Η μοριοδότηση αιτήσεων για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου 3Β

Η μοριοδότηση αιτήσεων για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου 3Β

Τον πίνακα μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφής παιδιών στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς ανακοίνωσε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, αφού προηγήθηκε η εξέταση των ενστάσεων.

Οι πίνακες περιλαμβάνουν την μοριοδότηση κάθε αίτησης, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν στον ΟΑΠΠΑ, ωστόσο δεν περιλαμβάνουν τους ωφελούμενους μέσω ΕΣΠΑ.

Οι τελικοί πίνακες μοριοδότησης θα προκύψουν τον Σεπτέμβριο, έπειτα από την ολοκλήρωση των καταθέσεων voucher των ωφελούμενων μητέρων μέσω ΕΣΠΑ. Θα εισαχθούν πρώτα, όλα τα παιδιά μέσω ΕΣΠΑ και κατόπιν με τη σειρά μοριοδότησης θα εισάγονται τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς σταδιακά και σε συνάρτηση με τις δυνατότητες που υπάρχουν σε κάθε παιδικό σταθμό.

Αναφορικά με τη διαδικασία εγγραφής των ωφελουμένων ‘’εναρμόνιση οικογενειακής ζωής σχολικό έτος 2020-2021’’, για την εγγραφή οι ωφελούμενες μητέρες οφείλουν να αποστείλουν ηλεκτρονικά μέχρι την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020, την αξία τοποθέτησης voucher στο paidikoi3B@gmail.com όπου θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

1. Ονοματεπώνυμο μητέρας
2. Ονοματεπώνυμο παιδιού
3. Ημερομηνία γέννησης παιδιού και ΑΜΚΑ (τέκνου)
4. Επιλογή Δομής δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών
5. Τηλέφωνο επικοινωνίας για ορισμό ραντεβού υπογραφής της σύμβασης

Κατεβάστε τον πίνακα με την αναλυτική μοριοδότηση. Η αναζήτηση της σειράς κατάταξης θα γίνεται σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έχει δοθεί σε κάθε αίτηση όπως ορίζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR).