Συνδεθείτε μαζί μας

Αναζητείστε όλα μας τα άρθρα με τον κατάλληλο όρο

Βουλα

Μειώσεις 28,57% στα τεκμήρια κατοικίας σε Βούλα και Βουλιαγμένη

Μειώσεις κατά 28,57% στα τεκμήρια διαβίωσης για τις κατοικίες χιλιάδων φορολογουμένων, για το διάστημα από τα τέλη Μαΐου έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2015, καθώς επίσης και την υποχρέωση του Δημοσίου και των Δήμων να επιστρέψουν σε χιλιάδες άλλους πολίτες επιπλέον ποσά φόρων και τελών που τους επέβαλαν για την περίοδο Μαΐου 2015-Ιανουαρίου 2016 προκαλεί η εφαρμογή της απόφασης του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη με την οποία τίθενται σε ισχύ νέες χαμηλότερες αντικειμενικές τιμές ακινήτων σε όσες περιοχές της χώρας οι τιμές αυτές κυμαίνονταν μέχρι πρότινος από 650 έως και 3.900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Οι μειώσεις που προβλέπει η απόφαση του κ. Αλεξιάδη ισχύουν αναδρομικά από τις 21 Μαΐου 2015, όπως επιτάσσει η εκδοθείσα από τα τέλη του 2014 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Το αποτέλεσμα είναι να πρέπει να μειωθούν αναδρομικά από την ημερομηνία αυτή πλήθος φόροι που υπολογίζονται βάσει των αντικειμενικών αξιών. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται οι φόροι επί των τεκμηρίων, οι φόροι στα τεκμαρτά μισθώματα ιδιοχρησιμοποίησης επαγγελματικής στέγης, καθώς και οι φόροι στις μεταβιβάσεις, τις κληρονομιές, τις γονικές παροχές και τις δωρεές ακινήτων, το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, που εισπράττεται υπέρ των Δήμων και οι πρόσθετες επιβαρύνσεις στα μεταβιβαστικά συμβόλαια ακινήτων.

Ουσιαστικά, το Δημόσιο και οι Δήμοι θα υποχρεωθούν να επιστρέψουν σε χιλιάδες πολίτες τους επιπλέον φόρους που κατέβαλαν κατά την περίοδο από την 21η-5-2015 έως την 18η-1-2016, λόγω του υπολογισμού των φορολογητέων αξιών των ακινήτων με βάση τις προϊσχύσασες υψηλότερες αντικειμενικές αξίες.

Τα ποσά που θα πρέπει να επιστραφούν από το Δημόσιο και τους Δήμους υπολογίζονται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ και είναι πολύ πιθανό, τελικά, να συμψηφιστούν με μελλοντικές ή ήδη ληξιπρόθεσμες οφειλές των δικαιούχων με συνέπεια τα ποσά των οφειλών αυτών να μηδενιστούν ή να περιοριστούν.

Η μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης θα πρέπει να ισχύσει αναδρομικά από την 21η Μαϊου 2015 που πρέπει να εφαρμοστούν οι νέες μειωμένες αντικειμενικές αξίες.

Συνεπώς, για χρονικό διάστημα 7 μηνών εντός του 2015, από το τέλος Μαΐου έως το τέλος Δεκεμβρίου, τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης των κατοικιών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη μειωμένα κατά 28,57% στις περιοχές όπου οι αντικειμενικές αξίες πέφτουν κάτω από το όριο των 2.800 ευρώ ανά τ.μ..

Τέτοιες περιοχές είναι μεταξύ άλλων η Βούλα και η Βουλιαγμένη.

Αναλυτικά, από τις αναδρομικές μειώσεις των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων επηρεάζονται πτωτικά οι παρακάτω 19 διαφορετικές κατηγορίες φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων επί των ακινήτων:

1) Οι φόρος εισοδήματος που επιβάλλεται επί των τεκμαρτών εισοδημάτων τα οποία προσδιορίζονται βάσει των αντικειμενικών δαπανών ή τεκμηρίων διαβίωσης των κατοικιών των φορολογουμένων.

2) Ο φόρος επί του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικής στέγης.

3) Το τέλος ακίνητης περιουσίας, που επιβάλλεται υπέρ των Δήμων μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

4) Ο ΦΠΑ 23% που επιβάλλεται στις μεταβιβάσεις νεόδμητων κτισμάτων που δεν αποτελούν πρώτη κατοικία.

5) Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων.

6) Ο φόρος χρησικτησίας κτισμάτων.

7) Ο φόρος ανταλλαγής – συνένωσης οικοπέδων.

8) Ο φόρος διανομής ακινήτων.

9) Ο δημοτικός φόρος που επιβαρύνει τις μεταβιβάσεις ακινήτων.

10) Τα τέλη υπέρ Ταμείου Νομικών.

11) Το πρόσθετο τέλος μεταγραφής συμβολαίων.

12) Ο φόρος δωρεάς ακινήτων.

13) Ο φόρος γονικής παροχής ακινήτων.

14) Ο φόρος κληρονομιάς ακινήτων.

15) Το τέλος εγγραφής ακινήτων στο Κτηματολόγιο.

16) Τα πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων κτισμάτων.

17) Τα πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής νέων αυθαιρέτων.

18) Οι εισφορές σε γη και χρήμα για την ένταξη ακινήτων στα σχέδια πόλεων.

19) Ο ειδικός φόρος ακινήτων 15% που επιβάλλεται στις υπεράκτιες εταιρίες.

Ο ΕΝΦΙΑ

Αντιθέτως, οι νέες μειωμένες αντικειμενικές αξίες δεν θα έχουν καμία επίπτωση στον ΕΝΦΙΑ που πληρώνουμε για το έτος 2015, δεδομένου ότι για το υπολογισμό του φόρου αυτού έχουν ληφθεί υπόψη οι αντικειμενικές αξίες που ίσχυαν την 1η-1-2015.

Όσο για το νέο φόρο ακινήτων που, σύμφωνα με τα σχέδια της κυβέρνησης, θα αντικαταστήσει τον ΕΝΦΙΑ, από το τρέχον έτος, ο υπολογισμός του θα γίνει με τις νέες μειωμένες αντικειμενικές αξίες αλλά οι συντελεστές και οι άλλες παράμετροι υπολογισμού του θα μεταβληθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε το αποτέλεσμα για τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού να παραμείνει το ίδιο: η είσπραξη 2,65 δις. ευρώ σε ετήσια βάση.

Πηγή: Huffington Post

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Newsletter

Η επικαιρότητα των 3Β κάθε Σάββατο στο email σας