεταναστευτική ροή είναι οι τοπικές κοινωνίες, οι οποίες και υφίστανται τις επιπτώσεις ειδικά στα σημεία εισόδου των μεταναστών που είναι τα νησιά και τα σύνορα της χώρας

Στις συσκέψεις που προηγήθηκαν η Τοπική Αυτοδιοίκηση έθεσε υπόψη των αρμοδίων φορέων τα προβλήματα που αντιμετωπίζει τόσο εξαιτίας της έλλειψης υποδομών και της πλημμελούς οργάνωσης αυτών, όσο λόγω της έλλειψης οικονομικής στήριξης και κυρίως του τεράστιου γραφειοκρατικού προβλήματος που υπάρχει στην εκταμίευση κονδυλίων προς αυτή την κατεύθυνση γιατί συνήθως από τις Υπηρεσίες Εντελλόμενων δεν εγκρίνονται τέτοιου είδους κονδύλια.

Από την πλευρά της, η ΕΝΠΕ έθεσε το θέμα της απλοποίησης των διαδικασιών στον υπουργό Εσωτερικών Νίκο Βούτση, ο οποίος ζήτησε από την ΕΝΠΕ και την ΚΕΔΕ να υποβάλλουν τις τεκμηριωμένες προτάσεις τους ώστε να προωθηθεί σχετική νομοθετική ρύθμιση. Η ΕΝΠΕ ανταποκρίθηκε στο αίτημα του υπουργού και κατέθεσε πρόταση, σύμφωνα με την οποία «Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν ιδίως από την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης του μεταναστευτικού ρεύματος δίνεται η δυνατότητα στις περιφέρειες να εκτελούν δαπάνες για τη διαχείριση αυτών στο επίπεδο της σίτισης, στέγασης, μεταφοράς, εκτέλεσης έργων, διαμόρφωσης ανοικτών δομών κράτησης και στήριξης των κατά τόπους Λιμενικών και Αστυνομικών αρχών, διοικητικής μέριμνας καθώς και εξασφάλισης της ετοιμότητας του δυναμικού και των μέσων όλων των συναρμόδιων φορέων συμπεριλαμβανομένων και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών αρμοδιότητας της κεντρικής διοίκησης που δρουν στα γεωγραφικά όρια της Περιφέρειας. Η πραγματοποίηση των δαπανών αυτών θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία».

Για τον λόγο αυτό, η πρόταση του ΥΠΕΣ είναι

α). οι μετανάστες να διαμοιράζονται αναλογικά για όσο διάστημα παραμένουν στη χώρα μας σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο και

β). η αξιοποίηση των κονδυλίων που θα διατεθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο των Περιφερειών για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού να γίνει με προγράμματα παροχής φιλοξενίας για αιτούντες άσυλο σε αυτόνομα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα.

Τα προγράμματα αυτά έχουν ήδη εφαρμοστεί με εξαιρετική επιτυχία πιλοτικά στην Αθήνα αλλά και προηγουμένως σε άλλα Ευρωπαϊκά κράτη, καθώς συνδυάζουν τη στέγαση με την ένταξη, παρέχοντας ένα φάσμα υπηρεσιών, όπως: στέγαση είτε σε ανοιχτά κέντρα προσωρινής φιλοξενίας είτε σε ιδιωτικούς χώρους (κατοικίες και διαμερίσματα) με μέριμνα για: σίτιση, παροχή ειδών ένδυσης και υπόδησης, υποστηρικτικές υπηρεσίες (παροχή κοινωνικής, ψυχολογικής και ιατρικής υποστήριξης, χορήγηση φαρμάκων), ένταξη επωφελούμενων σε προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας υλοποιούμενα από φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, χορήγηση μηνιαίας κάρτας απεριορίστων διαδρομών με τα μαζικά μέσα μεταφοράς, επικοινωνία μέσω της διαμεσολάβησης διερμηνέα.

Παρουσιάζεται λοιπόν το φαινόμενο στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως είναι η Αθήνα, να βρίσκονται ευκολότερα χώροι υποδοχής και φιλοξενίας – αμφιβόλου καταλληλότητας πολλές φορές – ενώ αντίθετα σε μικρότερους δήμους ή σε περιφερειακούς δήμους να παρατηρείται μεγαλύτερη δυσκολία που οφείλεται είτε στο αίσθημα ξενοφοβίας που σε κάποιες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένο είτε στην ελλιπή ενημέρωση των πολιτών.

Επομένως, τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος είναι:

  • Η άμεση σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής αποτελούμενης από περιφερειακούς συμβούλους που θα αναζητήσει και θα βρει κατάλληλους χώρους που θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για την προσωρινή φιλοξενία των προσφύγων.
  • Η υλοποίηση – το συντομότερο δυνατό – από την κυβέρνηση των προτάσεων που υπέβαλε στον υπουργό Εσωτερικών η ΕΝΠΕ ώστε να διευκολυνθούν οι διαδικασίες φιλοξενίας, όπως προαναφέραμε.
  • Η αξιοποίηση σε συνεργασία με τους δήμους των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που χρηματοδοτούν την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών.