Συνδεθείτε μαζί μας

Αναζητείστε όλα μας τα άρθρα με τον κατάλληλο όρο

Δημοτικό Συμβούλιο

Μετονομασία της Βάρης Κορωπίου αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β

Στο Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έφτασε το αίτημα του Γενικού Επιτελείου Στρατού να μετονομαστεί σε “Λεωφόρο Ευελπίδων” η λεωφόρος Βάρης Κορωπίου.

Όπως αποκάλυψε το 3vita.gr, η ηγεσία του στρατεύματος ζήτησε από τον Δήμο των 3Β, τον Δήμο Κρωπίας και την Περιφέρεια Αττικής τη συναίνεσή τους στην προτεινόμενη νέα ονομασία, μια πρωτοβουλία για τον εορτασμό των 190 χρόνων της Στρατιωτικής Σχολής Ευλπίδων.

Η πρόταση υπερψηφίστηκε από τα Τοπικά Συμβούλια Βούλας και Βάρης και αναμένεται να λάβει και την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, που θα συνεδριάσει την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 στις 7 μ.μ.


Ολόκληρη η λίστα με την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης είναι:

1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τελών για την απλή χρήση κοινόχρηστων παραλιακών χώρων.

2. Ψήφισμα στήριξης για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

3. Ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος του ΚΔΑΠ «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής», έτους 2018 – 2019.

4. Ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος του “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης”, έτους 2018 – 2019.

5. Προγραμματισμός Προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, έτους 2018.

6. Προγραμματισμός Προσλήψεων εκτάκτου τεχνικού προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έτους 2018.

7. Προγραμματισμός Προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έτους 2018.

8. Προγραμματισμός – Έγκριση Προσλήψεων Εποχικού Προσωπικού για την κάλυψη Κατεπειγουσών Αναγκών στην Πυρασφάλεια με Τρίμηνη Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έτους 2018.

9. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.

10. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης διαδικασιών για την δημιουργία μονάδος ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

11. Καθορισμός αμοιβής του Δικηγόρου Αθηνών κ. Ανδρέα Παπαρηγόπουλου βάσει της υπ. αρ. πρωτ. 6743/22.2.2018 έγγραφης προσφοράς του. Σχετικά: Η υπ. αρ. 123/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

12. Λήψη απόφασης σχετικά με τη μετονομασία της Λεωφ. Βάρης -Κορωπίου από τη συμβολή της με την παραλιακή λεωφόρο Κ. Καραμανλή έως τα διοικητικά όρια του Δήμου μας, σε Λεωφόρο Ευελπίδων (σχετ. η υπ΄αριθμ. 1/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βάρης και η υπ΄αριθμ. 2/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας)

13. Έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Επίλυσης με Συμβιβασμό των Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του έτους 2017.

14. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου με τίτλο “Ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων χώρων” αλλά και για την επιλογή μετά από κλήρωση επί του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικό μέλος με τον αναπληρωματικό του

15. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή Ανελκυστήρα στο Δημαρχείο”.

16. Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την υπηρεσία με τίτλο “Παροχής υπηρεσίας για την γραμμογράφηση οδοστρωμάτων”

17. Έγκριση επέκτασης υφισταμένης σύμβασης με τίτλο “Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης. Λοιπών ειδών γραφείου, τόνερ, μελανιών για τα φωτοαντιγραφικά. Εκτυπωτές και άλλα μηχανήματα”.

18. Έγκριση δαπάνης επέκτασης/τροποποίησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορα σημεία του Δήμου.(αρ. πρωτ. 4792/7.2.2018)

19. Έγκριση δαπάνης επέκτασης/τροποποίησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορα σημεία του Δήμου.(αρ. πρωτ. 6215/20.2.2018)

20. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Επισκευές Σχολείων”.

21. Έγκριση οριστικής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση Σχολικών Συγκροτημάτων”.

22. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2017 από το Δήμο στον “Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Βάρης Βάρκιζας”.

23. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2017 από το Δήμο στον “Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης”.

24. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2017 από το Δήμο στον “Πανελλήνιο Όμιλο Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης”.

25. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2017 από το Δήμο στον “Γυμναστικό Σύλλογο Άρη Βούλας”.

26. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2017 από το Δήμο στον “Αθλητικό Σωματείο Α.Ο. Άρης 2006”.

27. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2017 από το Δήμο στον “Α.Ο. Κυανούς Αστήρ Βάρης”.

28. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2017 από το Δήμο στον “Α.Ε.Ο. Πρωτέας Βούλας”.

29. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2017 από το Δήμο στον “Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Βούλας”.

30. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2017 από το Δήμο στον “Ναυτικό Όμιλο Κατοίκων Βουλιαγμένης”.

31. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2017 από το Δήμο στον “Αθλητικό Σύλλογο Οκινάουα Καράτε Λεύκαρος Βούλας”.

32. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2017 από το Δήμο στον Αθλητικό Σύλλογο Πετοσφαίρισης “ΘΕΤΙΣ”.

33. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2017 από το Δήμο στον Αθλητικό Κολυμβητικό Όμιλο Βάρης Βάρκιζας.

34. Χρηματοδότηση δράσεων του “Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βάρης Βάρκιζας” για το έτος 2018.

35. Χρηματοδότηση δράσεων του “Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης” για το έτος 2018.

36. Χρηματοδότηση δράσεων του “Πανελλήνιου Ομίλου Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης” για το έτος 2018.

37. Χρηματοδότηση δράσεων του “Γυμναστικού Συλλόγου Άρη Βούλας” για το έτος 2018.

38. Χρηματοδότηση δράσεων του “Αθλητικού Σωματείου Α.Ο. Άρης 2006” για το έτος 2018.

39. Χρηματοδότηση δράσεων του “Α.Ο. Κυανούς Αστήρ Βάρης” για το έτος 2018.

40. Χρηματοδότηση δράσεων του “Α.Ε.Ο. Πρωτέα Βούλας” για το έτος 2018.

41. Χρηματοδότηση δράσεων του “Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βούλας” για το έτος 2018.

42. Χρηματοδότηση δράσεων του “Ναυτικού Ομίλου Κατοίκων Βουλιαγμένης” για το έτος 2018.

43. Χρηματοδότηση δράσεων του “Αθλητικού Συλλόγου Οκινάουα Καράτε Λεύκαρος Βούλας” για το έτος 2018.

44. Χρηματοδότηση δράσεων του “Αθλητικού Συλλόγου Πετοσφαίρισης “ΘΕΤΙΣ” για το έτος 2018.

45. Χρηματοδότηση δράσεων του “Αθλητικού Κολυμβητικού Ομίλου Βάρης Βάρκιζας” για το έτος 2018.

46. Έκτακτη επιχορήγηση προς την Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης.

47. Επιβολή προστίμου λόγω αυθαίρετου ελλιμενισμού του σκάφους “ΝΙΚΟΣ ΙΑΣΩΝ” με αρ. νηολογίου “ΝΠ 7195” του Σπύρου Παναγιώτη του Νικολάου στο Μόλο Αλιέων Βάρκιζας.

48. Έγκριση αναγνώρισης δικαιώματος ταφής (φιλοξενίας) στον με αριθ. 560-Α οικογενειακό τάφο επ’ ονόματι Δημητρίου Παναγιωτίδη στο Δημοτικό κοιμητήριο Βούλας.

49. Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ορφέως 2 στην Δ.Ε. Βάρης.

50. Έγκριση ή μη κοπής ξερής λεύκας στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αλκυονιδών 239 στη Δ.Ε. Βούλας.

51. Έγκριση ή μη κοπής κουκουναριάς στο πεζοδρόμιο επί της οδού Πλαπούτα 15 στην Δ.Ε. Βούλας.

52. Έγκριση ή μη κοπής κουκουναριών στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ηλία Βενέζη 18 στην Δ.Ε. Βούλας.

53. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Κ.Ο.Κ. από βεβαιωτικούς καταλόγους (αρ. πρωτ. 4641/7.2.2018).

54. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Κ.Ο.Κ. από βεβαιωτικούς καταλόγους (αρ. πρωτ. 5045/9.2.2018).

55. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Κ.Ο.Κ. από βεβαιωτικούς καταλόγους (αρ. πρωτ. 6450/21.2.2018).

56. Επιστροφή ποσού στην κα Μαθιουδάκη Ελένη από λανθασμένη χρέωση δημοτικών τελών (Δ.Τ.).

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Newsletter

Η επικαιρότητα των 3Β κάθε Σάββατο στο email σας