Καταργείται ή μετατοπίζεται το περίπτερο στη Βάρκιζα;

Καταργείται ή μετατοπίζεται το περίπτερο στη Βάρκιζα;

Ζήτημα περιπτέρου έρχεται εκ νέου στη συζήτηση, αυτή τη φορά στη Βάρκιζα. 

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Βάρης συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015 στις 8 μ.μ. με θέματα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω:

1. Λήψη απόφασης, που θα αποτελεί εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, για τη μετατόπιση ή μη/κατάργηση ή μη της θέσης του περιπτέρου της αποβιώσασας δικαιούχου Γιακουμή Μαριγώς, που βρίσκεται σε χώρο πεζοδρομίου επί της Λεωφ. Βασ. Κων/νου αρ. 96 στη Βάρκιζα.

2. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης μαζικής εστίασης προχείρου γεύματος, του ΚΑΡΡΑ Δημητρίου του Παναγιώτη, επί της οδού Δημ. Νάσσαου αρ. 5Α, στη Βάρη.

Σημειωτέον, πρόσφατα το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ψήφισε νέο Κανονισμό Περιπτέρων που ορίζει νέα δεδομένα για τη λειτουργία τους.