Μόλις 35.340 ευρώ στο Δήμο 3Β από τα 19,2 εκατ. για έργα

“Πράσινο φως” δόθηκε από την κυβέρνηση για την κατανομή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) των Δήμων. Το ποσό αυτό θα πρέπει να αξιοποιηθεί για τη κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2013.

Συνολικά, το ποσό ανέρχεται στα ποσό 19.200.000 ευρώ και θα πρέπει να αξιοποιηθεί για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων των δήμων. Το ποσό που θα κατανεμηθεί θα αντληθεί από το λογαριασμό του υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων».

tspg

Σύμφωνα με την απόφαση, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, δικαιούται μόλις 35.340,00 ευρώ.

Δείτε εδώ όλη την απόφαση.