3 εκατομμύρια από κλήσεις ΚΟΚ αναζητά ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Τις χαμένες εισπράξεις προηγούμενων διοικήσεων κηνυγά ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, καθώς στις οικονομικές υπηρεσίες βρέθηκαν 40.000 περίπου κλήσεις για παραβάσεις του ΚΟΚ για ποσά που συνολικά φτάνουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ!

Οι κλήσεις αυτές χρονολογούνται από το 2007!

tspg

Όπως ενημερώνει με σημερινή του επιστολή ο αντιδήμαρχος Οικονομικών, Νίκος Ζαχαράτος, η Ταμιακή Υπηρεσία απέστειλε ταχυδρομικά τις σχετικές ειδοποιήσεις στα τέλη Νοεμβρίου, ωστόσο παρουσιάζονται πολλά προβλήματα, για τα οποία καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει θέση.

Μεταξύ άλλων αναφέρει στην επιστολή του ο Νίκος Ζαχαράτος:

“Η Ταμειακή Υπηρεσία απέστειλε ταχυδρομικά στα τέλη Νοεμβρίου χιλιάδες ειδοποιήσεις που αφορούν την πληρωμή προστίμων για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που έλαβαν χώρα κατά τα έτη 2007 έως 2012.

Οι ειδοποιήσεις αυτές στέλνονται με μεγάλη καθυστέρηση, δεδομένου ότι οι προηγούμενες διοικήσεις δεν κατόρθωσαν να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία των παραβατών και να βεβαιώσουν τα σχετικά πρόστιμα.

Εξαιτίας της μεγάλης καθυστέρησης στην αποστολή των ειδοποιήσεων, και λόγω του εξαιρετικά μεγάλου αριθμού των βεβαιωθεισών παραβάσεων, είναι επόμενο να υπάρχουν και πολυάριθμα προβλήματα.

Η Ταμειακή Υπηρεσία, η Υπηρεσία Εσόδων και το Γραφείο του Αντιδημάρχου Οικονομικών είναι καθημερινά, τόσο δια ζώσης όσο και τηλεφωνικά, στη διάθεση των πολιτών που έχουν να διατυπώσουν ενστάσεις ως προς κάποια ή κάποιες ειδοποιήσεις που έλαβαν, και εξυπηρετούν ήδη καθημερινά δεκάδες συμπολίτες μας.

Τα προβλήματα που έχουν εντοπίσει οι υπηρεσίες και ήδη επιλύουν συνοψίζονται στα εξής:

(α) Παραβάσεις που έχουν βεβαιωθεί σε λάθος πρόσωπο, λόγω σφάλματος του οργάνου που βεβαίωσε την παράβαση ή του υπαλλήλου που καταχώρησε την κλήση στα συστήματα του Δήμου.

(β) Παραβάσεις που έχουν βεβαιωθεί σε λάθος πρόσωπο λόγω μεταβίβασης του οχήματος.

(γ) Παραβάσεις που έχουν εξοφληθεί στα ταμεία του Δήμου, αλλά κατά την πληρωμή δεν δηλώθηκαν σωστά τα στοιχεία του οφειλέτη.

(δ) Παραβάσεις που έχουν διαγραφεί με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, αλλά οι αποφάσεις αυτές δεν έχουν εγγραφεί στα βιβλία του Δήμου.

(ε) Παραβάσεις που έχουν εγγραφεί κανονικά στα βιβλία του Δήμου, αλλά για τις οποίες ο παραβάτης δεν βρήκε στο όχημά του την πρωτότυπη κλήση, οπότε δεν είχε τη δυνατότητα να πληρώσει εγκαίρως το πρόστιμο και να τύχει έκπτωσης 50%.

Οι υπηρεσίες του Δήμου ήδη ενεργούν για την επίλυση των ανωτέρω υπό (α) έως (δ) προβλημάτων και θα εισηγηθούν τις σχετικές διαγραφές και τις κατά περίπτωση επαναβεβαιώσεις των οικείων προστίμων. Εξετάζονται ήδη όλες οι ενστάσεις που υποβάλλουν οι συμπολίτες μας και θα δοθούν οι κατά το νόμο λύσεις.

Οι υπηρεσίες δεν θα ενεργήσουν καμία ενέργεια αναγκαστικής είσπραξης των ανωτέρω προστίμων, εάν προηγουμένως δεν εξεταστούν οι οικείες ενστάσεις.

Ως προς το πρόβλημα (ε), και επειδή η Οικονομική Υπηρεσία δεν μπορεί να δώσει κάποια λύση στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας, ενδεχομένως θα έπρεπε να αποτελέσει θέμα συζήτησης στη σημερινή ή σε προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου”.