Χτυπά κουδούνι στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου 3Β

Χτυπά κουδούνι στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου 3Β

Ξεκίνησε από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης το πρόγραμμα “Δωρεάν Φοίτηση σε Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών και Μέσης Εκπαίδευσης” στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Δήμου.

Στο πρόγραμμα, το οποίο δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την πολύτιμη συμβολή των φροντιστηρίων της πόλης μας, μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές και μαθήτριες που ανήκουν σε οικογένειες κατοίκων ή δημοτών, με εισοδηματική και κοινωνικά κριτήρια.

tspg

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι δικαιούχοι είναι οι άνεργοι, τα παιδιά πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών, μονογονεϊκών οικογενειών κ.λπ.

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, γνωρίζοντας τις κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν λόγω της οικονομικής κρίσης, θεωρεί μείζονος σημασίας την στήριξη των οικονομικά αδύναμων οικογενειών.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στα Γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας επί της οδού Ζεφύρου 2 Βούλα. Τηλ. Επικοινωνίας 213 2019901