Ποιοι οι λόγοι καταστροφής σκληρού δίσκου

Ποιοι οι λόγοι καταστροφής σκληρού δίσκου

Υπάρχει διαφορά μεταξύ συντριβής λειτουργικού συστήματος και συντριβής σκληρού δίσκου.

Αν το λειτουργικό σας σύστημα καταρρεύσει, εάν χρησιμοποιείτε Windows, Linux ή Mac, αυτό είναι μια λογική αποτυχία. Εάν ο ίδιος ο σκληρός δίσκος δυσλειτουργεί, αυτό είναι μια φυσική αποτυχία. Είτε έτσι είτε αλλιώς τα δεδομένα σας δεν είναι εύκολα προσβάσιμα, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν.

Φυσικά, θα πρέπει να έχετε ένα εφεδρικό σχέδιο και back up των δεδομένων σας, αλλά αν το δεν το κάνετε τότε τι γίνεται; Εξακολουθεί να υπάρχει ελπίδα για τα πολύτιμα αρχεία σας που μπορεί να έχετε αποθηκεύσει στον υπολογιστή σας μέσω μιας λύσης ανάκτησης δεδομένων.

Ο καλύτερος τρόπος για την αποφυγή ζημιών από σφάλμα στο σκληρό δίσκο είναι να ακολουθήσετε μια προσέγγιση και να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη μονάδα δίσκου. Σε αυτή την περίπτωση η Datarecall International μπορεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζετε με τα δεδομένα σας.

Προσδιορίστε τι προκαλεί το σφάλμα του σκληρού δίσκου

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να καταλάβετε εάν η συντριβή προκαλείται από φυσική ή λογική αποτυχία. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι.

Αν ο υπολογιστής σας καταρρεύσει, πολύ απλά δεν θα ξεκινήσει το λειτουργικό σύστημα. Μπορείτε να λάβετε τα ίδια σφάλματα εάν η συντριβή προκαλείται από φυσική ή λογική αποτυχία. Εάν ο υπολογιστής σας δεν εκκινήσει και ακούσετε πολλούς ήχους σαν κλικ ή σφυρίγματα, αυτό είναι ένα καλό σημάδι ότι προκαλείται από μια φυσική αποτυχία. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να σταματήσετε να προσπαθείτε να εκκινήσετε τον υπολογιστή και να μην προσπαθήσετε να επαναφορτώσετε το λειτουργικό σύστημα.

Σφάλμα φυσικού σκληρού δίσκου

Εάν η συντριβή του σκληρού δίσκου σας οφείλεται σε δυσλειτουργία του ίδιου του σκληρού δίσκου, εξακολουθεί να υπάρχει πολύ καλή πιθανότητα ότι τα δεδομένα παραμένουν άθικτα και προσβάσιμα. Θα γνωρίζετε αν πρόκειται για φυσική αστοχία από το θόρυβο που θα δημιουργήσει η μονάδα δίσκου. Θα ακούσετε έναν ήχο κτύπημα ή σφύριγμα που προέρχονται από το σκληρό δίσκο. Μην ξεχνάτε τους ήχους για έναν ανεμιστήρα ψύξης που δεν λειτουργεί σωστά. Ανοίξτε προσεκτικά τη θήκη και ακούστε κοντά στη μονάδα δίσκου.

Εάν εξακολουθείτε να εκκινείτε τον υπολογιστή, αλλά η μονάδα κάνει πολύ θόρυβο, θα μπορούσατε ακόμα να αποκτήσετε μια εικόνα της μονάδας δίσκου ή να την κλωνοποιήσετε σε ένα νέο σκληρό δίσκο, αλλά αυτό είναι επικίνδυνο. Μην προσπαθήσετε να ξεκινήσετε τον υπολογιστή και να αντιγράψετε τα αρχεία σε μια εξωτερική μονάδα επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει μόνιμη απώλεια των δεδομένων σας. Το καλύτερο στοίχημα είναι να αφαιρέσετε το σκληρό δίσκο και να τον βάλετε σε ένα διαφορετικό σύστημα για να ανακτήσετε τα σημαντικά δεδομένα από τη μονάδα δίσκου με την βοήθεια επαγγελματιών ανάκτησης δεδομένων.

Εάν μπορείτε να ανακτήσετε τα δεδομένα, το μεγάλο πρόβλημα λύνεται σωστά; Τώρα το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να αγοράσετε ένα νέο σκληρό δίσκο και να εγκαταστήσετε ξανά το λειτουργικό σας σύστημα και όλες τις εφαρμογές.

Είναι αλήθεια ότι οι σημερινοί σκληροί δίσκοι είναι πολύ πιο αξιόπιστοι από ό,τι πριν από 25 χρόνια όταν οι προσωπικοί υπολογιστές βγήκαν στην αγορά, οι σκληροί δίσκοι εξακολουθούν να είναι ένα από τα πιο αδύναμα συστατικά του συστήματός σας.

Εάν η φυσική συντριβή του σκληρού δίσκου είναι τόσο δύσκολη ώστε ο υπολογιστής δεν θα εκκινήσει ή κάποιο άλλο σύστημα δεν μπορεί να δει τη μονάδα σκληρού δίσκου, τότε ίσως χρειαστεί να στείλετε τη μονάδα δίσκου στην Datarecall International.