Συνδεθείτε μαζί μας

Αναζητείστε όλα μας τα άρθρα με τον κατάλληλο όρο

Δημοτικό Συμβούλιο

Νέος κανονισμός για τα Νεκροταφεία Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης

Τα 47 φτάνουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης που θα συνεδριάσει σχεδόν ένα μήνα μετά την προηγούμενη σύγκλησή του, λόγω της απουσίας του δημάρχου σε επαγγελματικό ταξίδι. 

Η συνεδρίαση ορίστηκε για την Τετάρτη 1η Mαρτίου στις 19:00 στο δημαρχείο της Βούλας και μεταξύ των θεμάτων ξεχωρίζουν η έγκριση της μελέτης για Δημοτική Συγκοινωνία των 3Β, η έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων και βέβαια οι τροποποιήσεις στον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα.

1. Ενημέρωση – παρουσίαση του γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (G.I.S.) και της διαδικτυακής – mobile εφαρμογής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

2. Έγκριση της μελέτης με τίτλο “Μελέτη προσδιορισμού συστήματος Δημοτικής Αστικής Συγκοινωνίας”.

3. Έγκριση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 338 ΣΤΗ ΜΗΛΑΔΕΖΑ».

4. 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2017.

5. 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017.

6. 1η αναμόρφωση Προϋπολογισμού Ο.Α.Π.Π.Α. έτους 2017.

7. Τροποποίηση της 142/2015 Απόφασης του Δ.Σ. περί αναπροσαρμογής ή μη, των τελών ελλιμενισμού”.

8. Κανονισμός Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

9. Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπου παραγωγικών τάξεων της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

10. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου με τίτλο “Κατασκευές νέων κοινοχρήστων χώρων και πλατειών Δ.Ε. Βάρης αλλά και για την επιλογή μετά από κλήρωση από του συνόλου των μελών του Δ.Σ. ενός δημοτικού συμβούλου ως τακτικό μέλος και ενός δημοτικού συμβούλου ως αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής παραλαβής του έργου.

11. Αντικατάσταση μελών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

12. Προγραμματισμός Προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έτους 2017.

13. Προγραμματισμός – Έγκριση Προσλήψεων Εποχικού Προσωπικού για την κάλυψη Κατεπειγουσών Αναγκών στην Πυρασφάλεια με Τρίμηνη Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έτους 2017.

14. Ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος του Κ.Δ.Α.Π. «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής», έτους 2017 – 2018.

15. Μείωση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης του έργου: “Εξοικονομώ – παρεμβάσεις στα υφιστάμενα 4 Δημοτικά Κτίρια”.

16. Έγκριση των όρων για την σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο “Συντήρηση & βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης” με την Περιφέρεια Αττικής και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της.

17. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Στατική ενίσχυση 1ου Δημοτικού Σχολείου Βάρης”.

18. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για προμήθεια έτοιμου φαγητού για το πρόγραμμα κοινωνικής σίτισης (catering).

19. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ως Προέδρου του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων και του αναπληρωτή του, καθώς και τον ορισμό υπαλλήλου του Δήμου ως Γραμματέα του ως άνω Συμβουλίου και του αναπληρωτή του για το έτος 2017.

20. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ως Προέδρου του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων και του αναπληρωτή του, καθώς και τον ορισμό υπαλλήλου του Δήμου ως Γραμματέα του ως άνω Συμβουλίου και του αναπληρωτή του για το έτος 2017.

21. Λήψη απόφασης περί αναγκαστικών εκταφών.

22. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2016 από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στον “Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης”.

23. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2016 από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στον Σκακιστικό Όμιλο “ΛΕΥΚΙΠΠΟ”.

24. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2016 από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στον Α.Ο. ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ”.

25. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2016 από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στον “Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Βάρκιζας-Βάρης”.

26. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2016 από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στον “Πανελλήνιο Όμιλο Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης”.

27. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2016 από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στον “Αθλητικό Σωματείο Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006”.

28. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2016 από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στον “Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Βούλας”.

29. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2016 από τον Δήμο στον “Ναυτικό Όμιλο Κατοίκων Βουλιαγμένης”

30. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2016 από τον Δήμο στον “Αθλητικό Σύλλογο ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΚΑΡΑΤΕ Ο ΛΕΥΚΑΡΟΣ”.

31. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2016 από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στον ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ “ΘΕΤΙΣ”.

32. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2016 από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στον Αθλητικό Κολυμβητικό Ομιλο Βάρης Βάρκιζας (Α.Κ.Ο.Β.Β.)

33. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2016 από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στον “ΑΘΛΗΤΙΚΟ & ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ “ΠΡΩΤΕΑΣ” ΒΟΥΛΑΣ.

34. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2016 από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στον Αθλητικό Όμιλο Βάρης “Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ”.

35. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2016 από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στον Γυμναστικό Σύλλογο “ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ”.

36. Επιστροφή χρημάτων λόγω λανθασμένης χρέωσης Τ.Α.Π. και Δ.Τ. στην κα Ιωάννα Λουδάρου.

37. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ. (5371/13.2.2017)

38. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ. (5381/13.2.2017)

39. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (5373/13.2.2017)

40. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (5376/13.2.2017

41. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση.(5378/13.2.2018)

42. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση.(5379/13.2.2017)

43. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΚΟΚ και επαναβεβαίωση.(7090/24.2.2017)

44. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο ΚΟΚ. (7089/24.2.2017)

45. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο ΚΟΚ. (7088/24.2.2017)

46. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο ΚΟΚ. (7087/24.2.2017)

47. Διαγραφή οφειλής ποσού 3.811,28€ πλέον των προσαυξήσεων που αφορά χρέωση του Μποχώτη Παναγιώτη για την μίσθωση χώρου στάθμευσης.

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Newsletter

Η επικαιρότητα των 3Β κάθε Σάββατο στο email σας