Πιλοτικά σε καφέ κάδους τα οργανικά απόβλητα επιχειρήσεων στα 3Β

Πιλοτικά σε καφέ κάδους τα οργανικά απόβλητα επιχειρήσεων στα 3Β

Ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα για πρώτη φορά η αποκομιδή των καφέ κάδων από επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, ξενοδοχεία και υπεραγορές τροφίμων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Το πρόγραμμα βρίσκεται σε πιλοτικό στάδιο κατά το οποίο έχουν τοποθετηθεί ειδικοί καφέ κάδοι για τη συλλογή υπολειμμάτων τροφών (όπως φρούτα, λαχανικά, μαγειρεμένο φαγητό κ.ά.) σε σχετικές επιχειρήσεις εντός του Δήμου.

tspg

Το υλικό συλλέγεται με ειδικό όχημα και οδηγείται σε μονάδα κομποστοποίησης για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού μαζί με τα κλαδέματα που μαζεύουν οι υπηρεσίες του Δήμου.

Η δημοτική αρχή δηλώνει ότι έχει στόχο “σύντομα να το επεκτείνει και σε οικιακούς χρήστες” (περισσότερα εδώ).