Απαλλαγή από δημοτικά τέλη μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων στα 3Β

Απαλλαγή από δημοτικά τέλη μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων στα 3Β

Ενημέρωση για τους ιδιοκτήτες κενών ακινήτων στα οποία έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση εξέδωσε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Σύμφωνα με την ισχύουσα πλέον νομοθεσία, τα ακίνητα αυτά απαλάσσονται από την καταβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού, μετά από δήλωση των ιδιοκτητών τους.

tspg

Επισημαίνεται στην ανακοίνωση:

“Προκειμένου να απαλλαγούν από τα δημοτικά τέλη μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, θα πρέπει να προσκομίσουν στο αρμόδιο τμήμα Εσόδων και Περιουσίας (Δημαρχείο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Λεωφ. Κων. Καραμανλή 18 Βούλα):

  1. Βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης από την ΔΕΗ
  2. Υπεύθυνη δήλωση περί μη χρήσης του ακινήτου

Η κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών πρέπει να γίνει μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλαδή έως 19 Ιανουαρίου 2019. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.

Για όσους έχουν ήδη καταθέσει τα παραπάνω δικαιολογητικά, δεν απαιτείται εκ νέου υποβολή. Πληροφορίες στους τηλεφωνικούς αριθμούς: 2132020048, 2132020077″.