Απευθείας ανάθεση για 13 τεχνικές μελέτες στα 3Β

Απευθείας ανάθεση για 13 τεχνικές μελέτες στα 3Β

Την απευθείας ανάθεση σε μελετητές ή μελετητικά γραφεία 13 μελετών αποφάσισε τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 

Υπενθυμίζουμε ότι με πρόσφατη ανακοίνωσή της η Δημοτική Αρχή δήλωσε την πρόθεσή της για δημιουργία ενός άτυπου μητρώου μελετητών που κατοικούν ή δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ώστε να προτιμώνται με κάποια κριτήρια εντοπιότητας.

Θα ήταν λοιπόν ένα στοιχείο διαφάνειας και ένα κριτήριο αποτελεσματικότητας να δηλωθεί ποιοι μελετητές τελικώς ανέλαβαν τους συγκεκριμένους φακέλους και αν είναι κάτοικοι ή δημότες.

Συγκεκριμένα οι μελέτες που εμπίπτουν στις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, για απευθείας αναθέσεις, είναι οι εξής:

1. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΡΗΣ

2. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

3. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ – ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

4. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ – ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

5. ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

6. ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΩΝ Δ.Ε. ΒΟΥΛΑΣ & ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

7. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

8. ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ & ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΙΜΙΩΝ

9. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 338 ΣΤΗ ΜΗΛΑΔΕΖΑ

10. ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ & ΠΡΟΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

11. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

12. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ

13. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ