Συνδεθείτε μαζί μας

Αναζητείστε όλα μας τα άρθρα με τον κατάλληλο όρο

Δημοτικό Συμβούλιο

Οι κανόνες της προεκλογικής περιόδου σε Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη

Ένα αυστηρό πλαίσιο τήρησης της καθαριότητας και της τάξης στις τρεις πόλεις έθεσαν τα πολιτικά κόμματα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για την προεκλογική περίοδο μέχρι την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.

Οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων συνεδρίασαν στο Δημαρχείο Βούλας και τη συμφωνία τους επικύρωσε με ομόφωνη απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β.

Η προεκλογική προβολή λοιπόν των κομμάτων θα γίνει ως εξής:

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

1. Επιτρέπεται η αφισοκόλληση σε πλαίσια που θα τοποθετήσει ο Δήμος στα σημεία:

Βάρη:

α) Πλατεία ΝΗΣΩΝ επί της οδού Πανός (Δίλοφο)
β) Πλατεία ΔΙΒΟΛΗ επί της συμβολής των οδών Βορρέου & Βορεάδων (Βάρκιζα)
γ) Πλατεία ΒΑΡΚΙΖΑΣ επί της συμβολής των οδών Απόλλωνος & Θέμιδος (Βάρκιζα)
δ) Πλατεία ΔΗΜΑ επί της συμβολής των οδών Βάκχου & Βας. Κωνσταντίνου (Βάρη)
ε) Πλατεία ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ επί της οδού Αθανασίου Διάκου (Μηλαδέζα)
στ) Χώρος στάθμευσης στο Ο.Τ. 374 επί της οδού Αθανασίου Διάκου (Κόρμπι)
ζ) Επί της συμβολής των οδών 25ης Μαρτίου & 28ης Οκτωβρίου (Χέρωμα)

Βούλα:

α) Βασ. Παύλου και Δημοκρατίας (έμπροσθεν του μαντρότοιχου του Ασκληπιείου Βούλας)
β) Βασ. Παύλου και Λυκούργου
γ) Σωκράτους και Παπάγου
δ) Προόδου και Ζακύνθου
ε) Βασ. Γεωργίου και Καλύμνου
στ) Καλύμνου και Βασ. Γεωργίου
ζ) Καζαντζάκη

Βουλιαγμένη: 

α) Θησέως έναντι αριθμού 14
β) Πανδώρας έναντι αριθμού 10

Στα παραπάνω σημεία θα τοποθετηθούν όσα πλαίσια απαιτούνται προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες προβολής των υποψηφίων κομμάτων που θα το ζητήσουν, τα οποία αριθμούνται από αριστερά προς δεξιά και διατίθενται στα κόμματα σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών.

1. Δεν επιτρέπεται η αφισοκόλληση σε άλλους χώρους πλην αυτών που  έχουν καθορισθεί.

2. Απαγορεύεται η ανάρτηση πανό, αεροπανό και πάσης φύσεως όμοιων αντικειμένων πάνω από δρόμους, πλατείες και λοιπούς χώρους. Σε περίπτωση που τοποθετηθούν πανό ή αεροπανό, θα αφαιρεθούν άμεσα.

3. Επιτρέπεται η χρήση φωτεινών διαφανειών (σλάιντς) σε ανοικτούς χώρους, με την προϋπόθεση ότι δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και δεν δημιουργούνται γενικά οποιασδήποτε μορφής προβλήματα για την ασφαλή κυκλοφορία όπως παρακάτω:

Α) Κατά την ημέρα της κεντρικής ομιλίας και στο χώρο της ομιλίας. Σε περίπτωση που θα συμπέσουν περισσότερες από μία ομιλία την ίδια ημέρα, η ώρα προβολής για κάθε κόμμα θα καθοριστεί μεταξύ των ενδιαφερομένων κομμάτων.

Β) Κατά τις απογευματινές ώρες από 18:00 – 22:00 στα εκλογικά κέντρα των κομμάτων τα οποία θα φροντίζουν να μην ενοχλούνται τα άλλα εκλογικά κέντρα.

4. Απαγορεύεται η χρήση χρωστικών ουσιών, όπως σπρέι χρώματα κ.λ.π., και η αναγραφή συνθημάτων στις εξωτερικές επιφάνειες δημοσίων ή ιδιωτικών χώρων, όπως και σε χώρους που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2946/2001, όπως ισχύει.

5. Δεν επιτρέπεται η επικόλληση αφισών ή άλλων εντύπων σε πλαίσια καθώς και η χρήση χώρων που έχουν διατεθεί, σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σε άλλα κόμματα ή σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων.

6. Τα κόμματα ή οι συνασπισμοί συνεργαζομένων κομμάτων υποχρεούνται να φροντίζουν για την ευπρεπή εμφάνιση των χώρων που τους διατέθηκαν καθώς και για τον καθαρισμό τους από τις κολλητικές ουσίες, αφίσες κ.λπ.

7. Τα αυτοκόλλητα απαγορεύονται ρητά σε οποιοδήποτε κοινόχρηστο χώρο.

8. Απαγορεύεται ρητά η ρίψη Φέιγ-βολάν. Έντυπα των κομμάτων απαγορεύεται να διακινούνται μέσα, έξω και γύρω από τα σχολεία.

9. Απαγορεύεται έμπροσθεν των εκλογικών κέντρων ψηφοφορίας η τοποθέτηση οποιονδήποτε μηνυμάτων κινητών, ακινήτων ή αυτοκινήτων

ΧΡΗΣΗ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων από τα εκλογικά κέντρα, γραφεία και οχήματα των κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων επιτρέπεται μόνο μία ημέρα πριν τις προγραμματισμένες κεντρικές ή τοπικές συγκεντρώσεις και τις παρακάτω ώρες:

α) Από 19:00 – 22:00 την προηγούμενη από τη συγκέντρωση ημέρα.
β) Από 11:00 – 13:00 την ημέρα της συγκέντρωσης
γ) Μία (1) ώρα και τριάντα (30) λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της συγκέντρωσης και
δ) Δέκα πέντε (15) λεπτά της ώρας μετά από τη λήξη της συγκέντρωσης.

2. Τις παραπάνω ώρες, επιτρέπεται η εκφώνηση μόνο συνθημάτων. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μετάδοση μουσικών υποκρούσεων και ασμάτων στις περιπτώσεις (γ) και (δ) της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η χρήση των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων σε ώρες κοινής ησυχίας.

3. Απαγορεύεται η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων κάθε μορφής σε περίπτερα ή άλλες κατασκευές, καθώς και σε τροχόσπιτα που θα τοποθετηθούν από τα κόμματα ή τους συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων, σε χώρους που θα παραχωρηθούν σ’ αυτούς από το δήμο, έστω και αν σε κάποιο από αυτά χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκλογικού κέντρου.

4. Απαγορεύεται η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, σε εκλογικά κέντρα, γραφεία και οχήματα, εφόσον γειτνιάζουν με νοσηλευτικά ιδρύματα και σχολεία.

5. Ο βαθμός της έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 70 DB στην πηγή της εκπομπής.

6. Απαγορεύεται εντελώς η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων κάθε μορφής από εκλογικά κέντρα, γραφεία και οχήματα των κομμάτων ή των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων κατά την παραμονή και την ημέρα των εκλογών.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

1. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η τοποθέτηση από τα πολιτικά κόμματα ή τους συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων καλαίσθητων περιπτέρων ή άλλων κατασκευών στους χώρους που τους διατίθενται, των οποίων οι διαστάσεις δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από 2Χ2Χ2 μέτρα καθώς και τροχόσπιτα που το μήκος τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) μέτρα. Στους χώρους αυτούς δεν επιτρέπεται η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων.

2. Τα περίπτερα ή άλλες κατασκευές, καθώς και τα τροχόσπιτα που θα τοποθετήσουν τα κόμματα ή οι συνασπισμοί συνεργαζομένων κομμάτων πρέπει να αποσυρθούν με φροντίδα τους μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών και το δεκτικό ανακύκλωσης υλικό να διατεθεί για το σκοπό αυτό. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, θα απομακρύνονται ή θα καταστρέφονται από τις υπηρεσίες του Δήμου. Μέσα στην ίδια προθεσμία τα πολιτικά κόμματα ή οι συνασπισμοί συνεργαζομένων κομμάτων υποχρεούνται, γενικότερα, με δαπάνη τους να αποκαταστήσουν τα πράγματα στην προηγούμενη κατάσταση.

Τα εξής κόμματα θα έχουν περίπτερα σε κεντρικά σημεία των τριών πόλεων: ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, Λαϊκή Ενότητα, Το Ποτάμι, ΚΚΕ και Ανεξάρτητοι Έλληνες.

Για τα πολιτικά κόμματα τα οποία δεν παραβρέθηκαν αλλά επιθυμούν να τοποθετήσουν περίπτερο θα διατεθούν χώροι όπου υπάρχουν διαθέσιμοι.

Η κεντρική ομιλία κάθε πολιτικού κόμματος, μπορεί να γίνει στο χώρο του Δημοτικού parking της Κεντρικής Πλατείας της Δημοτικής Ενότητας Βούλας στην πάνω γωνία Αγ. Ιωάννου και Β. Παύλου περίπου στο 1/4 του χώρου, σε εξέδρα που θα τοποθετηθεί με ευθύνη του Δήμου και θα στολίζεται κάθε φορά με ευθύνη του κάθε πολιτικού κόμματος που θα τη χρησιμοποιεί, το πρωί της ίδιας μέρας, το οποίο θα πρέπει και να την επαναφέρει στην αρχική της κατάσταση αμέσως μετά τη λήξη της ομιλίας.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Για τους παραβάτες εφαρμόζονται, ο ισχύον κανονισμός και τα προβλεπόμενα πρόστιμα που προβλέπονται από την υπ’ αρ. 154/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Newsletter

Η επικαιρότητα των 3Β κάθε Σάββατο στο email σας