Συνδεθείτε μαζί μας

Αναζητείστε όλα μας τα άρθρα με τον κατάλληλο όρο

Τοπικα Νεα

Κλήση για απογραφή των 18ρηδων στις Στρατολογικές Υπηρεσίες

Ο Δήμαρχος Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης μετά από σχετικό έγγραφο της Στρατολογικής Υπηρεσίας Αττικής (Τμήμα 2ο) ανακοίνωσε ότι οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 1998 (ανήκοντες στην κλάση 2019) υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής στις Στρατολογικές Υπηρεσίες του τόπου διαμονής τους ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) από 04 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016, με τα εξής δικαιολογητικά:

Α. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το ελληνικό διαβατήριο τους ή, εφόσον στερούνται αυτών,Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή τους σε μητρώο αρρρένων.

Β. Όσοι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας υποβάλλουν και πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση ή βεβαίωση, στην οποία περιγράφεται με σαφήνεια η πάθησή τους.

Η κατάθεση του δελτίου απογραφής μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξούσιου. Η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου, στην οποία το γνήσιο της υπογραφής βεβαιώνεται από δημόσια αρχή.

Ειδικότερα οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού καταθέτουν το Δελτίο Απογραφής μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας που κατατάσσονται ή υποχρεούνται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, λόγω αρχικής πρόσκλησης της κλάσης τους ή λόγω λήξης της νόμιμης παραμονής τους έξω από αυτές.

Γ. Οσοι παραβαίνουν τις παραπάνω υποχρεώσεις υπέχουν, ως διοικητικές κυρώσεις, τις παρακάτω πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις :

(1) Ενός (1) μήνα, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής Δελτίου απογραφής.

(2) Δύο (2) μηνών, σε περίπτωση μη υποβολής Δελτίου απογραφής.

(3) Τριών (3) μηνών, σε περίπτωση αναγραφής στο Δελτίο απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών.

Όσοι διαμένουν στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης ή είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων αυτού και επιλέξουν να καταθέσουν δελτίο απογραφής στην Στρατολογική Υπηρεσία Αττικής στο ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ» στην περιοχή Ρουφ (είσοδος από την Πύλη της οδού Πέτρου Ράλλη 2) και από ΩΡΕΣ 08.00 μέχρι 14.00 θα πρέπει να παρουσιαστούν σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα τις ακόλουθες ημερομηνίες :

19 ΙΑΝ 2016 ΤΡΙΤΗ (ΔΗΜΟΤ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ) Α-Μ

20 ΙΑΝ 2016 ΤΕΤΑΡΤΗ (ΔΗΜΟΤ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ) Ν-Ω

21 ΙΑΝ 2016 ΠΕΜΠΤΗ (ΔΗΜΟΤ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΑΣ) Α-Μ

22 ΙΑΝ 2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΔΗΜΟΤ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΑΣ) Ν-Ω

25 ΙΑΝ 2016 ΔΕΥΤΕΡΑ (ΔΗΜΟΤ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛ/ΝΗΣ) Α-Μ

26 ΙΑΝ 2016 ΤΡΙΤΗ (ΔΗΜΟΤ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛ/ΝΗΣ) Ν-Ω

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Newsletter

Η επικαιρότητα των 3Β κάθε Σάββατο στο email σας