Ξεκινούν διορθώσεις στην κτηματογράφηση Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Ξεκινούν διορθώσεις στην κτηματογράφηση Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Ξεκίνησε την Τρίτη 1 Μαρτίου 2016, η Ανάρτηση των Κτηματολογικών Στοιχείων στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, μεταξύ άλλων δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

Όπως ανακοινώθηκε από την Κτηματολόγιο ΑΕ, όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ανωτέρω ημερομηνία να υποβάλει αίτηση διόρθωσης ή ένσταση κατά των στοιχείων της Ανάρτησης στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Για τους κατοίκους αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο η αντίστοιχη προθεσμία είναι τέσσερις (4) μήνες.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων έχουν ήδη αποσταλεί ταχυδρομικώς αποσπάσματα από τους Κτηματολογικούς Πίνακες και τα Διαγράμματα, στη διεύθυνση επικοινωνίας που έχει δηλωθεί από κάθε πολίτη.

Μέσω της Ανάρτησης οι ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν την καταγραφή των ιδιοκτησιών τους και να διορθώσουν τυχόν σφάλματα. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει ότι η κτηματογράφηση θα ολοκληρωθεί σωστά και δεν θα υπάρχουν προβλήματα στη μετέπειτα λειτουργία του Κτηματολογίου.

Συνεπώς, στη φάση αυτή η συμμετοχή των πολιτών είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφύγουν άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον.

Ηλεκτρονική Ανάρτηση Κτηματογράφησης

Με την έναρξη της Ανάρτησης, κάθε δικαιούχος θα μπορεί να δει τα στοιχεία που τον αφορούν και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Κτηματολογίου στο portal e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.

Ηλεκτρονικά επίσης υποστηρίζεται η υποβολή αίτησης διόρθωσης προσωπικών στοιχείων μέσω της ειδικής εφαρμογής Ανάρτηση στην ενότητα «Κτηματογράφηση» του portal.

Απαραίτητα στοιχεία για την πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή είναι τρία «κλειδιά»: Αριθμός Πρωτοκόλλου Δήλωσης, Κωδικός Προσώπου και Κωδικός Ιδιοκτησίας, τα οποία αναγράφονται πάνω στο Αποδεικτικό Υποβολής Δήλωσης.

Διεύθυνση Γραφείων Κτηματογράφησης

Για τη Βούλα και Βουλιαγμένη:

Χρύσανθου Τραπεζούντος & Αθαν. Διάκου 29, 16777, Ελληνικό, τηλ. 210-9635141
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-16:00 & κάθε Τετάρτη 9:00 – 20:00

Για τη Βάρη:

Χρύσανθου Τραπεζούντος & Αθαν. Διάκου 29, 16777, Ελληνικό, τηλ. 210-9615044
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 – 16:00 & κάθε Τετάρτη 9:00 – 19:00