Συνδεθείτε μαζί μας

Αναζητείστε όλα μας τα άρθρα με τον κατάλληλο όρο

Δημοτικό Συμβούλιο

Μειώσεις μισθωμάτων δημοτικών ακινήτων αποφασίζονται την Τετάρτη

Τη 2η συνεδρίασή του για το 2017 προγραμματίζει για την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν, ξεχωρίζουν οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται το Εν Πλω στη Βουλιαγμένη, το Vive Mar στη Βούλα και το χώριο πάρκινγκ μπροστά από το πρώην ξενοδοχείο Αρμονία στη Βουλιαγμένη για μείωση των μισθωμάτων που καταβάλλουν στον Δήμο.

Για το Εν Πλω οι μισθωτές πληρώνουν 119.212 ευρώ το χρόνο. Στο Vive Mar το μίσθωμα ανέρχεται σε 88.344 ευρώ το χρόνο. Οι επιχειρηματίες ζητούν έκπτωση 20% που τους δίνει δικαίωμα ο νόμος, μια πρόταση που μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίψει το Δημοτικό Συμβούλιο.

Επίσης, το σώμα θα εγκρίνει την έκδοση εγγυητικών επιστολών προς την ΕΤΑΔ, για την επικείμενη παραχώρηση εκμετάλλευσης ορισμένων ακτών από τον Δήμο.

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης:

1. Κατανομή (Α΄2017) ποσού 58.272,46 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

2. Συγκρότηση επιτροπών αρμοδιότητας Δ.Σ. για το έτος 2017.

3. Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ανέλκυσης Ναυαγίων.

4. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση επιτροπής αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.

5. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση επιτροπής καθορισμού των παραλιών ως πολυσύχναστων ή μη.

6. Έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό των Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του έτους 2016.

7. Ορισμός πενταμελούς επιτροπής για την υπό φιλοξενία ατόμων στην “ΣΤΕΓΗ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ” του κληροδοτήματος Ευτυχίας κληροδοτήματος.

8. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου 4 κυβικών μέτρων.

9. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2017.

10. Διαμόρφωση δρόμου ήπιας κυκλοφορίας για την προστασία και ανάδειξη τμήματος αρχαίας οδού προς κατάχωση, στη Δ.Ε. Βούλας, επί της οδού Σ. Μελά.

11. Εξέταση αιτήματος με αριθμ. πρωτ, 1993/20.1.2017 της εταιρείας “ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” σχετικά με τη μείωση του μισθώματος περιόδου από 6.11.2016 έως 5.11.2017.

12. Εξέταση αιτήματος της επιχείρησης “ΧΥΤΗΡΗΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”.

13. Εξέταση αιτήματος με αριθμό πρωτ. 2848/27-1-2017 της εταιρείας “Θ. Χυτήρης & ΣΙΑ ΟΕ”.

14. Εξέταση αιτήματος με αριθμ. πρωτ. 1990/20.1.2017 της εταιρείας “VIVE ΜAR-BΛ. ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” σχετικά με τη μείωση του μισθώματος περιόδου από 1-1-2017 έως 31-12-2017.

15. Σύναψη σύμβασης με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» για την έκδοση από αυτήν εγγυητικής επιστολής ποσού 45.000€, υπέρ της «Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» για το ακίνητο “Camping Βούλας”.

16. Σύναψη σύμβασης με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» για την έκδοση από αυτήν εγγυητικής επιστολής ποσού 79.000€, υπέρ της «Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» για την έκταση μεταξύ οργανωμένης Ακτής Α΄ Βούλας και Δημαρχείου Βούλας.

17. Σύναψη σύμβασης με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» για την έκδοση από αυτήν εγγυητικής επιστολής ποσού 90.000€, υπέρ της «Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» για το ακίνητο “Ακτή Β΄ Βούλας”.

18. Σύναψη σύμβασης με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» για την έκδοση από αυτήν εγγυητικής επιστολής ποσού 25,000€, υπέρ της «Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» για τα τμήματα αιγιαλού και παραλίας στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

19. Σύναψη σύμβασης με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» για την έκδοση από αυτήν εγγυητικής επιστολής ποσού 5.000€, υπέρ της «Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» για την έκταση στη Βάρκιζα δυτικά της οργανωμένης Ακτής.

20. Σύναψη σύμβασης με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» για την έκδοση από αυτήν εγγυητικής επιστολής ποσού 51.500€, υπέρ της «Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» για την έκταση στη Βάρκιζα ανατολικά της οργανωμένης Ακτής.

21. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση στους ιδιοκτήτες.(1715/16.1.2017)

22. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ.(1716/19.1.2017)

23. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (1721/19.1.2017)

24. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση στους μισθωτές των οχημάτων.(1724/19.1.2017)

25. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ. λόγω εξόφλησης. (1725/19.1.2017)

26. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ. λόγω εξόφλησης. (1727/19.1.2017)

27. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση. (1720/19.1.2017)

28. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση. (1729/19.1.2017)

29. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση.(2681/26.1.2017)

30. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ.(2682/26.1.2017)

31. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Κ.Ο.Κ.(2683/26.1.2017)

32. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση στους μισθωτές των οχημάτων.(2684/26.1.2017)

33. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση στους οδηγούς των οχημάτων.(2688/26.1.2017)

34. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω μεταβίβασης. (3582/1.2.2017)

35. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω λανθασμένης πολλαπλής εγγραφής. (3577/1.2.2017)

36. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω λανθασμένης πολλαπλής εγγραφής. (3548/1.2.2017)

37. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω λανθασμένης πολλαπλής εγγραφής.(3552/1.2.2017)

38. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω λανθασμένης πολλαπλής εγγραφής.(3570/1.2.2017)

39. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω διπλοεγγραφής.(3580/1.2.2017)

40. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω διπλοεγγραφής.(3562/1.2.2017)

41. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω ηλεκτροδότησης. (3572/1.2.2017)

42. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω ηλεκτροδότησης.(3575/1.2.2017)

43. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω ηλεκτροδότησης.(3565/1.2.2017)

44. Έγκριση κοπής πεύκου σε πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Προόδου και Λ. Πορφύρα στη Δ.Ε. Βούλας.

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Newsletter

Η επικαιρότητα των 3Β κάθε Σάββατο στο email σας