Λυκόρεμα και Πανόραμα Βούλας στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας 7/4

Δύο σημαντικά θέματα της Βούλας, η οριοθέτηση του Λυκορέματος και το μίσθωμα που καταβάλλει ο Σύλλογος του Πανοράματος για το εντευκτήριο είναι προγραμματισμένο να συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας 7 Απριλίου 2014. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 6 μ.μ.

Ερώτημα βέβαια είναι πλέον αν μπορεί το σώμα αυτό που λειτουργεί σε πλήρεις προεκλογικούς ρυθμούς να λάβει οποιαδήποτε απόφαση.

tspg

Στην τελευταία συνεδρίαση, οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης αποφάσισαν να φύγουν ομαδικά, διαλύοντας τη συνεδρίαση. Με τον τρόπο αυτό εξέφρασαντη δυσαρέσκειά τους προν τον Δήμαρχο. Η φωτογραφία από τη συνεδρίαση της Τετάρτης, 2 Απριλίου, δείχνει πώς έδειχναν τα έδρανα της αίθουσας πριν διαπιστωθεί η έλλειψη απαρτίας.

Μένει να αποδειχθεί αν η τακτική αυτή θα δώσει τον τόνο μέχρι τον Ιούνιο…

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αναλυτικά είναι τα εξής: 

1. Οριοθέτηση Λυκορέματος Βούλας.
2. Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης και μείωση μισθώματος για το Εντευκτήριο που λειτουργεί το Εξωραϊστικό – Εκπολιτιστικό Σωματείο Πανόραμα Βούλας.
3. Παύση χρήσης οικογενειακού τάφου και παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του σε Δημότη.
4. Ορισμός πενταμελούς επιτροπής για την επιλογή των συμμετεχόντων παιδιών κατά τη θερινή περίοδο 2014 του Κ.Δ.Α.Π Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.
5. Διόρθωση Οικονομικού Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής 4ου Νηπιαγωγείου Δ.Ε Βούλας για το οικονομικό έτος 2011.
6. Άδεια χρήσης χώρου. Σχετικά: Το υπ΄αρ. πρωτ. 14416/17.3.2014 έγγραφο του 3ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Βούλας.
7. Παραχώρηση χώρου στάθμευσης από τις 12 έως και τις 19 Ιουλίου για τη διοργάνωση αγώνων.
8. Χορήγηση άδειας κατασκευής πέργκολας. Σχετικά: Η υπ΄αριθμ. 72346/31.12.2013 αίτηση του κ. Καραντάνη Νικολάου.
9. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό εκπροσώπου του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης ως Πρόεδρο του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων-Κινηματογράφων και παραμφερών επιχειρήσεων έτους 2014 και του αναπληρωτή του, καθώς και τον ορισμό ενός υπαλλήλου του Δήμου ως Γραμματέα του ως άνω Συμβουλίου και του αναπληρωτή του.
10. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού 2014 (Η/Υ, περιφερειακές συσκευές, σαρωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα κλπ).
11. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας “Συντήρηση Λογισμικού 2014”.
12. Διαβίβαση του υπ΄αριθμ. 11262/28.2.2014 εγγράφου του κ. Αγ. Σταματούδη για συζήτηση και λήψη απόφασης.
13. Έγκριση Δαπάνης Τοποθέτησης Στύλων και Φωτιστικών Σωμάτων επί των οδών: 1. Μυκόνου 8, Βάρη και 2. Πατρών & Κανελλοπούλου, Βούλα.
14. Λήψη απόφασης για προσδιορισμό του ποσοστού επί της δαπάνης κατασκευής των αγωγών του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων με το οποίο θα προσαυξάνεται η δαπάνη υπέρ του Δήμου για έξοδα διοίκησης.
15. Λήψη απόφασης περί α) Καθορισμού ή μη νέων θέσεων περιπτέρων β)Καθορισμού-έγκρισης θέσεων υφιστάμενων περιπτέρων (σχολαζόντων) γ) έγκρισης μετατοπίσεων ή μη περιπτέρων. Σχετικά: Απόφαση 22/2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
16. Καθορισμός τιμής χρέωσης πλακόστρωσης (ανταποδοτικό τέλος) στο πλαίσιο του έργου: “Ανακατασκευές κατασκευές πεζοδρομίων”.
17. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών (κλήσεις)(15116/20.3.2014).
18. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών (κλήσεις)(15118/20.3.2014).
19. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών (κλήσεις)(15120/20.3.2014).
20. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών (κλήσεις)(15122/20.3.2014).
21. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών (κλήσεις)(15124/20.3.2014).
22. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών (κλήσεις)(15125/20.3.2014).
23. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών (κλήσεις)(15127/20.3.2014).
24. Περί διαγραφής οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ συστήματος Σ.Ε.Σ.Ο και επαναβεβαίωση στους οδηγούς.
25. Περί διαγραφής οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ συστήματος Σ.Ε.Σ.Ο και επαναβεβαίωση στους οδηγούς.
26. Περί διαγραφής οφειλής από παράβαση ΚΟΚ της ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΦΜ 023063658.
27. Περί διαγραφής οφειλής του ΣΑΡΑΚΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ με ΑΦΜ 046267885 από παράβαση ΚΟΚ συστήματος Σ.Ε.Σ.Ο και επαναβεβαίωση στον οδηγό.
28. Περί διαγραφής οφειλής του ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ με ΑΦΜ 0007250894, από παράβαση ΚΟΚ.
29. Περί διαγραφής οφειλής του ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Ευθυμίου με ΑΦΜ 073574018 από παράβαση ΚΟΚ συστήματος Σ.Ε.Σ.Ο και επαναβεβαίωση στον οδηγό.
30. Περί διαγραφής οφειλής της ΞΗΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ με ΑΦΜ 064884569 από παράβαση ΚΟΚ.
31. Περί διαγραφής οφειλής του ΜΑΡΚΑΡΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΥ του ΛΕΒΟΝ με ΑΦΜ 059130673 από παράβαση ΚΟΚ.
32. Περί επιστροφής ποσού 40,00 € στον Λουκήσα Στέφανο του Δημητρίου με ΑΦΜ 132057167.
33. Περί επιστροφής ποσού 80,00 € στον Παπαβασιλείου Ευστράτιος του Ευαγγέλου με ΑΦΜ 001029039.
34. Περί επιστροφής ποσού 60,00 € στην Καραμολέγκου Χριστίνα του Ιωάννη με ΑΦΜ 042558765.
35. Περί επιστροφής ποσού 80,00 € στην Φραγκογιάννη Δάφνη του Δημητρίου με ΑΦΜ 129760269.
36. Περί επιστροφής ποσού 40,00 € στον Ίσσηρη Ιωάννη του Ευαγγέλου με ΑΦΜ 078535240.
37. Περί διαγραφής προσαυξήσεων της οφειλής του κου Αντωνοπούλου Λεωνιδά.
38. Περί διαγραφής οφειλής της εταιρείας “ΣΠΥΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”.
39. Περί διαγραφής οφειλών της εταιρείας FIAT CREDIT HELLAS SA.
40. Περί διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής του κ. Νίκας Αθ.
41. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών του κ. Σταφυλλίδη Στέφ.
42. Περί διαγραφής οφειλών της κας Καναχιώλη Μαρίας του Περικλή.
Σχετικά: Η υπ΄αριθμ. 51203/19.9.2013 αίτηση με το ίδιο θέμα.
43. Περί διαγραφής προσαυξήσεων της οφειλής της κας Καναχιώλη Μαρίας του Περικλή. Σχετικά: Η υπ΄αριθμ. 51203/19.9.2013 αίτηση με το ίδιο θέμα.
44. Περί διαγραφής της οφειλής της κας Αρνή Μαρίας.
45. Περί διαγραφής οφειλής της εταιρείας “RON-E. ΧΑΛΙΒΕΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ”.
46. Περί διαγραφής των προσαυξήσεων της οφειλής του κου Τόμιτς – Γιαννακοπούλου Μίλαν και επιστροφή αυτών ως αχρεωσθήτως εισπραχθέντων ποσών.