Connect with us

Hi, what are you looking for?

Δημοτικό Συμβούλιο

Ματόπουλος: Προτάσεις αναχαίτισης της κρίσης για τους κατοίκους των 3Β

Μια δέσμη 9 προτάσεων για το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και τον ΟΑΠΠΑ κατέθεσε η Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών με αντικείμενο την οικονομική ανακούφιση πολιτών και επιχειρήσεων.

Οι προτάσεις στην πλειοψηφία τους αποσκοπούν στην επέκταση των μέτρων οικονομικής ελάφρυνσης που ήδη έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ επεκτείνονται και σε πιο εξειδικευμένα αυτοδιοικητικά θέματα.

Αναλυτικά οι θέσεις που προτείνεται να συμπεριληφθούν “στην αμέσως επόμενη δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και του ΟΑΠΠΑ για λήψη σχετικής απόφασης”:


1. Η συμπερίληψη επιπλέον ωφελουμένων με συγκεκριμένα κριτήρια για την ‘’Μείωση ή απαλλαγή του Δημοτικού Τέλους (Δ.Τ.) και Δημοτικού Φόρου (Δ.Φ.) για το 2020’’.

Στην 22η συνεδρίαση του Δ.Σ. της 2/12/2019 με την απόφαση435/2019 καθορίστηκαν οι οροι και οι προϋποθέσεις για την μείωση ή απαλλαγή Δ.Τ. και Δ.Φ. για τις κοινωνικές ομάδες και άτομα με τα ίδια κριτήρια που παίρνονται όλα τα τελευταία χρόνια. Στην συνεδρίαση αυτή η ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. πρότεινε επιπλέον προβλέψεις για πολίτες με συγκεκριμένα κριτήρια και ο κ. Δήμαρχος δεσμεύτηκε να τα προσθέσουμε με νέα απόφαση του Δ.Σ. για να μην καθυστερήσει η εφαρμογή των υφισταμένων. Σήμερα επανακαταθέτουμε αυτή την πρόταση αναλυτικά:

  • Για τα άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας (άποροι) να διευκρινιστεί-προστεθεί ότι τα 6.000€ αφορά ατομικό εισόδημα.
  • Για τα άτομα με ειδικές ανάγκες – άτομα με αναπηρία 67% και άνω να διευκρινιστεί ότι τα μέχρι 30.000€ αφορά και ατομικό εισόδημα
  • Η πρόβλεψη για τα ανάπηρα τέκνα  που καθορίζει να μην εργάζονται, να εξαιρέσει σαφώς την περίπτωση αμειβόμενης εργασίας τους στα πλαίσια προγραμμάτων εργασίας κοινωνικής ένταξης και απόκτησης δεξιοτήτων.
  • Για τα άτομα σε μακροχρόνια ανεργία να διευκρινιστεί ότι τα 6.000€ ή 8.000€ αφορά και το ατομικό εισόδημα μεμονωμένου άνεργου και η πρόβλεψη να περιλαμβάνει και τους ανύπαντρους μακροχρόνια ανέργους σαν μεμονωμένα άτομα. Αποτελεί σοβαρή έλλειψη η εξαίρεση των μεμονωμένων άνεργων και η προστασία μόνο όταν πρόκειται για οικογένεια και με τους δύο μακροχρόνια ανέργους ταυτόχρονα.
  • Να επανεξεταστεί η εφαρμογή των τεκμηρίων διαβίωσης ως εισοδηματικών κριτηρίων, σε όλες τις περιπτώσεις που τα θέτουν σαν προϋπόθεση για την μείωση ή απαλλαγή του καταλογισμού Δημοτικών Τελών και Δημοτικού Φόρου (Δ.Τ. – Δ.Φ.)

2. Μετά τις πολύ ορθές, για την στήριξη των μικροεπιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας και την ταυτόχρονη αποφυγή της αύξησης της ανεργίας, αποφάσεις στη 3η δια περιφοράς συνεδρίαση του Δ.Σ. για την ανάκληση των αυξήσεων για χρήση – κατάληψη πλατειών, κοινοχρήστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων για το 2020 (113/2020 απόφαση Δ.Σ.) και για την απαλλαγή Δημοτικών Τελών και Δημοτικού Φόρου (Δ.Τ. – Δ.Φ.) για τις επιχειρήσεις που έχει απαγορευτεί ή περιοριστεί προσωρινά η λειτουργία τους(114/2020 απόφαση Δ.Σ.), προτείνουμε:

Μείωση κατά 40% του αρχικού μισθώματος για τις επιχειρήσεις που έχει απαγορευτεί ή περιοριστεί προσωρινά η λειτουργία τους και ο Δήμος είναι ο εκμισθωτής του ακίνητου και για το χρονικό διάστημα που θα παραμείνουν τα περιοριστικά μέτρα. Προϋπόθεση η μη ύπαρξη χρεών προς τον Δήμο αυτών των επιχειρήσεων.

3. Αίτημα προς όλους τους επιχορηγούμενους από τον Δήμο αθλητικούς συλλόγους να μην καταλογίσουν τη μηνιαία συνδρομή στους αθλούμενους για όσο διαρκεί η αναστολή λειτουργίας των δραστηριοτήτων τους. Με προϋπόθεση την διασφάλιση των εργαζομένων σε αυτούς τους συλλόγους.

4. Ο Δήμος θα παρατείνει όσες συμβάσεις έργου – υπηρεσιών – προμηθειών διαπιστώνεται ότι οι ανάδοχοι έχουν προσωρινή αδυναμία εκτέλεσης τους, χωρίς την ενεργοποίηση των προβλεπόμενων ρητρών.

5. Ο Δήμος θα παρατείνει όσες προθεσμίες διαδικαστικών υποχρεώσεων των πολιτών και επιχειρήσεων λήγουν στην περίοδο του περιορισμού μετακινήσεων λόγω της πανδημίας.

6. Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Π.Ε.Δ.Α. να απευθύνει αίτημα προς την Περιφέρεια Αττικής και τον Ε.Σ.Δ.Ν.Α. για την μείωση του ειδικού τέλους για την διαχείριση των δημοτικών απορριμμάτων για το διάστημα της πανδημίας.

7. Το Δημοτικό Συμβούλιο να απευθύνει αίτημα προς την κυβέρνηση και σε συνεργασία με την Κ.Ε.Δ.Ε για την αύξηση των κονδυλίων προς τους Δήμους για τις αυξημένες δαπάνες που απαιτούνται λόγω της πανδημίας και με δεδομένο τον σημαντικό περιορισμό των δημοτικών εσόδων. Η πρόταση να προσδιορίσει την άμεση και σε μόνιμη βάση επιστροφή του 25% των παρακρατούμενων πόρων προς Ο.Τ.Α., σε πρώτη φάση, που περικόπηκαν την περίοδο των μνημονίων.

8. Ο Ο.Α.Π.Π.Α να λάβει απόφαση για να μη καταλογίσει τα τροφεία των δημοτικών παιδικών – βρεφικών σταθμών του Δήμου για την περίοδο που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους.

9. Ο Ο.Α.Π.Π.Α να λάβει απόφαση για να μη καταλογίσει τις μηνιαίες συνδρομές στα πολιτιστικά και αθλητικά μαθήματα των σε ισχύ προγραμμάτων του, για την περίοδο που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους. Με διασφάλιση των αμοιβών όλων των εκπαιδευτών.

Advertisement
Advertisement

Newsletter

Η επικαιρότητα των 3Β κάθε Σάββατο στο email σας